אבלים: משפחות: ווייס, זית ופרידמן.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 24.12.16, בית עלמין מושב יסודות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מהר"ל 5, בני ברק.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה ומעריב – במועד.
המנוחה הייתה אלמנתו של אברהם יוסף ז"ל, תושבת מושב בית חלקיה ובני ברק.

אבלים: משפחות: רייזנר, טייטלבוים, בלוך, גלבר, רוט, שטרן, ברילאנט, גרוס, מושקוביץ, טאובר, טייכמן, וייס, גליק, גרין ואולמן.
ההלוויה התקיימה במוצאי שמחת תורה, ביום ב' ה- 24.10.16,  בית עלמין מושב יסודות.
יושבים שבעה בבית המנוח במושב יסודות, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00. האחים והאחיות ישבו במוצ"ש ה- 29.10.16 בבית משפחת מושקוביץ, רחוב סורוצקין 37 א', כניסה ב', בני ברק וביום ו' ובמוצ"ש ה- 28-29.10.16 בבית משפחת וויס, רחוב גיבורי ישראל 22.
המנוח נמנה על חסידי דושינסיקא, היה בנו של יואל צבי ז"ל, חתנו של הרב יוסף גליק ז"ל.

אבלים: בנו, בנותיו, נכדיו, נינו ובני נינו, משפחות: מילר, ויסנשטרן ואנסבכר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 07.06.16, בית עלמין מושב יסודות.
יושבים שבעה בבית המנוח במושב יסודות עד יום ו' ה- 10.06.16.
המנוח היה ממקימי המושב.

אבלים: משפחות: רייכנברג, גריידינגר, מנקין ובלזם.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 26.03.16, בית עלמין מושב יסודות.
יושבים שבעה בבית משפחת מנקין, רחוב ברנד 17, שכונת הר נוף, ירושלים. בתה, גב' גריידינגר תשב בבני ברק ביום ה' ה- 31.03.16, בין השעות 16.00 – 20.00 וביום ו' ה- 01.04.16, בין השעות 09.00 – 14.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של מרדכי רייכנברג ז"ל, בתו של שאול יוסף סוכוצבסקי ז"ל, מנהלת בית הספר בית יעקב במושב יסודות.

אבלים: משפחות: פריד, אייזנטל, רוט והרשלר.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 20.02.15, בית עלמין מושב יסודות.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת פריד, רחוב דרוק 73, רמת שלמה, ירושלים, עד יום ה' ה- 26.02.15 בבקר.
המנוחה הייתה בתו של ר' יוסף צבי ויינשטוק ז"ל, אשתו של ר' ברוך פריד ז"ל.

אבלים: משפחות: קאהן, סלמון וגרייפמן.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 26.07,14, בית עלמין יסודות.
יושבים שבעה עד יום ד' ה- 30.07.14, בבית המנוח, רחוב ניסנבוים 42, בת ים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00, טלפונים: 03-5514799, שמחה – 052-7617754, אברהם – 058-3235389, שלמה ובן ציון – 052-7636360.
המנוח היה בנו של ר' מרדכי ז"ל, חתנו של ר' שמחה מאיר וינמן ז"ל, מראשי ק"ק באבוב בת ים (בית חלקיה).

אבלים: משפחות: ברסלואר, פרידמן, אבוביץ, וויינגרטן והרשקוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 08.04.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה עד ביום ב', ערב חג הפסח, ה-14.04.14, בבית חתנו, משפחת פרידמן, רחוב רבא 3/1, אשדוד.
המנוח היה מחסידי בעלזא אשדוד, בנו של ר' דוד שאול ז"ל, חתנו של ר' ישראל גרוס ז"ל מיסודות.

בית המדרש דחסידי בעלזא, בית דוד שאול, המתפללים, הלומדים וגבאי בית המדרש מנחמים את ר' פנחס ברסלואר ומשפחתו על פטירת אחיו.

אבלים: משפחות דובדבני ורוזנברג, הנכדים והנינים. ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 26.5.11, בבית העלמין ביסודות השבעה בביתו במושב בית חלקיה. ניחום אבלין: לפנה"צ עד השעה 14:00, אחה"צ: 17:00-22:00. (27.5.11)

מחלבת "גבינות הכפר", "יבנה מהדרין" ומשפחות ווייל טפרנקטל מנחמים את משפחת דובדבני על מות האב. המנוח היה ממייסדי מושב בית חלקיה. (31.5.11)

במלאת שלושים יום לפטירתו מודיעה המשפחה על הקמת מצבה, שתתקיים ביום ה' ה- 19.5.11, בשעה 16:00, נפגשים בביה"ח יסודות. בשעה 20:30 תתקיים עצרת התעוררות ע"י קהילת ויז'ניץ בביהמ"ד רח' אמרי חיים, רחובות.