תלמוד תורה בית וגן לויכטר, ההנהלה, הצוות, החניכים, הבוגרים, התלמידים וההורים אבלים ומנחמים את רעייתו ומשפחתו על פטירת יקירם, מייסד תלמוד התורה ומנהלו למעלה מיובל שנים.

הנהלת מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל אבלה ומנחמת את אלמנתו ומשפחתו על פטירת יקירם, מייסד ומנהל תלמוד תורה ובית ספר בית יעקב לויכטר בשכונת בית וגן.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 12.02.17.
יושבים שבעה בבית בנו, נפתלי יצחק לוברט, רחוב הצנחנים 22, קרית הרי"מ לוין, תל אביב, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 21.30.
המנוח היה בנו של יעקב זלמן ז"ל, יליד קוטנא פולין תר"פ, ניצול שואה, נמנה על חסידי גור.

עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו, חברי מועצת העיר ועובדי העירייה מנחמים את הרב נפתלי יצחק לוברט, סגן ראש העירייה, על פטירת אביו.

היכלי דרכי איש, מתפללי בית החסידים היכל מזרח, מתפללי בית החסידים היכל מערב ומתפללי בית החסדים היכל צעירים אבלים ומנחמים את נפתלי לוברט, סגן ראש עיריית תל אביב ונציג סיעת יהדות התורה, על פטירת אביו.

קרית ישיבת חידושי הרי"מ, בית המדרש הגדול בית ישראל, הנהלת הישיבה, הרבנים והתלמידים מנחמים את נפתלי יצחק לוברט, סגן ראש העיר תל אביב יפו, על פטירת אביו.

הסתדרות אגודת ישראל באר"י תל אביב, הרב שבתי שיינפלד, יו"ר ההנהלה, וועד החינוך שעל יד אגודת ישראל תל אביב, הרב אברהם מרדכי מנלה, ממלא מקום ראש המועה"ד, ההנהלה, העובדים והפעילים מנחמים את נפתלי לוברט, נציג יהדות התורה והשבת בעיריית תל אביב יפו, על פטירת אביו.

ארגון זק"א מחוז תל אביב, הרב יעקב נריה, רב הארגון, חיים נוגלבלט, מפקד זק"א, צבי חסיד, מנכ"ל, רבני היחידה, ראשיה והמתנדבים מנחמים את נפתלי לוברט, נציג היהדות הנאמנה בעיריית תל אביב יפו, על פטירת אביו.

סמינר למורות ולגננות בית יעקב תל אביב מנחם את נפתלי לוברט, סגן ראש העיר, על פטירת אביו.

תיכון בית יעקב תל אביב, ישראל זייברט, מנהל, צוות ההוראה והתלמידות אבלים ומנחמים את נפתלי לוברט, סגן ראש העיר תל אביב יפו על פטירת אביו.

המנהלים, התלמידים, וצוותי ההוראה בבתי הספר של מרכז החינוך העצמאי בתל אביב, תלמוד תורה שמחת תורה, תלמוד תורה יסודי התורה צפון, תלמוד תורה בעלז, תלמוד תורה קהילות יעקב אביר יעקב, תלמוד תורה וב"י יחד תל אביב, בית יעקב בית הילד, בית יעקב גור, בית יעקב אור ישראל, בית ספר שובו, בית יעקב אוליפנט ובית יעקב קהילות יעקב שערי ציון מנחמים את נפתלי לוברט, סגן ראש העיר תל אביב על פטירת אביו.

מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל והנהלת המרכז מודיעים כי עם פטירתם של וותיקי וראשוני בית החינוך העצמאי: אהרן שטיינהויז ז"ל, מנהל המזכירות הפדגוגית, מרים לוינגר ז"ל, מנהלת אגף כח אדם בהוראה והדסה קזצקוב ז"ל, עובדת מחלקת כח אדם בהוראה, תתקיים עצרת חיזוק והתעוררות, ביום ד' ה- 24.02.16, בשעה 10.00, באולם הישיבות של בית החינוך העצמאי בירושלים, בהשתתפות ראשי החינוך העצמאי.

יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב משמר העם 11, קטמון, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
זמני כניסת נסים לאהל שבחצר ישיבת שפת אמת: יום ד' ה- 24.02.16, בין השעות 20.15 – 21.15, ביום ה' ה- 25.02.16, בין העותת 07.15 – 08.30, 13.30 – 14.45, 16.45 – 17.30.

הישיבה הגדולה אהל שמעון ערלוי, בני הישיבה, הרבנים, התלמידים והרמי"ם אבלים על פטירתו.

