רבי משה שטרן ז"לנפלה עטרת ראשנו אוי לנו כי הושברנו
בצער רב וביגון קודר אנו מבכים מרה על הסתלקותו של אבינו סבינו ראש משפחתנו בשיבה טובה ממקימי מדינת ישראל והעיר בני ברק לוחם אצ"ל מבוני בית כנסת הגדול ע"ש גיבורי ישראל
רבי משה שטרן ז"ל
הלווייתו התקיימה ביום חמישי בחוה"מ סוכות י"ח תשרי תש"פ (17.10.2019) נטמן בבית העלמין בויז'ניץ בני ברק
בניו יושבים שבעה החל ממוצאי שמחה תורה – בביתו
רחוב ירושלים 46 בני ברק
זמני תפילות: 7:30 שחרית. מנחה בזמנה ולאחריה ערבית. שעות ניחום אבלים: 16:00-21:00, 9:00-14:00

אבלים: משפחות: וידר וזילבר, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.07.18, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בן זכאי 20, כניסה ב', בני ברק, בין השעות 10.30 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי סאטמר, היה בנו של משה ז"ל.

אבלים: משפחות: זקס, ברוין וגוטליב.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 03.07.18, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת גוטליב, רחוב הרב כהנמן 85, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ישראל יעקב הלוי ז"ל, אלמנתו של פסח מנחם ז"ל.

אבלים: משפחות: שכטר, פרידמן, ישראלי, אונגר, גרינוולד, גרינוולד ווייס.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 11.06.18, בית עלמין ויז'ניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אהבת שלום 11, קומה ג', בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.30.
זמני תפילות: שחרית – 08.30, מנחה – 19.30, ערבית – 21.00.
המנוח היה בנו של טוביה שליט"א, חתנו של אבדק"ק טשאבא לונדון ז"ל.

אבלים: משפחות: פביאן, פישמן ושפירא.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 08.06.18, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב ורנר 4, בני ברק. אחיה, הרב יצחק אהרן, ישב בביתו, רחוב בן פתחיה 12, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של יואל שפירא ז"ל, אלמנתו של שמואל פביאן ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 07.06.18, בשעה 10.45, מבית המדרש הגדול של האדמו"ר מויז'ניץ, רחוב תורת חיים פינת רחוב צמח צדיק, קרית ויז'ניץ, בני ברק, בדרכה את בית עלמין ויז'ניץ.
המנוחה הייתה אשתו של מרדכי שליט"א, בתו של צבי אליהו שטראוס ז"ל, תושבת מלבורן, אוסטרליה.

אבלים: בניה, נכדיה, ניניה, משפחות: פישער, רוזנגרטן, טוביאס, קלמן ושלעזינגר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 08.05.18, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב יונה הנביא 23, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. אחיה, הרב פנחס, ישב בבית המנוחה בין השעות 10.00 – 13.30. אחיה יצחק ישב בביתו, רחוב הפסגה 39, בית וגן, ירושלים בימים ו' ו- א' ה- 11.05.18 וה- 13.05.18.
המנוחה הייתה בתו של אברהם יעקב קאלמאן ז"ל, אשתו של הרב משה דוב פישער ז"ל.

אבלים: משפחות: פלר, שטיינהרט, וסרמן, מנדלסון ופרנקל.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 28.04.18, בית עלמין ויז'ניץ
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב יהודה הלוי 11, בני ברק, בין השעות 09.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של שמואל אהרון ז"ל, חתנו של מאיר יחיאל פרומן ז"ל ונמנה על חסידי גור.

אבלים: משפחות דינרי, פלס, נפתלין וטורנהיים.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 26.04.18, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רוזובסקי 9, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של נפתלי דוליצקי ז"ל, אלמנתו של ידידיה אלטר דינרי ז"ל.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיים טקס הקמת מצבה ביום ב' ה- 22.04.18, בשעה 18.15, בית עלמין ויז'ניץ, בני ברק.
בשעה 19.45 תתקיים תפילת ערבית באולם היכל הפאר, רחוב שלמה המלך 18, בני ברק ולאחריה יתקיימו סיום ש"ס משניות וסעודת מצווה.

