חברי אגודת הכורמים, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים ביקבי כרמל מנחמים את ארז פז והמשפחה על פטירת אביו.

היקבים, הכורמים והמועצה לגפן היין בישראל מנחמים את ארז פז, מנכ"ל יקבי כרמל, והמשפחה על פטירת אביו.

יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב משמר העם 11, קטמון, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.00.
זמני כניסת נסים לאהל שבחצר ישיבת שפת אמת: יום ד' ה- 24.02.16, בין השעות 20.15 – 21.15, ביום ה' ה- 25.02.16, בין העותת 07.15 – 08.30, 13.30 – 14.45, 16.45 – 17.30.

הישיבה הגדולה אהל שמעון ערלוי, בני הישיבה, הרבנים, התלמידים והרמי"ם אבלים על פטירתו.

מכון חתם סופר אבל על פטירתו.
המנוח היה ממשיך השושלת של חתם סופר.

מועצת גדולי התורה בארץ ישראל אבלה על פטירתו.
המנוח היה חבר נשיאות מועצת גדולי התורה.

רשת יש חסד אבלה ומנחמת את בנו ממשיך דרכו, בניו ומשפחתו על פטירת יקירם.

מוסדות ערלוי בארץ הקודש, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 22.02.16, בית עלמין הר תמיר, חלקת ערלוי.

מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל והנהלת החינוך העצמאי בארץ ישראל אבלים על פטירתו.

עיריית צפת, אילן שוחט, ראש העיר ונחמן גלבך, נציג אגודת ישראל במועצת העיר אבלים ומנחמים את בנו ממלא מקומו, בנו, שמעון סופר, רב דק"ק תורת משה בעיר צפת ובניו על פטירת אביהם.

עיריית ביתר, מאיר רובינשטיין, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הסגנים וחברי המועצה אבלים על פטירתו.

ארגון טהרת הבית, חברי ועדת הרבנים וההנהלה אבלים על פטירתו.

עיריית אלעד, ישראל פרוש, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הסגנים וחברי מועצת העיר אבלים על פטירתו.
המנוח היה זקן האדמו"רים.

חברת מיה אבלה ומנחמת את קהילת ערלוי בארץ על פטירת יקירם.

חברת איקאה ישראל אבלה ומנחמת את בנו ממלא מקומו, משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם.

חברת שניב, תעשיות נייר בע"מ, אברהם ברנט, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את בניו, משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם.

רשת פאר לי, שיווק פירות וירקות, אבלה ומנחמת את משפחתו על פטירת יקירם.

רוני ועמיר בירם אבלים על פטירתו.

חברת טעמן נדל"ן ושלום חיים, יו"ר, אבלים על פטירתו.

עיריית ירושלים, ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, סגניו, חברי מועצת העיר ותושבי ירושלים אבלים ומנחמים את משפחתו ותלמידו על פטירת יקירם.
המנוח התגורר ופעל בירושלים שנים רבות.

בד"ץ שע"י קהילות החרדים בארץ הקודש, הרבנים, השוחטים, המשגיחים, חברי הבד"ץ וההנהלה אבלים ומנחמים את משה, בנו ממשיך דרכו, בניו, המשפחה וקהל חסידי ערלוי בארץ ובתפוצות על פטירת יקירם.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובנישטיין, ממלא מקום ראש העיר, פרץ אברמוביץ, חבר מועצת העיר ומנכ"ל מוסדות ערלוי בארץ הקודש, סגני ראש העיר וחברי המועצה אבלים ומנחמים את בנו ממשיך דרכו, בנו רב קהילת ערלוי בבני ברק ובניו הרבנים על פטירת יקירם.

מפעל הש"ס העולמי, ההנהלה הרוחנית וההנהלה הכללית אבלים ומנחמים את בנו ממשיך דרכו ובניו הרבנים על פטירת יקירם.
המנוח ישב בנשיאות מפעל הש"ס העולמי מאז יסודו.

ארגון אגודים למהדרין והנהלת הארגון אבלים ומנחמים את בנו ממלא מקומו, בניו ועדת ערלוי על פטירת יקירם.

