המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 03.04.17, בית עלמין ויז'ניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב וילקומירר 3, בני ברק.
המנוח היה בנו של רבי שלמה הרשלר ז"ל, חתנו של רבי חיים ברלין ז"ל, כיהן כר"מ ישיבת בית מתתיהו מיום היווסדה.

אבלים: משפחות: וייזר, וולפא והולנדר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 27.02.17, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בית הלל 18, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של משה וייזר ז"ל, חתנו של משה קורמן ז"ל.

אבלים: משפחות: אירנשטיין, פישר, קירשבוים, קונופניצקי וינקלביץ, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 12.02.17, בשעה 13.00, מבית המנוחה, רחוב רמח"ל 12, פינת רבי יהושע 21, בני ברק, תעבור דרך בית החסידים דגור ברחוב רבי יהושע, בדרכה אל בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה.
המנוחה הייתה אלמנתו של משה אליהו אירנשטיין ז"ל, בתו של שלמה זלמן ינקלביץ ז"ל.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובינשטיין, ממלא מקום ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי המועצה, העובדים והתושבים אבלים ומנחמים את בניה ומשפחתה על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: לוריא, אקשטיין, וייס, ברנדוויין, ויינברגר, פרנקל, שרף לייפער, וייס וברגר, הנכדים, הנינים ובני הנינים.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 05.02.16, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גבעת פנחס 12, קרית ויז'ניץ, בני ברק, עד יום א' ה- 13.02.16.
המנוח היה בנו של רבי אהרן יוסף ז"ל, רב ודומ"ץ קהילת ויז'ניץ למעלה מ- 50 שנים.

אבלים: משפחות: אפטר, חסקל ופלדמן, ילדיה, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 22.01.17, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית בנה, משפחת אפטר, רחוב הרב שר 17, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה – 16.30, ערבית – 18.00.
המנוחה הייתה בתו של שמואל ז"ל, אלמנתו של משה צבי ז"ל.

אבלים: משפחות: שפיץ, שקובצקי, רייכמן, פארהאנד, שטרנבוך ופאלער.
ארונה יגיע ביום ד' ה- 11.01.17, בשעה 12.00, בטיסת אל על 002.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 11.01.17, בשעה 14.00, בית עלמין ויזניץ שער פוניבז', בני ברק. טלפון לבירורים: 052-7147330.
יושבים שבעה בבית המנוחה בארה"ב. בנה מאיר שלום ישב אחרי ההלוויה ועד השעה 21.30 ברחוב מנחת יצחק 9, קומה ד', ירושלים. בנה שלמה זלמן ישב עד יום ה' ה- 12.01.17, בשעה 21.30, ברחוב מנחת יצחק 9, קומה ד', ירושלים. אחותה, חוה שקוביצקי, תשב בביתה, רחוב זכריה 11, בני ברק, בשעות אחר הצהריים.
המנוחה הייתה תושבת ניו יורק, אשתו של חיים אריה יבדל"א, בתו של יוסף אריה פלדמן ז"ל.

אבלים: משפחות: נאה, לוין, שטרן, שטיינמץ וגלדציילר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.01.17, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב צמח צדיק 12, קרית ויז'ניץ, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.15 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של יעקב יוסף נאה ז"ל, אלמנתו של יצחק דוד נאה ז"ל.

אבלים: משפחות: פריימן, אדלר, הרשברג וגלז, אחיה ואחיותיה, נכדיה, ניניה, בני ניניה והמשפחה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 06.01.17, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב השומר 57, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של מרדכי פריימן ז"ל, בתו של משה אהרן בורנשטיין ז"ל.

אבלים: משפחות: פריימן, אדלר, הרשברג וגלז, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 30.12.16, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית בתו, משפחת הרשברג, סמטת מנשה 3, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של אברהם מנחם מנדל פריימן ז"ל, חתנו של הרב משה אהרן בורנשטיין ז"ל.

בורסת היהלומים הישראלית, יורם דבש, נשיא, ההנהלה, החברים והעובדים מנחמים את משפחת פריימן על פטירת ראש המשפחה, חברה הבורסה.

אבלים: משפחות: שלומוביץ, אפל, כהן, ולצר וקליינמן.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 26.12.16, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אהבת שלום 20, קרית ויזניץ, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב – במועד.
המנוח היה בנו של אליעזר ז"ל, חתנו של שלמה זלמן שכטר ז"ל, נמנה על חסידי ויזניץ.

אבלים: משפחות: רונס, גנץ, קליינמן, קליין ורוט.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 07.11.16, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בעלז 6, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.45, מנחה – 13.30, מעריב – 19.30.
המנוח היה בנו של יוסף ז"ל.

בורסת היהלומים הישראלית, יורם דבש, נשיא, ההנהלה, החברים והעובדים מנחמים את משפחת רונס על פטירת ראש המשפחה, חבר הבורסה.