מכון חתם סופר אבל על פטירתו.
המנוח היה ממשיך השושלת של חתם סופר.

מועצת גדולי התורה בארץ ישראל אבלה על פטירתו.
המנוח היה חבר נשיאות מועצת גדולי התורה.

רשת יש חסד אבלה ומנחמת את בנו ממשיך דרכו, בניו ומשפחתו על פטירת יקירם.

מוסדות ערלוי בארץ הקודש, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 22.02.16, בית עלמין הר תמיר, חלקת ערלוי.

מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל והנהלת החינוך העצמאי בארץ ישראל אבלים על פטירתו.

עיריית צפת, אילן שוחט, ראש העיר ונחמן גלבך, נציג אגודת ישראל במועצת העיר אבלים ומנחמים את בנו ממלא מקומו, בנו, שמעון סופר, רב דק"ק תורת משה בעיר צפת ובניו על פטירת אביהם.

עיריית ביתר, מאיר רובינשטיין, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הסגנים וחברי המועצה אבלים על פטירתו.

ארגון טהרת הבית, חברי ועדת הרבנים וההנהלה אבלים על פטירתו.

עיריית אלעד, ישראל פרוש, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הסגנים וחברי מועצת העיר אבלים על פטירתו.
המנוח היה זקן האדמו"רים.

חברת מיה אבלה ומנחמת את קהילת ערלוי בארץ על פטירת יקירם.

חברת איקאה ישראל אבלה ומנחמת את בנו ממלא מקומו, משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם.

חברת שניב, תעשיות נייר בע"מ, אברהם ברנט, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את בניו, משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם.

רשת פאר לי, שיווק פירות וירקות, אבלה ומנחמת את משפחתו על פטירת יקירם.

רוני ועמיר בירם אבלים על פטירתו.

חברת טעמן נדל"ן ושלום חיים, יו"ר, אבלים על פטירתו.

עיריית ירושלים, ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, סגניו, חברי מועצת העיר ותושבי ירושלים אבלים ומנחמים את משפחתו ותלמידו על פטירת יקירם.
המנוח התגורר ופעל בירושלים שנים רבות.

בד"ץ שע"י קהילות החרדים בארץ הקודש, הרבנים, השוחטים, המשגיחים, חברי הבד"ץ וההנהלה אבלים ומנחמים את משה, בנו ממשיך דרכו, בניו, המשפחה וקהל חסידי ערלוי בארץ ובתפוצות על פטירת יקירם.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובנישטיין, ממלא מקום ראש העיר, פרץ אברמוביץ, חבר מועצת העיר ומנכ"ל מוסדות ערלוי בארץ הקודש, סגני ראש העיר וחברי המועצה אבלים ומנחמים את בנו ממשיך דרכו, בנו רב קהילת ערלוי בבני ברק ובניו הרבנים על פטירת יקירם.

מפעל הש"ס העולמי, ההנהלה הרוחנית וההנהלה הכללית אבלים ומנחמים את בנו ממשיך דרכו ובניו הרבנים על פטירת יקירם.
המנוח ישב בנשיאות מפעל הש"ס העולמי מאז יסודו.

ארגון אגודים למהדרין והנהלת הארגון אבלים ומנחמים את בנו ממלא מקומו, בניו ועדת ערלוי על פטירת יקירם.

הסתדרות אגודת ישראל העולמית והועד הפועל אבלים על פטירתו.
המנוח היה מראשי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל העולמית.

אגודת ישראל בארץ ישראל אבלה על פטירתו.

מרכז התורה וועד הישיבות בארץ ישראל, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
המנוח ייסד את רישת מתיבתא רבתי אהל שמעון.

הנהלת פאגי הבנק הבינלאומי אבלה על פטירתו.

הנהלת ארגון פעילים יד לאחים אבלה ומנחמת את בניו ואחיו על פטירת יקירם.

חברת רוזנר'ס פיש אבלה ומנחמת את בנו ממשיך דרכו, בניו, המשפחה וקהל בית ערלוי על פטירת יקירם.

קבוצת שטראוס, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה, חסידיו ומעריציו על פטירת יקירם.

חברת סנו מפעלי ברונוס בע"מ אבלה ומנחמת את בניו, חתניו והמשפחה על פטירת יקירם.

הנהלת חברת רזיט שיווק בע"מ אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

חברת ש. שסטוביץ בע"מ, יוסי שסטוביץ, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה וקהל תלמידי וחסידי ערלוי על פטירת יקירם.

חברת כרמית אבלה ומנחמת את משפחתו על פטירת יקירם.

הנהלת יקבי כרמל אבלה ומנחמת את בנו ממלא מקומו והמשפחה על פטירת יקירם.

