אבלים: אשתו, בניו, בנותיו, נכדיו וניניו.
יושבים שבעה בבית המנוח, משק 10, מושב זיתן.
המנוח היה ממקימי בית הכנסת בושאייף, ממייסדי מושב זיתן, חזן בית הכנסת ויקיר העדה הלובית.

קבוצת קרגו אמרפורד מנחמת את שוקי דבוש והמשפחה על מות אביו.

קרן קיימת לישראל, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את משה דבוש, חבר הדירקטוריון, על פטירת אביו.