הסתדרות אגודת ישראל העולמית והועד הפועל אבלים על פטירתו.
המנוח היה מראשי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל העולמית.

אגודת ישראל בארץ ישראל אבלה על פטירתו.

מרכז התורה וועד הישיבות בארץ ישראל, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.
המנוח ייסד את רישת מתיבתא רבתי אהל שמעון.

הנהלת פאגי הבנק הבינלאומי אבלה על פטירתו.

הנהלת ארגון פעילים יד לאחים אבלה ומנחמת את בניו ואחיו על פטירת יקירם.

חברת רוזנר'ס פיש אבלה ומנחמת את בנו ממשיך דרכו, בניו, המשפחה וקהל בית ערלוי על פטירת יקירם.

קבוצת שטראוס, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה, חסידיו ומעריציו על פטירת יקירם.

חברת סנו מפעלי ברונוס בע"מ אבלה ומנחמת את בניו, חתניו והמשפחה על פטירת יקירם.

הנהלת חברת רזיט שיווק בע"מ אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

חברת ש. שסטוביץ בע"מ, יוסי שסטוביץ, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את המשפחה וקהל תלמידי וחסידי ערלוי על פטירת יקירם.

חברת כרמית אבלה ומנחמת את משפחתו על פטירת יקירם.

הנהלת יקבי כרמל אבלה ומנחמת את בנו ממלא מקומו והמשפחה על פטירת יקירם.

קהל מחזיקי הדת בארץ ישראל, הרבנים והתלמידים חסידי בעלזא אבלים ומנחמים את בנו ממלא מקומו הרב משה, בנו הרב יעקב, רב קהילת ערלוי בביתר עילית, בנו הרב אברהם שמואל בנימין, ראש ישיבת אהל שמעון ערלוי, בנו הרב שמעון, רב בית המדרש תורת משה בצפת, בנו הרב עקיבא מנחם, רב קהילת ערלוי בני ברק, בנו הרב זלמן ישעיה דוד, רב קהילת ערלוי בורו פארק, בנו הרב אהרן, רב קהילת ערלוי אלעד, תלמידיו וקהילתו על פטירת יקירם.

חברת תנובה אבלה ומנחמת את בניו הרבנים, משפחתו, תלמידיו ועדת חסידי ערלוי על פטירת יקירם.

חברת גרפצ'יק בע"מ, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את בניו, המשפחה ועדת ערלוי על פטירת יקירם.

חברת אמונה וחסד דפוס וכריכיה בע"מ ואהרן רוזנטל אבלים ומנחמים את בניו על פטירת יקירם.

בנק מרכנתיל, יאיר ברוכיאן, מנהל סניף גאולה, שוקי בורשטיין, מנכ"ל, חיים הולצברג, מנהל המרכז למוסדות ועסקים אבלים ומנחמים את בניו, המשפחה, הנהלת מוסדות ערלוי וקהל עדת ערלוי על פטירת יקירם.

חברת ציון תורג'מן אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

במלאות שלושים לפטירת האדמו"ר יתקיים טקס הקמת מצבה על קברו ביום ד' ה- 16.03.16, בשעה 17.00, בית עלמין הר תמיר ירושלים, חלקת ערלוי.
לאחר מכן, בשעה 18.30, תתקיים עצרת מספד והתעוררות בהיכל בית המדרש הגדול, רחוב יותם 1, קטמון. ישאו דברים: אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, הרב יעקב יחזקיהו סופר, גאב"ד טאראנטא, הרב אליעזר דוד פרידמן, רב בית המדרש מכנובקה בעלזא בלונדון, הרב יהושע אייכנשטיין, ראש ישיבת יד אהרן בקטמון והרב שמחה הכהן קוק, רב העיר רחובות.

