אבלים: המשפחה ומושב תימורים.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 03.11.14, בית עלמין מושב תימורים.
המנוחה הייתה חברת המושב.

Mourners: Her daughters: Anita, Elana and Daniella and families.
The Shiva is taking place at the deceased home, in Moshav Timorim.

אבלים: אשתו: דינה לוין, בתו וחתנו: יוספה ויצחק איזנברג, בנו וכלתו: דודו וזהרה לוין, בתו וחתנו: מירי ואבי רוכמן, נכדיו, נכדותיו ומושב תימורים. ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 10.10.11. יושבים שבעה בבית המשפחה במושב תימורים.

ההורים: שלמה וחנה זקצר, האחים: רועי, קרן והאחיינים, הסבתא: רחל פלד מודיעים כי במלאות חמש שנים למותו, תתקיים אזכרה לזכרו  ביום ה' ה- 21.01.11, בשעה 11.00, בבית העלמין במושב תימורים.

ההורים: שלמה וחנה זקצר, האחים: רועי, קרן והאחיינים, הסבתא: רחל פלד מודיעים כי במלאות שש שנים לפטירתו, תתקיים אזכרה לזכרו  ביום ו' ה- 10.02.12, בשעה 09.00, בבית העלמין במושב תימורים.