אבלים: משפחות: שוורץ, גיברשטיין, קנר ופויגל, בניה, בנותיה, נכדיה, נכדותיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.04.18, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי עקיבא 16, בני ברק, בין השעות 08.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של שלמה אפרים פישל פויגל ז"ל, אלמנתו של ישראל משה ז"ל.

אבלים: משפחות: מוניץ, בריל, יוסטמן, נתנזון, זילברליכט, קרמר ושלזינגר.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 28.03.18, בית עלמין ויז'ניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רוזנהיים 17, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של כתריאל מוניץ ז"ל, בתו של אברהם אבא קולסקי ז"ל.

אבלים: משפחות: ליפשיץ, מאיר, רובינשטיין וזילברברג.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 13.02.18, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הושע 4, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של רבי שמואל שמלקא ז"ל, חתנו של משה יהושע אבוביץ מחסידי גור ז"ל.

בית החסידים דגור היכלי דרכי איש, היכל מזרח, היכל מערב היכל צעירים ואברכי בית החסידים מנחמים את ישראל ליפשיץ,משה יוסף ליפשיץ, ממתפללי בית החסדים והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: שטוקהמר, ברנט, גרינברג ומליק.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 02.02.18, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אמרי ברוך 8, קרית ויז'ניץ, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.30.
המנוחה הייתה בתו של יעקב ירוחם רובין ז"ל, אשתו של אברהם מרדכי מליק ז"ל.

אבלים: משפחות: רוזנטל, וקשטוק, פרידמן ווינמן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 31.12.17, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אביי ורבא 4, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של אברהם יצחק ז"ל, חתנו של משה מרדכי לאופר ז"ל, נמנה על חסידי גור.

אבלים: משפחות: צינוירט, דניאלצ'יק, אייזן, זילברשלג, סגל, סביר, אלבוים ופרנקל.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 27.11.17, בית עלמין ויז'ניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית בתו משפ' זילברשלג, רחוב שח"ל 17, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 21.30. אחותו, הרבנית א. פרנקל, יושבת בביתה, רחוב פנים מאירות 14, קרית מטרסדורף, ירושלים, עד יום א' ה- 03.12.17 בבקר.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוח נמנה על חסידי גור, היה בנו של רבי משה יהודה לייב ז"ל, חתנו של מאיר וקס ז"ל.

בית החסידים שם משמעון סקרנביץ, הגבאים, ההנהלה והמתפללים אבלים ומנחמים את בנו, בנותיו והמשפחה על פטירת יקירם.

צוות ארגון עזרה ואחווה מנחם את בנותיו גב' ש. סגל וגב' פ. צינוירט, חברות צוות הארגון, בתו גב' ר. דניאלציק והמשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: קוזק וסנקביץ, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 06.11.17, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית משפחת קוזק, רחוב שמאי 6/12, אשדוד, טלפון: 08-6752729. גב' סנקביץ יושבת בבית משפחת אלתר, רחוב ברסלב 8, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של מנחם מנדל פומרנץ ז"ל, אלמנתו של ישראל יצחק קוזק ז"ל.

אבלים: משפחות: וקשטוק, הלפגוט, הלפרין וקימל.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 12.10.17, בית עלמין ויז'ניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מהר"ל 8, בני ברק.
המנוח היה גבאי בית החסידים ברחוב חפץ חיים בני ברק, בנו של מרדכי יוסף ז"ל, חתנו של יעקב לוי פלינט ז"ל, תושב קאליש, תל אביב, רמת גן ובני ברק.

אבלים: משפחות: אדלר וחרש.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 25.09.17, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב עזרא 44, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.30.
המנוחה הייתה אשתו של מנחם יחזקאל הכהן שליט"א, בתו של ישראל ב"ח ז"ל.

אבלים: משפחות: קליין, רפפורט (לוריא), וינברגר, קלאר ושמעון, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 23.09.17, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית בנה נפתלי קליין, רחוב מקור ברוך 15, רמת ויז'ניץ, חיפה.
המנוחה הייתה אלמנתו של יעקב יצחק ז"ל, בתו של יעקב נפתלי נתן ז"ל.