מוסדות ערלוי מודיעים כי במלאות שנה לפטירת האדמו"ר יתקיימו עצרות מספר והתעוררות ביום ג' ה- 07.02.17 בבתי המדרש:
בשעה 21.00 – בהיכל בית המדרש הגדול בקטמון.
בשעה 20.15 – ברחוב מהרש"ל 12, בני ברק
בשעה 21.15 – ברחוב ברטנורא 2, אלעד
בשעה 21.00 – ברחוב האדמו"ר מגור 2, אשדוד
בשעה 20.00 – ברחוב התעוררות תשובה 2, ביתר
בשעה 20.30 – ברחוב המגיד ממעזריטש 39, ביתר
בשעה 21.30 – ברחוב יל"ג 11, חיפה.
עליה לקברו תתקיים ביום ד' ה- 08.02.17, בשעה 16.00, בית עלמין הר תמיר, חלקת ערלוי, ירושלים.

הכורמים, היקבים והמועצה לגפן היין מנחמים את שמעון חזות ומשפחתו על מות האם.

חברי אגודת הכורמים, ההנהלה והעובדים ביקבי כרמל מנחמים את שמעון חזות, כורם וחבר באגודת הכורמים, והמשפחה על מות אמו.

יקבי ברקן בע"מ מנחמים את צביקה כהן, יו"ר המועצה לגפן היין, על מות אביו.

הכורמים, היקבים והמועצה לגפן היין מנחמים את צביקה כהן, יו"ר המועצה, ומשפחתו על מות האב.

חברי אגודת הכורמים, ההנהלה והעובדים ביקבי כרמל מנחמים את צביקה כהן, יו"ר המועצה לגפן היין, והמשפחה על פטירת אביו.

אבלים: ליאורה גרנס; חן, אורית, דר, גת ועפר גרנס; אפרת, דרור, אליה, אורי וענות מזרחי, יהודה, ענת, עידו וגילי גרנס.
ההלוויה תתקים ביום א' ה- 18.10.15, בשעה 16.00, בית עלמין גבעת עדה.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב הארזים 19, גבעת עדה.

ועד ההנהלה וחברי אגודת הכורמים, ההנהלה והעובדים ביקבי כרמל מנחמים את משפחת גרנס על פטירת יקירם.
המנוח היה כורם, חבר באגודת הכורמים.

ההנהלה והעובדים ביקבי כרמל ויקב יתיר מנחמים את אדם מונטיפיורי והמשפחה על פטירת הרעיה והאם.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 15.10.15, בשעה 11.00, בית עלמין כפר נחמן רעננה.
יושבים שבעה בבית משפחת מונטיפיורי, רחוב הל"ה 8/4, קומה א', רעננה.

חברת איי.בי.בי.אל ספיריט מנחמת את דיויד מונטיפיורי והמשפחה על מות אמו.

קיבוץ עין צורים אבל ומנחם את אשתו: אסתר, אחיו: מאיר ויונה, איילת ודוכי ושמואל וחנה, בניו ובנותיו: גילי וינקוש, אשר ונאוה, איילת ואורן, שני ויורם וזאב וורד, נכדיו וניניו.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 29.03.15, בשעה 15.30, בית עלמין קיבוץ עין צורים.
יושבים שבעה בבית המשפחה בקיבוץ עין צורים.
המנוח היה חבר הקיבוץ.

"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו"
הוא הלך בשדות מעמק זבולון לגוש עציון, משדות עין צורים ושפיר להר חברון ויער יתיר
אסתרק׳ה, משפחת מבצרי ובית עין צורים, אתכם באבל הכבד על מותו של
דוד מבצרי ("מושבניק")
איש הרוח, החזון והעשייה
בבנין הארץ וירושלים תנוחמו
החברים במעון, כרמל, בית-יתיר וגד"ש הר חברון

מודעת השתתפות ישראל היום 30.3.15

ההנהלה והעובדים ביקב יתיר וביקבי כרמל אבלים ומנחמים את משפחת מבצרי על פטירת יקירם.

תנועת ההתיישבות אמנה וזאב (זמביש) חבר אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה ממייסדי קיבוץ עין צורים, רכז החקלאות וותיק עובדי אמנה.

