סמינר בית יעקב למורות ולגננות בית שמש, ההנהלה, הצוות והתלמידות אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, מייסד הסמינר.
המנוח היה בנו של מאיר ז"ל.

ארגון אחיה אבל ומנחם את בניו הרבנים יצחק, מנחם ואריה והמשפחה על פטירת יקירם, מחנך, ממקימי המרכז להכשרת מורים של הארגון.

אבלים: משפחות: שטייר, מוסבכר, קונופניצקי, רוטנשטיין, שיליץ וארליך.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 24.07.18, בית עלמין בית שמש.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי עקיבא 2, בית שמש, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ברוך הכהן שליט"א, חתנו של יעקב פריזנט שליט"א.

אבלים: משפחות: לילנטל, ביננפלד, קורניק ובוקובסקי.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 21.07.18, בית עלמין חוף הכרמל, חיפה הישן.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ארלוזורוב 19, חיפה, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00, טלפונים: 04-8622682, הבן משה יהודה – 050-4181511, משפחת ביננפלד – 052-7646969, משפחת קורניק – 058-3260505, פקס – 077-3179471.
המנוח היה בנו של משה יהודה ז"ל, חתנו של אליעזר אביגדור אסתרזון ז"ל, נמנה על חסידי גור חיפה.

אבלים: משפחות: דיסקין, קוסובסקי שחור, גרינצייג, ליבנה ופולק.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 20.07.18.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב עזרת תורה 19, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.30 – 23.00. האח הרב דב פולק ישב בשעות הבוקר בביתו, רחוב ירמיהו 60 א', ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של אברהם פולק ז"ל, אלמנתו של רבי שמעון משה דיסקין ז"ל.

מערכת עיתון המודיע מנחמת את הרב דב פולק, כתב העיתון, על פטירת אחותו.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תתקיים ביום ג' ה- 24.07.18, בשעה 11.00, בית ההספד קהילת ירושלים, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית בנו, רחוב הבעש"ט 15, קרית יערים, טלז סטון, עד יום ד' בשעה 12.30.
המנוח היה בנו של דוד ז"ל, תושב קעכניא, מרמורש וסאו פאולו ברזיל.

קהילת החרדים בעיר סאו פאולו ברזיל, בית המדרש בית יצחק וישיבה ומתיבתא אור תורה מנחמים את דוד ואריה תלמידי הישיבה, אמם ומשפחתם על פטירת אביהם.

אבלים: משפחות: פפר, לדרברגר, רוזמרין ופיללער.
ארונו יגיע מניו יורק ביום ו' ה- 20.07.18, בשעה 10.10, בטיסת אל על 002.
ההלוויה תצא ביום ו' ה- 20.07.18, בשעה 13.00, מבית הלוויות שמגר, תעבור דרך בית המדרש גור ירמיהו, בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות. בירורים על המועד המדויק של ההלוויה בטלפונים: 054-8438234, 053-3100171
יושבים שבעה בבית אבי המנוח, רחוב עלי הכהן 29, קומה ג', ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 19.30, מעריב – 20.20.
המנוח היה בנו של יחזקאל פפר שליט"א, תושב צירך, מונסי וירושלים.

בית החסידים דחסידי גור צירך, המתפללים והלומדים בשטיבל מנחמים את אביו, מבכירי התיכון וגזבר בית החסידים, אחיו, אחיותיו, משפחות לדרברגר, רוזמרין ופיללער על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: ברוין, גרוס, אדלר, טאובער וטעוועל.
ההלוויה תצא ביום ד' ה- 11.07.18, בשעה 11.00, מבית הלוויות שמגר, תעבור דרך בית המדרש של כ"ק אדמו"ר מביאלא, רחוב יעקבזון 5, בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב אהלי יוסף 20, ירושלים, עד השעה 12.00 בצהריים ובין השעות 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של חיים צבי ז"ל, תושבת וויליאמסבורג וירושלים.

אבלים: משפחות: גולדהבר, וכהולדר וקנר.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 09.07.18, בית עלמין קרית שאול, תל אביב, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי אליעזר 6, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של אלחנן ראובן יוחימק ז"ל, אלמנתו של שמעון ז"ל מחסידי ראדזין, תושבת רמת גן ובני ברק.

אבלים: משפחות: קמינר, ברנדויין-חבצלת, לנדמן, רוקח וסלושץ.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 05.07.18, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב שמידמן 17, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.30 – 22.00.
המנוחה הייתה אשתו של ליפא קמינר שליט"א, בתו של בצלאל פריזנט ז"ל.