קהל מחזיקי הדת בארץ ישראל, הרבנים והתלמידים חסידי בעלזא אבלים ומנחמים את בנו ממלא מקומו הרב משה, בנו הרב יעקב, רב קהילת ערלוי בביתר עילית, בנו הרב אברהם שמואל בנימין, ראש ישיבת אהל שמעון ערלוי, בנו הרב שמעון, רב בית המדרש תורת משה בצפת, בנו הרב עקיבא מנחם, רב קהילת ערלוי בני ברק, בנו הרב זלמן ישעיה דוד, רב קהילת ערלוי בורו פארק, בנו הרב אהרן, רב קהילת ערלוי אלעד, תלמידיו וקהילתו על פטירת יקירם.

חברת תנובה אבלה ומנחמת את בניו הרבנים, משפחתו, תלמידיו ועדת חסידי ערלוי על פטירת יקירם.

חברת גרפצ'יק בע"מ, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את בניו, המשפחה ועדת ערלוי על פטירת יקירם.

חברת אמונה וחסד דפוס וכריכיה בע"מ ואהרן רוזנטל אבלים ומנחמים את בניו על פטירת יקירם.

בנק מרכנתיל, יאיר ברוכיאן, מנהל סניף גאולה, שוקי בורשטיין, מנכ"ל, חיים הולצברג, מנהל המרכז למוסדות ועסקים אבלים ומנחמים את בניו, המשפחה, הנהלת מוסדות ערלוי וקהל עדת ערלוי על פטירת יקירם.

חברת ציון תורג'מן אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

במלאות שלושים לפטירת האדמו"ר יתקיים טקס הקמת מצבה על קברו ביום ד' ה- 16.03.16, בשעה 17.00, בית עלמין הר תמיר ירושלים, חלקת ערלוי.
לאחר מכן, בשעה 18.30, תתקיים עצרת מספד והתעוררות בהיכל בית המדרש הגדול, רחוב יותם 1, קטמון. ישאו דברים: אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, הרב יעקב יחזקיהו סופר, גאב"ד טאראנטא, הרב אליעזר דוד פרידמן, רב בית המדרש מכנובקה בעלזא בלונדון, הרב יהושע אייכנשטיין, ראש ישיבת יד אהרן בקטמון והרב שמחה הכהן קוק, רב העיר רחובות.

מוסדות ערלוי מודיעים כי במלאות שנה לפטירת האדמו"ר יתקיימו עצרות מספר והתעוררות ביום ג' ה- 07.02.17 בבתי המדרש:
בשעה 21.00 – בהיכל בית המדרש הגדול בקטמון.
בשעה 20.15 – ברחוב מהרש"ל 12, בני ברק
בשעה 21.15 – ברחוב ברטנורא 2, אלעד
בשעה 21.00 – ברחוב האדמו"ר מגור 2, אשדוד
בשעה 20.00 – ברחוב התעוררות תשובה 2, ביתר
בשעה 20.30 – ברחוב המגיד ממעזריטש 39, ביתר
בשעה 21.30 – ברחוב יל"ג 11, חיפה.
עליה לקברו תתקיים ביום ד' ה- 08.02.17, בשעה 16.00, בית עלמין הר תמיר, חלקת ערלוי, ירושלים.

פורום מנהלי חברות קדישא הגדולות בישראל, זאב רוזנברג, מנכ"ל, והעובדים, אברהם מנלה, יו"ר ההנהלה וחברי הפורום מנחמים את טוביה פומרנצ'יק, יו"ר הפורום לשעבר, רעייתו חנה והמשפחה על פטירת בתם.

מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל, ההנהלה, הצוות החינוכי והעובדים מנחמים את הרב צבי בוימל, מנהל החינוך העצמאי, ומשפחתו על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: קופילוביץ, גרנטשטין, וייץ, וקס ולב.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 30.08.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב קוטלר 7, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00 ובבית משפחת יוסטמן, רחוב מנחת יצחק 6, קומה ב', ירושלים, ביום ד' ה- 02.09.15, בין השעות 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב אליעזר יהודה שליט"א, חתנו של הרב יעקב דוד לב שליט"א, נמנה על חסידי גור.

מרכז החינוך העצמאי, תלמוד תורה ר' עקיבא מרכז, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את אליעזר יהודה קופילוביץ, מחנך בתלמוד התורה, על פטירת בנו.

מתפללי בית החסידים דגור שטרסר בני ברק אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

הגבאים והמתפללים בבית החסידים דגור הרב דסלר בני ברק אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח נמנה על גבאי בית החסידים.