אבלים: אשתו: מרגלית; בנו ובני ביתו: יצחק, דנה, נדב, איל ויואב גולדשטיין; בנו ובני ביתו: טל, רוית, יובל ועמית גולדשטיין; בתו ובני ביתה: רונית, שרון, עידן וליהיא קליגר, בתו ובני ביתה: מיכל, דדי, נטע ועומרי כרמלי; אחותו: יוטה דהן.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 23.12.14, בשעה 14.00 מבית הכנסת "אהל יעקב" ותתקיים בבית עלמין זכרון יעקב.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב המייסדים 69, זכרון יעקב.

איש יקר, איש משפחה, חקלאי ברמ"ח אבריו
ינעמו לו רגבי אדמתו אותה אהב עד עמקי נשימתו האחרונה.
משתתפים בצער המשפחה
הלוויה ביום שלישי ב 14:00

חברי אגודת הכורמים בע"מ, ההנהלה והעובדים ביקבי כרמל מנחמים את משפחת גולדשטיין על פטירת ראש המשפחה.

אבלים: קרני, עופר, אילן, אורי ומשפחתם.
ההלוויה תתקיים ביום ו' ה- 05.09.14, בשעה 10.30, בית עלמין ירקון שער החסד.

יקבי ברקן בע"מ אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.

ג'ינט וסם טיאנו, אילנה ואלי יקואל ומיכל ומיקי צלרמאיר מנחמים את קרני ומשפחת פאר על פטירת יקירם.

משה רעות, אורי קריב וצוות רעות קשרי תרבות אבלים על פטירתו.

החברים: שנקי אלכסנדר, לני ואדי ארמן, מיקה ויגאל בשן, מרגלית וישראל גוטסדינר, ענת גלובוס ואילי גורליצקי, יולי ופרופ' משה גרטי, עליזה ולך ומיכאל לוין, ממה ויעל פז מלמד, שוש פוליאקוב, אסתי ויורם צלקובניק, יעל וטוביה צפיר, ברכה וצבי שור וזהבה ויגאל שילון מנחמים את קרני, עופר, אילן ואורי על פטירת יקירם.

החברים ביקבי כרמל אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

קרני, עופר, אילן, אורי ובני ביתם מודיעים כי התייחדות עם זכרו תתקיים ביום ב' ה- 24.08.15, בשעה 18.00, בית עלמין ירקון, חקלת האומנים.

אבלים: אשתו: עטרה שטילמן, ילדיו: בינה ויוסי קסירר, גדי ואיילת שטילמן, נכדיו: מאי, שי וארז, איל, נדב, רום ורחל ועמית.
ההלוויה תתקיים ביום ב' ה- 19.05.14, בשעה 17.00, בית עלמין בנימינה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ההרדוף 2, בנימינה.

דובי אמיתי וחברי התאחדות האיכרים בישראל מנחמים את גדי שטילמן והמשפחה על מות אבי המשפחה.

ועד ההנהלה וחברי אגודת הכורמים, ההנהלה והעובדים ביקבי כרמל ויקב יתיר מנחמים את משפחת שטילמן על פטירת האב.
המנוח היה חבר אגודת הכורמים.

מועצה אזורית הר חברון, ראש המועצה, העובדים והתושבים מנחמים את צביקי בר חי, ראש המועצה לשעבר, ומשפחתו על מות הבן.

הנהלת ועובדי גד"ש הר חברון מנחמים את לאה צביקי ומשפחת בר חי על פטירת בנם.

ועד ההנהלה וחברי אגודת הכורמים, ההנהלה והעובדים ביקבי כרמל ויקב יתיר מנחמים את משפחת בר חי על פטירת יקירתם.

אורנה היקרה
איתך באובדנך הכבד
נעמי ודיויד אסיא.

אבלים: אשתו: אורנה, בניו: אייל, תמיר, ערן ובני ביתם, יעל וענת פדהצור ובני ביתן.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 17.09.13, בשעה 18.00, בית עלמין כפר שמריהו.
יושבים שבעה ברחוב אוריאל אופק 2, קומה 13, דירה 46, הרצליה.
המנוח היה נצר למייסדי נס ציונה.

