מרכז מוסדות זוועהיל, הרבנים, התלמידים וההנהלה אבלים על פטירת יקירם.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 02.12.17, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, בנין הישיבה, רחוב האדמו"ר רבי שלמה מזוועהיל, שכונת בית ישראל, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.

מרכז מוסדות זוועהיל בארץ הקודש אבל.
ארונו יגיע ביום א' ה- 23.07.17.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 23.07.17, מבית המדרש הגדול בשכונת בית ישראל בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים, חלקת אדומור"י בית זוועהיל. פרטים על מועד ההלוויה בטלפון: 077-2611126, שלוחה 11.
יושבים שבעה בבית אחיו, ישראל גולדמן, רחוב עץ הדר 6 (מול סדיגורא), ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – רבע שעה לפני השקיעה, מעריב במועד.
המנוח היה בנו של רבי מרדכי מזוועהיל ז"ל, חתנו של הארמו"ר מצאנז ז"ל.

איגוד חסידי צאנז אבל.

מוקיריו מודיעים כי במלאות שלושים לפטירת יקירם תתקיים עליה לקברו להקמת מצבה ביום ב' ה- 21.08.17, בשעה 18.15, בית עלמין הר הזיתים.
תחבורה תצא בשעה 17.45 מכיכר זוועהיל, רחוב שמואל הנביא, ירושלים.

אבלים: משפחות: פריימן, טסלר, לוברבום, רוזנפלד, ציינוירט, שיינברגר, קלפהולץ, כהן ואוירבך.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 05.03.17, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב צפניה 68, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. בנו בנימין ישב בביתו, רחוב זוננפלד 18, בני ברק, ביום ה' ה- 09.03.17 בין השעות 19.00 – 23.00 וביום ו' ה- 10.03.17, בין השעות 10.00 – 14.00.
המנוח כיהן כראש כולל מאור התורה, נמנה על חסידי זוועהיל, היה בנו של רבי אברהם מנחם מנדל ז"ל, חתנו של רבי יואל יעקב רוטמן ז"ל.

אבלים: משפחות: דייטש, רגוזניצקי, קוריץ, פקשר, פרידמן, בוק, דבורקס, אקר וסרולוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 16.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אבן האזל 15, ירושלים. הרב אברהם בנימין דייטש ומשפחות אקר וסרולוביץ ואחותו: נחמה דייטש ישבו ביום ג' ה- 17.02.15, בין השעות 17.00 – 20.00, ברחוב אבן גבירול 8, בני ברק.
המנוח היה ר"מ בישיבת זוועהיל, בנו של ר' יצחק מרדכי ז"ל, חתנו של ר' צבי פסח פראנק שליט"א.

מרכז מוסדות זוועהיל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: פריימן, פנט, פוליטנסקי, בלוי, ארליכמן, מירמילשטיין, גוטליב, אדלר, הרשברג וגלז.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 06.02.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קויפמן 6, רמות ג', ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.30. בימים ג' ו- ד' ה- 10-11.02.15, ישבו אביו, אחיו ואחיותיו אצל אחיו, ר' יהודה פריימן, רחוב אנילביץ 72, בני ברק.
המנוח היה ממקימי העיר ביתר עילית, בנו של ר' מרדכי דוד אלימלך פריימן שליט"א מחסידי זווהעיל בבני ברק, חתנו של ר' שלמה זלמן כהן ז"ל.

מרכז מוסדות זוועהיל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את משפחתו על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר הנהלת המוסדות.

מוסדות קהילת זוועהיל והנהלת המוסדות אבלים על פטירתה.
יושבים שבעה בבניין הישיבה, רחוב רפפורט, בית ישראל, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00, אחיה, ר' מאיר שטרנברג, יושב בביתו, רחוב השל"ה 8, בני ברק, אחיה ר' נחום שטרנברג, יושב בביתו בארה"ב, טלפון 1718-774-2060.
המנוחה הייתה בתו של רבי צרדכי שטרנברג ז"ל.

מרכז מוסדות זוועהיל בארץ הקודש אבלים על פטירתה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 02.05.14, בית עלמין הר הזיתים, חלקת אדמו"רי זוועהיל.

מוסדות זוועהיל ביתר עילית אבלים על פטירתה.

ישיבה לצעירים מצויינים תורת שלמה, הנהלת הישיבה, צוות הישיבה והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם.

ישיבת מיר אבלה. יושבים שבעה בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00. המנוח היה ראש הישיבה, בנו של רבי אליהו מאיר ז"ל, חתנו של רבי בנימין ביינוש פינקל ז"ל, ראש הישיבה.

עירית בני ברק, יעקב אשר, ראש העיר וחברי מועצת העירייה מנחמים את המשפחה על פטירתו. המנוח היה ראש ישיבת מיר וחבר מועצת גדולי התורה.

משרד החינוך, שר החינוך, סגן שר החינוך והנהלת המשרד מנחמים את רעייתו, בניו,משפחתו והתלמידים והבוגרים של ישיבת מיר על פטירתו. המנוח היה ראש ישיבת מיר וחבר מועצת גדולי התורה.

עיריית מודיעין עילית, יעקב גוטרמן, ראש העיר וחברי מועצת העיר מנחמים על פטירתו. המנוח היה ראש ישיבת מיר.

ישיבת מיר מודיעה כי במלאות שבעה ימים לפטירת ראש הישיבה יתקיים מספד ביום ב' ה- 14.11.11, בשעה 17.45, בהיכל הישיבה. עלייה לקברו שבחלקת הרבנים בבית העלמין בהר המנוחות תתקיים בשעה 10.00. תחבורה תצא מככר זוועהיל בשעה 09.30.

ישיבת מיר מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת ראש הישיבה יתקיים מספד תמרודים ביום ג' ה- 06.12.11, בשעה 18.00, בהיכל הישיבה.
ביום ד' ה-07.12.11, בשעה 14.00, תתקיים עליה לקברו בחלקת הרבנים בבית העלמין בהר המנוחות.

אבלים: משפחות: דייטש, קורניק, גרליץ, פלשניצקי, הורביץ, שפיצר, צייטלין, גרויז, אבר וקורמן. ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 05.08.11 בבית העלמין בהר המנוחות. יושבים שבעה בבית בתה, משפחת פלשניצקי, רחוב עלי הכהן 31/3, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. המנוחה הייתה אלמנתו של ר' יוסף דייטש ז"ל מחסידי זוועהיל ובתו של ר' ניסן אבר ז"ל מחסידי ליובאוויטש. (07.08.11)

שיח סוד, הרב שמעון לוי, מנכ"ל, הצוות, ההורים והחניכים מנחמים את גב' י. פלשניצקי, מנהלת מקצועות הבריאות במשרד והמשפחה על מות אמה. (08.08.11)

משפחת תוצאות אפקטיביות מנחמת את מטי שפיצר על פטירת אמה. (09.08.11)