החברים בבית החסידים בית ברלינר אבלים ומנחמים את בנו אברהם מרדכי קופילוביץ והמשפחה על פטירת אביו.

אבלים: משפחות: רוזנשטיין, רבינוביץ, ברנדווין, הלפרין וכהן.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 01.11.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 7 א', בני ברק, בין השעות 09.30 – 13.30, 16.00 – 22.00. אחותו, פרידה כהן, יושבת בבית בנה, סנהדריה מורחבת 129/8, ירושלים.
המנוח היה מחסידי סלונים, בנו של ר' חיים מרדכי הלוי ז"ל, חתנו של ר' מאיר שלום רבינוביץ ז"ל, נצר לרבי משה מברדיטשוב ז"ל.

מרכז החינוך העצמאי, תלמוד תורה ר' עקיבא מרכז, הרב ב.א. פרוכטר, מנהל תלמוד התורה, הרבנים והתלמידים מנחמים את משפחת רוזנשטיין על פטירת יקירם.
המנוח היה מנהל לשעבר של תלמוד התורה.

מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל, בתי הספר היסודיים, המפקחים, המפקחות, המנהלים והמנהלות בבתי הספר באיזורי ירושלים, ביתר, בית שמש, אגן האיילות ותל ציון מנחמים את גב' א. קופשיץ, מנהלת אגף הרווחה בחינוך העצמאי על פטירת אמה.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר' אהרן טויסיג ז"ל מחסידי קארלין טבריה.

ת"ת תורה תמימה קרית אתא, ת"ת תורת אמת חיפה, ת"ת בית יוסף טבריה, ת"ת כפר גדעון, ת"ת נתיבות משה נהריה, ת"ת תורה ודעת כרמיאל, ת"ת מסורת ישראל גור חיפה, ת"ת אור חדש יסודי תורני רכסים, ת"ת יסודי התורה עכו, ת"ת שערי תורה חיפה, ת"ת ובי"ע קול מנחם חצור, ת"ת ובי"ס נתיבות משה קרית שמואל, חטיבת ביניים אור חדש רכסים, ת"ת ובי"ע תהילת אדיר בית שאן, בי"ע מאור חיים צפת, בי"ס צמרת שובו חדרה, בי"ע מרכז חיפה, בי"ע רכסים, בי"ע קרית אתא, עמיחי כרמיאל, בי"ע שערי שמחה נהריה, בית יוסף טבריה עילית, תיכון תהילה חיפה ובי"ע אלשיך צפת מנחמים את גב' א. קופשיץ, מנהלת מחלקת הרווחה בחינוך העצמאי, על פטירת אמה.

בי"ע אוהל אסתר ויז'ניץ אשדוד, בי"ע גור אידיש אשדוד, בי"ע גור רובע ז' אשדוד, בי"ע האיחוד החסידי אשדוד, בי"ע החדש אשדוד, בי"ע ורשביאק גור ח' אשדוד, בי"ע חורב אשדוד ובי"ס עילית שובו אשדוד מנחמים את גב' א. קופשיץ, מנהלת מחלקת הרווחה במרכז החינוך העצמאי, על פטירת אמה.

אבלים: משפחות: שמרלר, וינברג, רייכמן, גוטליב ושוורץ.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 19.02.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב זית רענן 2, כניסה א', קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר' משה מאיר ז"ל, בתו של ר' חיים יוסף גוטליב ז"ל.

ת"ת תורה תמימה קרית אתא, ת"ת תורת אמת חיפה, ת"ת בית יוסף טבריה, ת"ת כפר גדעון, ת"ת נתיבות משה נהריה, ת"ת תורה ודעת כרמיאל, ת"ת מסורת ישראל גור חיפה, ת"ת יסודי התורה עכו, ת"ת שערי תורה חיפה, ת"ת ובי"ע קול מנחם חצור, ת"ת ובי"ס נתיבות משה קרית שמואל, ת"ת אור חדש יסודי תורני רכסים, בי"ע מרכז חיפה, בי"ע רכסים, בי"ע קרית אתא, עמיחי כרמיאל, בי"ע מאור חיים צפת, בי"ע שערי שמחה נהריה ובית יוסף טבריה עילית מנחמים את ברינדה וינברג, מנהלת מחלקת ארגון ותקן בחינוך העצמאי, על פטירת אמה.

מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל, בתי הספר היסודיים, המפקחים, המפקחות, המנהלים והמנהלות בבתי הספר באיזורי ירושלים, ביתר, בית שמש, אגן האיילות ותל ציון מנחמים את גב' ב. ויינברג, מנהלת אגף כח אדם בהוראה בחנהע"צ, על פטירת אמה.