שרגא בירן, דיויד אמיד, מאיר פורגס וצוות משרד ש. בירן ושות' עורכי דין אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם.

חברת אבוט ישראל מנחמת את ערן לרר על מות אביו.

רינה מאיר, ההנהלה והעובדים בקבוצת וולפסון קלור מאיר בע"מ מנחמים את אורנה, הבנים והמשפחה על מות יקירם.

שרה ואיציק בן מנחם, עמירם ברזילי, שקי וניר רונת, מירי וארנון דיסקין, חיים ויהודית הייטנר, רוחלה ודני לובין, טלי ודני לומברוזו, אפי ליניאל, מומו ותמי מתתיהו, נינה ורמי סובוצקי, ריקי ודובי סולו, חנה ומשה סידלמן, נוקי ואיציק פיינשטיין ואטי ודודי רדרמן מנחמים את אורנה על פטירת יקירה.

חברי אגודת הכורמים וההנהלה והעובדים ביקבי כרמל מנחמים את משפחת לרר על מות יקירם.
המנוח היה חבר באגודת הכורמים.

אגודת הכורמים יקבי כרמל, חברי האגודה, חברי ועד ההנהלה, ההנהלה והעובדים ביקב כרמל ויקב יתיר מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 12.02.13, בשעה 20.00, בית עלמין קיסריה.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב הרקפת 10, קיסריה.
המנוח היה יו"ר ועד ההנהלה של אגודת הכורמים.

פרופאונד בית השקעות, השותפים והעובדים מנחמים את אושי ומשפחת איבצן על מות יקירם.

חברת תנובה מנחמת את משפחת איבצן על מות יקירם.

השותפים והעובדים במשרד ליפא, מאיר ושות' מנחמים את אושי, נדב, ענת ועופר על מות יקירם.

חברות דקס, פגודה והלידו על שפת הכנרת מנחמים את משפחת איבצן ויקבי כרמל ויתיר על פטירת יקירם.

יקבי ברקן בע"מ מנחמים את משפחת איבצן ויקבי כרמל על מות יקירם.

קבוצת גרנות מנחמת את אושי והמשפחה על פטירת יקירם.

קבוצת א.ת., ההנהלה והעובדים מנחמים על פטירתו.
המנוח היה ממייסדי הקבוצה.

דובי אמיתי, נשיא התאחדות האיכרים, ההנהלה והעובדים מנחמים את משפחת איבצן על מות יקירם.

חברת מרזיט בע"מ מנחמת את משפחת איבצן ויקבי כרמל על פטירת יקירם.

נעמי סילפן מנחמת את אושי, נדב, ענת ועופר על מות אב המשפחה.

כורמי וחקלאי מושבות הדרום: גדרה, מזכרת בתיה, ראשון לציון ונס ציונה מנחמים את אושי, נדב, ענת ועופר על מות יקירם.

מועצת גפן היין, היקבים והכורמים מנחמים את אושי והמשפחה ויקבי כרמל על פטירת יקירם.

חברת פניציה מפעלי זכוכית בע"מ, ההנהלה והעובדים מנחמים את משפחת איבצן ויקבי כרמל על מות יקירם.

עיריית ראשון לציון, דב צור, ראש העירייה וחברי מועצת העיר מנחמים את משפחת איבצן ואגודת הכורמים יקבי כרמל על מות יקירם.

ההנהלה והחברים באגודת נטע בע"מ מנחמים את משפחת איבצן ויקבי כרמל על פטירת יקירם.

יקב תבור מנחם את משפחת איבצן על מות יקירם.

גד"ש הר חברון וחלקאי מעון כרמל ובית יתיר מנחמים את משפחת איבצן על פטירת יקירם.

לאטי, עזרא וסימה וצוות מעדני הטלה מנחמים את אושי והמשפחה על מות יקירם.

התזמורת הפילהרמונית הישראלית, זובין מהטה, מנהל מוסיקלי, וקרן התזמורת הפילהרמונית מנחמים את משפחת איבצן על פטירת יקירם.

