בית המדרש הגדול הגר"א
(המשופץ ע"י משפ. זוננפלד)
שערי-חסד ירושלים
בצער רב משתתפים אנו באבלם הכבד של חכמי-לב אנשי המעש לתורה ולתפילה
הרב אליהו מרדכי ורחל זוננפלד הי'ו
ואביו הדגול מרבבה
רבי משה יהודה ורעייתו הי'ו
בהילקח מאתם בתם ונכדתם האהובה השלימה במידותיה המופלאות
בהקרבה עצמית למען חולי ילדי ישראל
דניאלה ע"ה
בעל הנחמות ירפא לשברכם
ובנחמת ציון וירושלים תנוחמו
הרב, הנהלת בית הכנסת הגר"א והמתפללים

מודעת אבל יתד נאמן והמודיע 8.3.15

ישיבה ומתיבתא "אור התורה" בנשיאות רבי מאיר אברהם אילאוויטש מנחמת את ר' אליהו מרדכי זוננפלד ומשפחתו על פטירת הבת.

Yad Sarah organization extends its condolences to Mr. and Mrs. Moshe David Sonnenfeld and their son Mr. Motti Sonnenfeld on the loss of their granddaughter and daughter.

ההנהלה, ההנהלה הפדגוגית ובית ספר בר אילן תלמוד תורה, ריו דה ז'נירו, ברזיל, מנחמים את משפחת זוננפלד על פטירת יקירתם.

מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן, יו"ר, הרב בני נכטיילר, מנכ"ל ואהרון מרקוביץ', יו"ר חוג הידידים מנחמים את רחל ומוטי זוננפלד, ידידי ישיבות ואולפנות בני עקיבא, על פטירת בתם.

כולל ריאו, ריאו דה ז'נירו, ברזיל, הרב נתנאל ציפל, ראש הכולל ורב הקהילה, הרבנים והתלמידים בכולל ואיזיקי אלאפ, נשיא הכולל, מנחמים את מוטי זוננפלד, מייסד הכולל, ורעיתו רחל על פטירת בתם.

אבלים: הבן: זוהר גבעתי ומשפחתו, הבן: רן גבעתי ומשפחתו, הבן: גיל גבעתי ומשפחתו.
ההלוויה תתקיים ביום ד' ה- 26.03.14, בשעה 16.30, בית עלמין ראשון לציון הצבאי.
יושבים שבעה בבית הבן, רחוב הפרח 103, ראשון לציון.
המנוח היה יקיר העיר ראשון לציון.

דב צור, ראש העירייה, יוסי שניר, יו"ר, ניצן פלג, מנכ"ל, הדירקטוריון והעובדים בחברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ מנחמים את משפחת גבעתי על מות אב המשפחה.

עיריית ראשון לציון, דב צור, ראש העירייה וחברי מועצת העיר, מנכ"ל העירייה, מנכ"לי החברות העירוניות, עובדי העירייה והחברות העירוניות אבלים על מותו.
המנוח היה ניצב (בדימוס) במשטרת ישראל, מנכ"ל החברה הכלכלית ראשון לציון, מייסד סניף יד שרה ופעיל חברתי.

משטרת ישראל אבלה ומנחמת את המשפחה על מות יקירם.
המנוח שירת במחוז מרכז.