אבלים: משפחות: ליס, מורגנשטרן, הרשלר, גרנירר וגרוסמן, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 06.09.17, בית עלמין ויז'ניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב חזון איש 30, בני ברק.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 18.30, מעריב – 19.30.
המנוחה הייתה בתו של האדמו"ר אשלג ז"ל, אשתו של רבי חיים ליס שליט"א.

לומדי שיעור הדף היומי בשטיבל אור החיים בני ברק מנחמים את הרב חיים ליס והמשפחה על פטירת רעייתו.

בית המדרש הגבוה לדיינות מקדש שאול ירושלים, הרבנים, הדיינים והרב שלמה קצין, נשיא הכולל, מנחמים את יעקב ליס, ראש הכולל, ומשפחתו על פטירת אמו.

אבלים: משפחות: שטיינמץ, המר וטורנהיים.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 05.09.17, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בשדרות עוזיהו 18/24, אשדוד. האחות טורנהיים תשב מיום ו' ה- 08.09.17 בביתה, רחוב אמת ליעקב 14, ירושלים.

אבלים: משפחות: כהן, לב, רובינשטיין ולוינטל, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 28.08.17, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ברסלב 2, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי גור, היה בנו של מרדכי סיני הכהן ז"ל.

בית המדרש קוצק, האברכים והמתפללים אבלים ומנחמים את בניו: רבי יעקב, רבי מאיר דב, רבי חיים יהודה, חתניו: רבי מרדכי לב, רבי אביגדור רובינשטיין ורבי פנחס לוינטל על פטירת יקירם.

מוסדות התורה והחסד מאור ישראל, הנהלת הישיבה, הרבנים והתלמידים מנחמים את יעקב כהן, מייסד המוסדות ומנהלם והמשפחה על פטירת יקירם.

מוסדות יביע אומר בני ברק, הרב יגאל כהן, ראש בית המדרש, הרבנים והתלמידים מנחמים את יעקב כהן והמשפחה על פטירת האב.

כולל להוראה לאברכים מצוינים, בית החסידים דגור בני ברק, אברכי הכולל, ראש הכולל והנהלת הכולל מנחמים את יעקב כהן על פטירת אביו.

מערכת הוצאת הספרים פאר מקודשים מנחמת את מאיר דב כהן, יעקב אהרן כהן והמשפחה על פטירת יקירם.

המרכז הארצי של הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל מנחם את יעקב כהן, אחיו מאיר דב וחיים יהודה והמשפחה על פטירת כוהאב.

ארגון עזר לחיים, נתן צישנסקי, המשפחות והמתנדבים מנחמים את מאיר דב כהן ואחיו יעקב אהרן וחיים יהודה על פטירת יקירם.

מוסדות שפתי צדיק מחצור הגלילית, הרב אשר דב הנהן נייהוז, ראש הישיבה, חנוך איזנברג, מנהל הישיבה, הרבנים והתלמידים מנחמים את מאיר דב הכהן, אחיו יעקב אהרן וחיים יהודה והמשפחה על פטירת אביהם.

כולל בית ישראל דחסידי גור ירושלים, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את מאיר דב הכהן והמשפחה על פטירת האב.

ארגון ללמוד וללמד, ההנהלה, הצוות החינוכי והמתנדבים מנחמים את יעקב אהרן כהן ואחיו מאיר דב וחיים יהודה על פטירת אביהם.

מתיבתא להוראה, בית מדרש להכשר רבנים, הרבנים והתלמידים מנחמים את מאיר דב כהן, ממייסדי מתיבתא להוראה, והמשפחה על פטירת אביהם.

כולל לאברכים מצוינים, ההנהלה, ראש הכולל והאברכים מנחמים את יעקב כהן והמשפחה על פטירת אביהם.

כולל אברכים מצויינים שתילי אריה, ההנהלה, האברכים וראש הכולל, הרב משה ראובן גולדקנופף, מנחמים את יעקב כהן, מייסד ומנהל ישיבת מאור ישראל בני ברק, אחיו מאיר וחיים יהודה על פטירת אביהם.