עמותת ארתור רובינשטיין הבינלאומית למוסיקה מנחמת את אושי והמשפחה על פטירת יקירם.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם תתקיים עלייה לקברו לאזכרה וגילוי מצבה ביום ב' ה- 11.03.13, בשעה 17.00, בית עלמין קיסריה.
המשפחה מודה לכל המנחמים.

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירם תתקיים עלייה לקברו ביום א' ה- 02.02.14, בשעה 16.00, בית עלמין קיסריה (מול קיבוץ שדות ים).
בשעה 16.45 תערך תפילת מנחה וערבית בבית הכנסת בקיסריה.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 09.10.12, בשעה 14.00, מבית המנוח, תעבור דרך בית הכנסת אוהל יעקב, לבית עלמין זכרון יעקב.
המנוח היה בנם של חנה ויורם.

לנירה קציעה עדנה לילדים יואב ועמית ובני זוגם לנכדים
משתתף בצערכם העמוק עם לכתו המפתיע של

אבישי אפרתי ז”ל
יהא זכרו ברוך

ברוך אלון

התאחדות האיכרים בישראל, דובי אמיתי, איכר, מתיישב ונשיא התאחדות האיכרים, ישראל קרניאל, יו"ר הועדה החקלאית והחקלאים מנחמים את משפחת אפרתי על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר בהתאחדות האיכרים.

אגודת פרי שומרון, ההנהלה, העובדים והמגדלים מנחמים את משפחת אפרתי על פטירת יקירם.
המנוח היה חקלאי, ממייסדי האגודה וחבר הנהלה בה.

בית אהרנסון מוזיאון ניל"י מנחם על פטירתו.
המנוח היה מנהל המוזיאון.

יקבי כרמל, חברי אגודת הכורמים, ההנהלה והעובדים מנחמים את משפחת אפרתי על פטירת יקירם.
המנוח היה חבר אגודת הכורמים וחבר ועד הנהלת אגודת הכורמים.

מועצת גפן היין, היקבים והכורמים מנחמים את משפחת אפרתי על מות יקירם.

מכון היצוא הישראלי, רמזי גבאי, יו"ר, עופר זקס, מנכ"ל, חברי הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, והמשפחה על מות האם.

התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית, העובדים והמוסדות מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, ומשפחתו על מות האם.

הנהלת משרד התמ"ת והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, על מות אמו.

ניר שיתופי והמרכז החקלאי מנחמים את השר שלום שמחון על מות אמו.

שירות התעסוקה הישראלי, שרגא ברוש, יו"ר מועצת שירות התעסוקה וחברי מועצת שירות התעסוקה, בועז הירש, מנכ"ל שירות התעסוקה, חברי ההנהלה והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת ומשפחתו על מות אמו.

ראש הממשלה וממשלת ישראל מנחמים את שלום שמחון, שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, והמשפחה על מות אמו.

חברת תנובה, ועד הנהלת תנובה, הנהלת תנובה והעובדים מנחמים את ח"כ שלום שמחון, שר התמ"ת, על מות אמו.

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, צבי אורן, נשיא לשכת התיאום וחברי לשכת התיאום מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, על מות אמו.

התאחדות התעשיינים, אמיר חייק, נשיא התאחדות התעשיינים, עובדי ההתאחדות, צבי אורן, נשיא התאחדות התעשיינים וחברי ההתאחדות מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, על מות אמו.

ראובן (רובי) ריבלין, יושב ראש הכנסת, חברי הכנסת, חברי הכנסת לשעבר, עובדי הכנסת ואנשי משמר הכנסת מנחמים את השר שלום שמחון והמשפחה על מות אמו.

אהוד ברק, שר הביטחון, ומפלגת העצמאות מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, והמשפחה על מות האם.

המועצה הישראלית לצרכנות, ד"ר מיקי הרן, יו"ר הדירקטוריון, עו"ד אהוד פלג, המנהל הכללי, הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת והמשפחה על מות אימו

בורסת היהלומים הישראלית, אירי סהר, נשיא, ההנהלה, החברים והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, על מות אמו.