אבלים: משפחות: שכטר, כהן, ווייס, מצנר, רייכמאן, רייסנר וברטלר.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 02.11.13, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב מלצר 16, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של יעקב ז"ל.

אבלים: משפחות: לידר, שצ'יגל והרשלר.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 01.11.16, בשעה 11.00, מבית הכנסת צא"י רמת אהרן בני ברק, רחוב רוזנהיים 20, תעבור דרך בית הכנסת קדושת אהרן, רחוב יונה הנביא 47, בדרכה אל בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי מאיר 9 (השומר 65), בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של יצחק דוד ז"ל, חתנו של יחזקאל משה שטרנברג ז"ל, מחבר ספרי נטעי אשל.

אבלים: משפחות: פדר, טאבאק, מאירוביץ, ויז'ניצר, גרינפלד, וייס, ברויער, שרייבר, ברגר, מן, פרידמן ופורגס.
ההלוויה התקיימה במוצאי שמחת תורה ביום ב' ה- 24.10.16, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גבעת פנחס 6, קרית ויז'ניץ, בני ברק. אחותו, גב' מן, תשב בכתובת הנ"ל, בין השעות 17.00 – 20.00.
המנוח היה בנו של חיים ז"ל, חתנו של שאול לייב גנץ ז"ל, נמנה על חסידי ויז'ניץ.

אבלים: משפחות: פרנקל, רוזנפלד ובלומנפלד.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 05.09.16, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב כהנמן 79, בני ברק. אחותו, גב' רוזנפלד, תשב לפני הצהריים בביתה, רחוב סוקולוב 12, בני ברק.
המנוח היה בנו של זכריה ז"ל.

אבלים: משפחות: וויינר, קרישנבוים, ברנשטיין, לייפער, ברקוביץ וזלושינסקי.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 29.08.16, בשעה 10.00, מבית המדרש הגדול בקרית ויזניץ, בני ברק בדרכה אל בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, שדרות אדמו"ר ויזניץ 10, בני ברק. אביה, מנחם מנדל קירשנבוים, ישב בביתו, רחוב אבינועם ילין 8, ירושלים, אחיותיה יושבות בבית משפחת ברנשטיין, רחוב אברהם תלמודי 17, ירושלים, עד יום א' ה- 04.09.16, בין השעות 11.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה היתה בתו של מנחם מנדל קירשנבוים שליט"א, אשתו של משה ישראל שליט"א.

אבלים: משפחות: גבירר, גולדקנופף, קלופמן, מרגליות, אייכלר, הלפרן ואלבוים.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 24.07.16, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב שך 8, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של רבי משה דוד ז"ל, חתנו של רבי שמואל לייב אייזנשטט ז"ל, נמנה על חסידי סלונים.

חברת קרית ספר מנחמת את משה גבירר על פטירת אביו.

חברי השיעור אור החיים מנחמים את מנחם גבירר על פטירת אביו.

אבלים: משפחות: אשכנזי, פלד ופריימן.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 07.07.16, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב זכריה 10, בני ברק, בין השעות 10.30 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב אברהם שמחה בונם ז"ל

אבלים: משפחות: ויזל, סגל וגולדשמיד.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 23.06.16, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אהבת שלום 2, קרית ויז'ניץ, בני ברק.
המנוח היה בנו של עוזיאל ז"ל, תושב רחובות וקרית ויז'ניץ, בני ברק.

אבלים: משפחות: עציוני טימברג, רידר, נרקיס וטוגנדהפט.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 01.05.16, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, סמטת מנשה 8, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.

בורסת היהלומים הישראלית בע"מ, יורם דבש, נשיא, ההנהלה, החברים והעובדים מנחמים את משפחת עציוני על פטירת ראש המשפחה.
המנוח היה חבר בבורסת היהלומים.

ועד הישיבות בארץ ישראל מנחם את הרב אליעזר עציוני, מזכיר ועד הישיבות, והמשפחה על פטירת יקירם.

נאמנות בית דוד ואסתר שליד ועד הישיבות בארץ ישראל מנחמת את הרב אליעזר עציוני, מזכיר ועד הישיבות, על פטירת אביו.

אבלים: משפחות: פרידמן, שר, כף, ברנט, טויסיג ופוקס.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 07.04.16, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב זכריה 5, בני ברק.
מועדי תפילות: שחרית – 08.30, מנחה – 18.45, ערבית – במועד.
המנוחה הייתה בתו של יחיאל מיכל ז"ל, אשתו של צבי גרין ז"ל.

אבלים: משפחות: פביאן ופישמן, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 13.03.16, בית עלמין ויז'ניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב ורנר 4, בני ברק.
המנוח היה בנו של שמחה בונם ז"ל, תושב אנטוורפן ובני ברק.