אבלים: משפחות: זילברשלג, וויינברגר, פרוכטר, אוברלנדר, ווייס ודבלינגר.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 03.07.17, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית בתה משפחת פרוכטר, רחוב בית הלל 18, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. בנה שלמה ישב בביתו, רחוב מקור ברוך 9, חיפה החל מיום ה' ה- 06.07.17 בערב, בתה מרת אוברנלדר תשב בביתה, רחוב שמאי 3, אשדוד, החל מיום ה' ה- 06.07.17 בערב, הבנים והבת מארה"ב יושבים שבעה בארה"ב, טלפון 718-8543605.
המנוחה הייתה בתו של דוב הלוי דבלינגר ז"ל, אלמנתו של יהושע הלוי זילברשלג ז"ל, תושבת קוממיות ובני ברק.

אבלים: משפחות: ויז'ניצר, ברקוביץ, ברים, ראזנבערג, ברוס, הירש וניימאן.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 12.06.17, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבינא 18, קרית ויז'ניץ, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00. בתה, גב' ברים, תשב ביום ד' ה- 14.06.17 בביתה, רחוב ר' אלעזר המודעי 13, ביתר עילית, בין השעות 16.00 – 22.00, טלפון: 03-6779392.
המנוחה הייתה בתו של יצחק גדלוביץ ז"ל, אלמנתו של רבי יעקב דוד ויז'ניצר ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 03.04.17, בית עלמין ויז'ניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב וילקומירר 3, בני ברק.
המנוח היה בנו של רבי שלמה הרשלר ז"ל, חתנו של רבי חיים ברלין ז"ל, כיהן כר"מ ישיבת בית מתתיהו מיום היווסדה.

אבלים: משפחות: וייזר, וולפא והולנדר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 27.02.17, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בית הלל 18, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של משה וייזר ז"ל, חתנו של משה קורמן ז"ל.

אבלים: משפחות: אירנשטיין, פישר, קירשבוים, קונופניצקי וינקלביץ, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 12.02.17, בשעה 13.00, מבית המנוחה, רחוב רמח"ל 12, פינת רבי יהושע 21, בני ברק, תעבור דרך בית החסידים דגור ברחוב רבי יהושע, בדרכה אל בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה.
המנוחה הייתה אלמנתו של משה אליהו אירנשטיין ז"ל, בתו של שלמה זלמן ינקלביץ ז"ל.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובינשטיין, ממלא מקום ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי המועצה, העובדים והתושבים אבלים ומנחמים את בניה ומשפחתה על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: לוריא, אקשטיין, וייס, ברנדוויין, ויינברגר, פרנקל, שרף לייפער, וייס וברגר, הנכדים, הנינים ובני הנינים.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 05.02.16, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גבעת פנחס 12, קרית ויז'ניץ, בני ברק, עד יום א' ה- 13.02.16.
המנוח היה בנו של רבי אהרן יוסף ז"ל, רב ודומ"ץ קהילת ויז'ניץ למעלה מ- 50 שנים.

אבלים: משפחות: אפטר, חסקל ופלדמן, ילדיה, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 22.01.17, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית בנה, משפחת אפטר, רחוב הרב שר 17, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה – 16.30, ערבית – 18.00.
המנוחה הייתה בתו של שמואל ז"ל, אלמנתו של משה צבי ז"ל.

אבלים: משפחות: שפיץ, שקובצקי, רייכמן, פארהאנד, שטרנבוך ופאלער.
ארונה יגיע ביום ד' ה- 11.01.17, בשעה 12.00, בטיסת אל על 002.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 11.01.17, בשעה 14.00, בית עלמין ויזניץ שער פוניבז', בני ברק. טלפון לבירורים: 052-7147330.
יושבים שבעה בבית המנוחה בארה"ב. בנה מאיר שלום ישב אחרי ההלוויה ועד השעה 21.30 ברחוב מנחת יצחק 9, קומה ד', ירושלים. בנה שלמה זלמן ישב עד יום ה' ה- 12.01.17, בשעה 21.30, ברחוב מנחת יצחק 9, קומה ד', ירושלים. אחותה, חוה שקוביצקי, תשב בביתה, רחוב זכריה 11, בני ברק, בשעות אחר הצהריים.
המנוחה הייתה תושבת ניו יורק, אשתו של חיים אריה יבדל"א, בתו של יוסף אריה פלדמן ז"ל.