מוטי גנץ, יו"ר מכון היהלומים וענף היהלומים הישראלי מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת ומשפחתו על פטירת אם המשפחה.

מועצת גפן היין, היקבים והכורמים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, ומשפחתו על מות האם.

החברה המרכזית ליצור משקאות קלים בע"מ, ההנהלה והעובדים מנחמים את ח"כ שלום שמעון, שר התמ"ת, על מות אמו.

חברות מרק סרונו ואינטר לאב מנחמות את השר שלום שמחון על מות אמו.

חברת אשרא, יו"ר הדירקטוריון, חברי הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, והמשפחה על מות אמו.

יקבי כרמל, ישראל איבצן, יו"ר, חברי אגודת הכורמים, ההנהלה והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת והמשפחה על פטירת האם.

מועצת הצמחים, החקלאים, נציגי הציבור והעובדים מנחמים את שלום שמחון על מות אם המשפחה.

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, מנכ"ל המשרד, ההנהלה והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת ושר החקלאות ופיתוח הכפר לשעבר, על מות אמו.

המוסד לבטיחות וגיהות, משה לביאן, יו"ר המועצה, דניאל חדד, המנהל הכללי, המועצה, ההנהלה והעובדים מנחמים את שלום שמחון, שר התמ"ת, והמשפחה על מות אמו.

אבלים: אשתו: אהובה ארנס ארד, בתו וחתנו: טובי וארז כרמון, בנו וכלתו: נדב ותמר ארנס ארד, בנו וכלתו: גדי והדס ארנס ארד, בתו וחתנו: דנה וניר גלבוע, אחיו: צביקה ארנס ובני ביתו, אחיו: אלי ארד ובני ביתו, אחותו: אסתי רשף ובני ביתה, נכדיו ונכדותיו: מאיה, שירה, שלי, הילה, גיא, שרון, נטע, יואב, אורי, אלון ואיתי.
ההלוויה תתקיים ביום ה' ה- 24.05.12, בשעה 15.00, בית עלמין בנימינה.

קבוצת שטראוס מנחמת את משפחת ארנס ארד על מות יקירם.
המנוח היה בן למשפחת מייסדי חברת עלית וחבר דירקטוריון קבוצת שטראוס לשעבר.

התאחדות האיכרים בישראל, דובי אמיתי, איכר, מתיישב ונשיא התאחדות האיכרים מנחמים על פטירתו. המנוח היה חבר ההתאחדות.

אגודת פרי השומרון, ההנהלה, העובדים והמגדלים מנחמים את משפחת ארנס ארד על מות יקירם.
המנוח היה חקלאי, ממייסדי פרי השרון וחבר הנהלה.

יקבי כרמל, חברי אגודת הכורמים, ההנהלה והעובדים ביקבי כרמל מנחמים את משפחת ארנס ארד על מות יקירם.
המנוח היה חבר באגודת הכורמים וחבר ועד ההנהלה לשעבר.

ההלוויה תתקיים ביום ו' ה- 09.09.11, בשעה 11.00, בבית העלמין ירקון, שער גאולה. שם האב: לואיס.

רחל נאמן אבלה. ההלוויה תתקיים ביום ו' ה- 09.09.11, בשעה 11.00, בבית העלמין ירקון, שער גאולה.

עיתון הארץ מנחם את רחל'ה נאמן והמשפחה על מותו.

חברת יקבי ברקן מנחמת את משפחת רוגוב על מותו.

חברת יקבי רקאנטי מנחמת את המשפחה על מותו. המנוח היה עיתונאי ומבקר יין.

יקבי רמת הגולן ויקב הרי הגליל מנחמים על מותו.

חברת הכרם מנחמת את משפחת רוגוב על מות יקירם.

יקב שאטו גולן מנחם על מותו.

משפחת נאמן הנדלר: ג'אד, תלמה, ליבה ורננה מנחמים על מותו.

חברת שקד מנחמת את המשפחה על מותו. המנוח היה עיתונאי ידוע בשם העט דניאל רוגוב.