אבלים: משפחות: שלומוביץ, קויפמן, ויז'ניצר, כהן, איצקוביץ, סנדרוביץ, וידר, כהנא, גפנר, ברטלר, ויז'ניצר, גפנר ומעהרינג.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 10.02.16, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב גבעת פנחס 4, קרית ויז'ניץ, בני ברק, בין השעות 10.30 – 13.30, 16.45 – 22.30.
זמני תפילות: שחרית – 08.30, מנחה וערבית במועד.
המנוחה הייתה בתו של גבריאל יוסף ויז'ניצר ז"ל, אשתו של אליעזר שלומוביץ שליט"א.

אבלים: משפחות: וייס, דייטש, הגר, ויזל וגלבר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 07.02.16, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גבעת פנחס 13, קרית ויזניץ, בני ברק, עד יום א' ה- 14.02.16 בבקר.
המנוח היה בנו של יוסף ז"ל, מנהלו הרוחני של תלמוד תורה וישב"ק קרית ויזניץ.

אבלים: משפחות: שוורץ, גיברשטיין וקנר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 07.02.16, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי עקיבא 16, בני ברק.
המנוח היה בנו של אברהם יצחק ז"ל, חתנו של שלמה אפרים פישל פויגעל ז"ל.

אבלים: משפחות: מרנשטיין, נוסבוים, ליכטשיין וגלקופף.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 22.01.16, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בן אליעזר 5, פתח תקווה.
המנוח היה בנו של יהושע יחזקאל ז"ל, שו"ב רבני בני ברק וחסיד גור.

אבלים: משפחות: שכטר, כהנא, הרטמן והמשפחה.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 16.01.16, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עזרא 54, בני ברק, טלפונים: 052-7195001, 054-8431880, 052-7627683.
המנוח היה בנו של משולם יצחק ז"ל, מחסידי ויז'ניץ, כיהן כיו"ר ארגון עזרת נישואין שנים רבות.

אבלים: משפחות: וינגורט, קופל, ענדען, המבורגר, פלקסר וגליקמן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 03.01.16, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רוזנהיים 5 א', בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00, גב' פלקסר תשב בין השעות 17.00 – 19.00.
המנוח היה בנו של מרדכי ז"ל.

אבלים: משפחות: שכטר, כהן, וייס, מצנר, רייכמן, רוטנברג, קוברסקי ושנקר, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 30.12.15, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב המרב מלצר 16, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של יוסף משה שליט"א, בתו של מאיר אליעזר רוטנברג ז"ל.

אבלים: משפחות: שטיצברג, קמינר ודריימן, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 13.12.15, בית עלמין ויז'ניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב וסרמן 9, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 15.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ארייה לייב ז"ל, בתו של טוביה יצחק מקובר ז"ל.

מכבי שירותי בריאות, רן סער, מנכ"ל וההנהלה מנחמים את שמחה שטיצברג, חבר הנהלת מכבי וחבר דירקטוריון אסותא ומשפחתו על פטירת אמו.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי המועצה והעובדים מנחמים את הרב שמחה שטיצברג, חבר הנהלת העירייה וחברת הנהלת קופת חולים מכבי והמשפחה על פטירת האם.

חברת קוקה קולה מנחמת את אברהם שטיצברג, הממונה על הכשרות בחברת קוקה קולה, על פטירת אמו.

רפאל מדיקל סנטר, גיא פז, מנכ"ל ומרפאת המומחים מנחמים את שמחה שטיצברג, חבר מועצת עיריית בני ברק, חבר הנהלת מכבי וחבר דירקטוריון אסותא, ומשפחתו על פטירת אמו.

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, העובדים וההנהלה מנחמים את אברהם שטיצברג ומשפחתו על מות האם.

עיתון המודיע מנחם את שמחה שטיצברג, חבר עיריית בני ברק, חבר הנהלת מכבי שירותי בריאות וחבר דיקטוריון אסותא, ואת אברהם שטצברג, אחראי כשרות בחברת קוקה קולה ואת המשפחה על פטירת אם המשפחה.

בית חולים אסותא, פרופ' שוקי שמך, יו"ר, ומועצת המנהלים ורו"ח פינו צרויה, מנכ"ל, מנחמים את שמחה שטיצברג, חבר דירקטוריון אסותא, חבר הנהלת מכבי וחבר מועצת עיריית בני ברק, והמשפחה על פטירת האם.

ארגון בית בלב, יולי גת, מנכ"לית, ההנהלה ווילי יצחקי, יו"ר, מנחמים את שמחה שטיצברג, חבר דירקטוריון בית בלב וחבר הנהלת מכבי, ומשפחתו על פטירת אמו.

משרד פרסום מימד מנחם את אברהם שטיצברג, ראש מערך הכשרות של קוקה קולה, ומשפחתו על פטירת אמו.