המשפחה מודיעה כי טקס הקמת מצבה על קבר יקירתם יתקיים ביום א' ה- 27.08.19, בשעה 11.30, בית עלמין פוניבז', חלקת ויז'ניץ.

אבלים: משפחות: נאה, לוין, שטרן, שטיינמץ וגלדציילר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.01.17, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב צמח צדיק 12, קרית ויז'ניץ, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.15 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של יעקב יוסף נאה ז"ל, אלמנתו של יצחק דוד נאה ז"ל.

אבלים: משפחות: פריימן, אדלר, הרשברג וגלז, אחיה ואחיותיה, נכדיה, ניניה, בני ניניה והמשפחה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 06.01.17, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב השומר 57, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של מרדכי פריימן ז"ל, בתו של משה אהרן בורנשטיין ז"ל.

אבלים: משפחות: פריימן, אדלר, הרשברג וגלז, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 30.12.16, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת הרשברג, סמטת מנשה 3, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של אברהם מנחם מנדל פריימן ז"ל, חתנו של הרב משה אהרן בורנשטיין ז"ל.

בורסת היהלומים הישראלית, יורם דבש, נשיא, ההנהלה, החברים והעובדים מנחמים את משפחת פריימן על פטירת ראש המשפחה, חברה הבורסה.

אבלים: משפחות: שלומוביץ, אפל, כהן, ולצר וקליינמן.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 26.12.16, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אהבת שלום 20, קרית ויזניץ, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב – במועד.
המנוח היה בנו של אליעזר ז"ל, חתנו של שלמה זלמן שכטר ז"ל, נמנה על חסידי ויזניץ.

אבלים: משפחות: רונס, גנץ, קליינמן, קליין ורוט.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 07.11.16, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בעלז 6, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.45, מנחה – 13.30, מעריב – 19.30.
המנוח היה בנו של יוסף ז"ל.

בורסת היהלומים הישראלית, יורם דבש, נשיא, ההנהלה, החברים והעובדים מנחמים את משפחת רונס על פטירת ראש המשפחה, חבר הבורסה.

אבלים: משפחות: שכטר, כהן, ווייס, מצנר, רייכמאן, רייסנר וברטלר.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 02.11.13, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב מלצר 16, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של יעקב ז"ל.

אבלים: משפחות: לידר, שצ'יגל והרשלר.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 01.11.16, בשעה 11.00, מבית הכנסת צא"י רמת אהרן בני ברק, רחוב רוזנהיים 20, תעבור דרך בית הכנסת קדושת אהרן, רחוב יונה הנביא 47, בדרכה אל בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי מאיר 9 (השומר 65), בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של יצחק דוד ז"ל, חתנו של יחזקאל משה שטרנברג ז"ל, מחבר ספרי נטעי אשל.

אבלים: משפחות: פדר, טאבאק, מאירוביץ, ויז'ניצר, גרינפלד, וייס, ברויער, שרייבר, ברגר, מן, פרידמן ופורגס.
ההלוויה התקיימה במוצאי שמחת תורה ביום ב' ה- 24.10.16, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גבעת פנחס 6, קרית ויז'ניץ, בני ברק. אחותו, גב' מן, תשב בכתובת הנ"ל, בין השעות 17.00 – 20.00.
המנוח היה בנו של חיים ז"ל, חתנו של שאול לייב גנץ ז"ל, נמנה על חסידי ויז'ניץ.

אבלים: משפחות: פרנקל, רוזנפלד ובלומנפלד.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 05.09.16, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב כהנמן 79, בני ברק. אחותו, גב' רוזנפלד, תשב לפני הצהריים בביתה, רחוב סוקולוב 12, בני ברק.
המנוח היה בנו של זכריה ז"ל.