יקבי כרמל ויקב עתיר מנחמים את המשפחה על מותו.

 

  pwc Israel Kesselman & Kesselman comfort Julian and the Lewis Family on his death

רשת מלונות ישרוטל, העובדים, המנהלים וחברי מועצת המנהלים מנחמים על מותו. המנוח היה המייסד והבעלים של רשת ישרוטל.

חברת JWT Israel מנחמת את משפחת לואיס ורשת ישרוטל על פטירתו. המנוח היה המייסד והבעלים של רשת ישורטל.

עיריית אילת, מאיר יצחק הלוי, ראש העירייה, ראשי העיר אילת בעבר, חברי מועצת העיר, מייסדי העיר אילת ותושביה מנחמים על מותו. המנוח היה אזרח כבוד של העיר איילת, הבעלים והמייסד של רשת מלונות ישרוטל ועל שמו קרויה טיילת השלום באילת – טיילת "דיויד לואיס".

התאחדות המלונות בישראל מנחמים על מותו. המנוח היה ממקימי ובעלי רשת מלונות ישרוטל ובעל עיטור המלונאות על מפעל חיים בהפיכת העיר אילת לעיר תיירות בינלאומית.

עו"ד יהודה רווה, עו"ד כרמית בר און ומשרד יהודה רוה ושות' מנחמים את ג'וליאן, סיימון, משפחת לואיס ורשת ישרוטל על מות אבי המשפחה ומייסד הרשת.

Judith and Uri Inbar and the staff of Nitzan-Inbar Project Management (1992) Ltd. comfort Lewis family on his passing.

ארגון נכי צה"ל וחיים בר, יו"ר ארגון נכי צה"ל, מנחמים את משפחת לואיס ורשת ישרוטל על מותו.

המועצה לישראל יפה, גדעון פת, נשיא, אברהם כץ עוז, יושב ראש מנחמים את המשפחה על מותו. המנוח היה יקיר ישראל יפה.

מועצה אזורית תמר מנחמת על מותו. המנוח היה הבעלים והמייסד של רשת מלונות ישרוטל.

חברת אל על Sundor מנחמת את ג'וליאן, סיימון, משפחת לואיס ורשת ישרוטל על מות אבי המשפחה ומייסד החברה.

פייגין אדריכלים בע"מ, יהודה דובי ויואל פייגין מנחמים את משפחת לואיס ורשת ישרוטל על מותו. המנוח היה מייסד רשת ישרוטל.

מלונות קראון פלאזה ישראל, ההנהלה והעובדים מנחמים את המשפחה ורשת ישרוטל על פטירתו.

צבי רונן מהנדסים יועצים בע"מ מנחמים את משפחת לואיס ורשת ישרוטל על פטירתו. המנוח היה מייסד רשת ישרוטל ואבי התיירות באילת.

ישראל איבצן, יו"ר והנהלת יקבי כרמל מנחמים את משפחת לואיס ורשת ישרוטל על פטירתו. המנוח ייסד את רשת מלונות ישרוטל.

אבלים: אישתו: מריאנה שטילר, ביתו וחתנו: עדנה ועדי מנהיים, בנו וכלתו: גדעון ודגנית שטילר, בנו וכלתו: יאיר ואינס שטילר, אחותו וגיסו: בתיה ומאיר רוטמן, נכדיו: איתי, רון, שני, עמית, שי, מורן, יואב ואמיר. ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 19.12.10, בשעה 14.15, בבית העלמין הישן בראשון לציון, שער 3. יושבים שבעה בבית משפחת שטילר, רחוב האם 5, דירה 3, ראשון לציון.

איציק בר מנחם את משפחת שטילר על מות אב המשפחה. המנוח היה מחשובי תעשיית היין בישראל.

אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב, יקבי כרמל, חברי אגודת הכורמים, הנהלת יקבי כרמל והעובדים מנחמים את המשפחה על מותו. המנוח היה היינן הראשי בשנים 1957-1998 ומחלוצי תעשיית היין בישראל.