הנהלת מכרז מוסדות סערט ויז'ניץ בארץ הקודש אבלה על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 25.10.15, בית עלמין ויזניץ בני ברק.

איגוד מוסדות ויזניץ בארץ הקודש, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
המנוח היה בנו של עזרא ז"ל, תושב מיאמי וירושלים, מייסד ויו"ר קרן תומכי ויזניץ וחבר נשיאות הוועד הפועל העולמי של איגוד מוסדות ויזניץ.

אבלים: משפחות: סירוקה, כץ, רוזין, קליינמן, קניג, וינשטוק, גליק וטורנהיים.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 13.10.15, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב נועם אלימלך 10, בני ברק.
המנוח היה בנו של צבי שמעון ז"ל, חתנו של מנחם מנדל ברוק ז"ל, לימד תשב"ר בתלמוד תורה תורת אמת בבני ברק ונמנה על חסידי ביאלא.

אבלים: משפחות: יוסקוביץ, לדרברגר, פדר ושפירא.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 20.09.15, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה ברחוב צירלזון 3, שיכון ה', בני ברק. בתה, גב' פדר, תשב בביתה, רחוב סמטת אזר 1, בני ברק. בתה, גב' לדרברגר, תשב בביתה במלבורן אוסטרליה. אחיה, חנוך שפירא, ישב בביתו בארה"ב.
המנוחה היתה בתו של משה חיים שפירא ז"ל, אלמנתו של צבי יוסקוביץ ז"ל.

אבלים: משפחות: בר, קנטור, ביבלה ואיבנבוים.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 09.08.15, בית עלמין ויזניץ בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה.
המנוחה הייתה בתו של מרדכי זאב הכהן איבנבוים ז"ל, אשתו של צבי יצחק יבדל"א.

אבלים: משפחות: גלבר, קיצלר, גרינפלד, קליין, רוזנפלד ופורייס.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 19.06.15, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אור החיים 12, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב מרדכי ז"ל מפרשבורג, מנהל ישיבת חכמי לובלין מיום היווסדה.

ישיבת חכמי לובלין, הרבנים, התלמידים, מתפללי בית המדרש והנהלת הישיבה אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

צוות בית הספר אור ישראל, תל אביב, הועדה הרוחנית, התלמידות וההורים מנחמים את שמואל הלוי וואזנר, גיסו של המנוח ואת בתו, הגב' ר. קליין, מנהלת בית הספר, על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: וידר, נייהויז, ויזל, קויפמן, טויסיג וקופשיץ, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 29.05.15, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב עוזיאל 49, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב בזמן.
המנוחה הייתה אשתו של רבי יצחק שליט"א, רב קהילת קדושי אושוויץ בבאר שבע, בתו של רבי אהרן טויסיג ז"ל.

אבלים: משפחות: ארנפלד, גבירץ, כרמל, קלוגר, שוורץ, הלוי ורוזנפלד.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 17.05.15, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הרב פרדו 13, בני ברק.
המנוח היה בנו של ישראל שמואל ז"ל.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירתם יתקיימו תפילה וסעודת מצווה ביום ד' ה- 20.05.15, בשעה 18.45, ברחוב אברבנאל 74, פרדס כץ, בני ברק.
עליה לקברה וגילוי מצבה יתקיימו ביום ו' ה- 22.05.15, בשעה 10.30, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
המנוחה הייתה בתם של רחל ופנחס ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 14.05.15, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב קושניר 19, בני ברק.
המנוחה הייתה אשתו של יוסף מנדלבוים שליט"א, בתו של האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג ז"ל.

בתה: מלכה אפוליון אבלה.
יושבים שבעה ברחוב ר' עקיבא 18, בני ברק, עד יום ד' ה- 20.05.15.

אבלים: משפחות: מאיר, שטיינמץ ודוידזון, בניו, בתו, חתנו, כלותיו, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 30.04.15, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הגר"א 12, בני ברק. אחותו, גב' דוידזון, תשב בביתה, רחוב רבי עקיבא 70, בני ברק, בין השעות 17.00 – 19.00.
המנוח היה בנו של צבי מאיר ז"ל, חסיד גור, מנכ"ל החינוך העצמאי וראש עיריית בני ברק לשעבר.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובנישטיין, מ"מ ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי המועצה, העובדים והתושבים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל והמרכז הארצי אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

גנזך קידוש השם, ההנהלה, הצוות וועד הנאמנים מנחמים את משפחת מאיר על פטירת ראש המשפחה.
המנוח היה יו"ר ועד הנאמנים של הגנזך.

בית החסידים דגור, ככר אחים מאיר, הגבאים, הלומדים והמתפללים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ממייסדי שיכון חסידי גור בבני ברק.