אנו מודיעים בצער רב
על פטירתו של חברנו הגמלאי
עמוס כתבן ז"ל
(אזור הצפון)
ומשתתפים באבלם הכבד של בני משפחתו.
חברת "אגד"
וארגון גמלאי "אגד".

שר הפנים, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ועובדי הרשות מנחמים את מעיין זכריה, עובדת הרשות, על מות אביה.