בי"ע אוהל אסתר ויז'ניץ אשדוד, בי"ע גור אידיש אשדוד, בי"ע גור רובע ז' אשדוד, בי"ע האיחוד החסידי אשדוד, בי"ע החדש אשדוד, בי"ע ורשביאק גור ח' אשדוד, בי"ע חורב אשדוד ובי"ס עילית שובו אשדוד מנחמים את גב' ב. וינברג, מנהלת מחלקת ארגון ותקן במרכז החינוך העצמאי, על פטירת אמה.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 30.01.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גבעת שאול 26/12, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של יוסף שלום אלישיב ז"ל וחתנו של זיידיל זלמן הייזלר ז"ל.

מרכז החינוך העצמאי, בית יעקב, גבעת שאול, ירושלים, המורות, צוות בית הספר, ההורים והתלמידות אבלים ומנחמים את רעייתו הרבנית יוכבד אלישיב, מנהלת בית הספר, בניו ובנותיו על פטירת יקירם.

המשפחה מודיעה כי עם תום השבעה יתקיים מספד לזכרו ביום ד' ה- 05.02.14, בשעה 20.30, בבית הכנסת משכן באב"ד, רחוב בעל השאילתות 23, ירושלים.
יספדו למנוח: ר' יעקב טננבוים, רב בית הכנסת, ר' בנימין רימר, ראש ישיבת קרית מלך, ר' מאיר הייזלר, ראש ישיבת עמק התלמוד, ר' צבי ווייספיש, ראש ישיבת הר"ן ואחד מבני המשפחה.
עליה לקברו תתקיים ביום ד' ה- 05.02.14, בשעה 09.00, בית עלמין הר המנוחות.

מנחמים: ת"ת "תורה תמימה" – קרית אתא, ת"ת "תורת אמת" – חיפה, בית יעקב "מסורת אבות" טירת הכרמל, "נתיבות משה, קרית שמואל,  "אור חדש" יסודי תורני – רכסים, ת"ת "שערי תורה" – חיפה, ת"ת "קול תורה" – חצור, ת"ת  "בית יוסף" – טבריה, ת"ת כפר גדעון, ת"ת "נתיבות משה" – נהריה, ת"ת "יסודי התורה" – עכו, ת"ת "חוות דעת" – כרמיאל, ופיקוח מחוז צפון.

צוות רשת "ספרי אור החיים" מנחם את הרב מרדכי בלוי והמשפחה על פטירת אביו ז"ל.

הנהלת החינוך העצמאי, ציבור העובדים וצוות הפיקוח בבית החינוך העצמאי מנחמים את המשפחה על פטירתו של המחנך והמפקח דוד נחמן בלוי ז"ל.

ישיבת בית מאיר מבני ברק מנחמת על פטירתה. המנוחה היתה ביתו של רבי מאיר קרליץ ז"ל ואלמנתו של ראש הישיבה לשעבר, רבי זלמן רוטברג ז"ל. ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 09.07.11. (10.07.11)

הנהלת מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל מנחמת את בנה ר' צבי, ראש ישיבת "בית מאיר", את בנותיה ואת המשפחה על מות האם. המנוחה הייתה ביתו של ר' קרליץ ז"ל ואישתו של ר' זלמן רוטנברג ז"ל, ראש ישיבת "בית מאיר". (12.07.11)

תלמידותיה ובני משפחתה מודיעים על קיומה של עצרת התעוררות לזכרה ביום ב' ה- 01.08.11, בשעה 19.30, בתלמוד תורה שתילי זיתים, רחוב חידושי הרי"ם 9, בני ברק. ישאו דברים: הרבנית י. גוטליב, תלמידותיה, אחת המנהלות ואחת מבנות המשפחה. (31.07.11)

24.1.09 – אבלים: משפחות פריינד וברטלר. ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 24.01.11 בבית העלמין קריית שאול, תל אביב. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אור החיים 30, בני ברק, בין השעוןת 09.30-13.30, 16.00-22.30. הרבנית ברטלר תשב בימים חמישי ושישי ברחוב שערי תורה 15, בית וגן, ירושלים, בין השעות 10.00-13.00, 16.30-22.30. המנוח היה בנו של ר' אברהם מנחם ז"ל וחתנו של ר' יחזקאל גרוס ז"ל.

30.1.01 – הנהלת מרכז החינוך העצמאי בישראל וצוות העובדים מבית החינוך העצמאי בירושלים מנחמים את האלמנה, צאצאיו וכלל בני המשפחה על מותו. המנוח היה איש חינוך במשך עשרות שנים.