מרכז מוסדות זלאטשוב בארץ הקודש אבל על פטירת הרב.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 25.06.16, בית עלמין שיכון וותיקים נתניה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קוטלר 17, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.30. אחיו, האדמו"ר מזלאטשוב, ישב ביום ו' ה- 01.07.16, בביתו, רחוב פתח תקווה 62, נתניה, טלפון 054-8498074.
המנוח היה בנו של הרב יחיאל מיכל ז"ל.

מוסדות חסידי זלאטשוב בני ברק, ההנהלה ומתפללי בית המדרש אבלים ומנחמים את האדמו"ר מזלאטשוב על פטירת אשתו.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 07.01.16, בית עלמין שיכון וותיקים נתניה.
ישובים שבעה בבית האדמו"ר, רחוב הרב קוטלר 17, בני ברק, בין השעות 11.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 09.00, מנחה – 16.30.

אבלים: קהל ובית המדרש ברכת אהרון, הנהלת הקהילה והמתפללים.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 14.01.15, בית עלמין שיכון וותיקים נתניה.
בתו יושבת שבעה בביתה, רחוב רד"ק 5, בני ברק.
המנוח היה תושב נתניה ומאנסי.

מוסדות זלאטשוב אבלים על פטירתו.

אגודת ישראל בארץ ישראל והמרכז הארצי אבלים על פטירתו.

מוסדות זלאטשוב בארץ הקודש מודיעים כי הקמת מצבה על קברו תתקיים ביום ד' ה- 09.09.15. הסעה תצא מבית המדרש בבני ברק בשעה 10.15.