אבלים: בניה: שלום ישראל מאנטווערפן, יצחק יוסף ממונסי ודוד שבתי מירושלים, נכדיה, ניניה ובני ניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 06.07.18, בית עלמין הר המנוחות, חלקת החסידים.
יושבים שבעה באנטווערפן.
המנוחה הייתה תושבת מלאנצהוט ואנטווערפן, אלמנתו של חיים הלוי ז"ל מחסידי באבוב, בתו של הערשל מילר ז"ל.

אבלים: בנו: מאיר מלניק, בנותיו: מרת שוורץ ומרת איידלס, אחותו: מרת סבינר.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 06.07.18, בית עלמין הר המנוחות, חלקת הרבנים.
יושבים שבעה בבית המנוח בניו יורק מיום ב' ה- 09.07.18 בבקר ועד יום ג' ה- 10.07.18 ולאחר מכן בלוס אנג'לס, טלפונים: בישראל – 053-3192323, בארה"ב – 13478400572+, 3239336955+. אחותו, מרת סבינר, תשב בביתה, רחוב מודיעין 24, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 21.00.
המנוח היה תושב פאביאניץ, תל אביב ולוס אנג'לס, בנו של אברהם יעקב ז"ל, חתנו של מאיר גנץ ז"ל, נמנה על חסידי גור, חבר מועצת הנשיאות של איחוד מוסדות גור.

אבלים: משפחות: אלתר, רפפורט וברטלר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 08.07.18, בית עלמין סנהדריה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב עלי הכהן 6, ירושלים, בין השעות 09.30 – 13.30, 17.00 – 22.30.
המנוח היה בנו של אברהם מרדכי ז"ל, חתנו של לייבל היינה ז"ל, נמנה על חסידי גור והיה חברת הנהלת ישיבת שפת אמת.

ישיבת שפת אמת, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את זוגתו, אחותו צפורה, הרבנית מגור, בניו: שאול ויצחק פישל, תלמידי הישיבה ומשפחות רפפורט וברטלר על פטירת יקירם, חבר הנהלת הישיבה מעל יובל שנים.

איחוד מוסדות גור בארץ ישראל אבל ומנחם את אחותו הרבנית צפורה אלתר, זוגתו, בניו והמשפחה על פטירת יקירם.

אגודת אחים אנשי אמריקה אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם, מראשי האגודה.

חברה קדישא גחש"א קהילת ירושלים, ההנהלה והעובדים, הרב זאב פרסטר, יו"ר ההנהלה, הרב שלמה ניימן, יו"ר המועצה וחנניה שחור, מנכ"ל הח"ק, אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם, חבר הנהלה ויו"ר ההנהלה שנים רבות.

אבלים: משפחות: וידר וזילבר, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.07.18, בית עלמין ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בן זכאי 20, כניסה ב', בני ברק, בין השעות 10.30 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי סאטמר, היה בנו של משה ז"ל.

אבלים: משפחות: זקס, ברוין וגוטליב.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 03.07.18, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת גוטליב, רחוב הרב כהנמן 85, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של ישראל יעקב הלוי ז"ל, אלמנתו של פסח מנחם ז"ל.

רשת החינוך שובו, הרב אברהם בידרמן, יו"ר, הרב יוסף הוך, יו"ר, הרב חיים מיכאל גוטרמן, מנכ"ל, המנהלים והמורות אבלים ומנחמים את רעייתו והמשפחה על פטירת יקירם, ממקימי רשת החינוך ומנהל בית ספר שובו באשקלון במשך 20 שנים.

אבלים: משפחות: מילר, אייזן, שמחה, גולדברג, טיטלבוים ובהגן.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 01.07.18, בית עלמין אשדוד, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבינו אשר 9, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.00.
המנוח היה בנו של משה מאיר ז"ל, חתנו של רבי מנחם מנדל ויסבוים ז"ל, ר"מ בישיבת חידושי הרי"מ ובעמח"ס עבודת אמת.

ישיבת חידושי הרי"מ, בית המדרש הגדול בית ישראל, הנהלת הישיבה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את אלמנתו, בניו: אברהם מרדכי, ישראל, יוסף צבי וחיים בצלאל, בוגרי הישיבה, משפחות: אייזן, שמחה, גולדברג, טייטלבוים ובהגן ותלמידיו בארץ ובחו"ל על פטירת יקירם, ר"מ בישיבה יותר משלושים שנים.

ההלוויה תתקיים ביום ו' ה- 29.06.18, בשעה 13.00, בית עלמין ירקון.
שם האב: יהודה.

מתפללי בית החסידים דרכי איש – היכל מערב מנחמים את משה יוסף ליפשיץ ובתו, משפחת הרשקוביץ, על פטירת אם המשפחה.

אבלים: משפחות: שינפלד, רובינשטיין וכץ.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 28.06.18, בית עלמין קרית שאול, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בילו 51, תל אביב.
המנוח היה בנו של שבתי ז"ל, חתנו של רבי יצחק מאיר הכהן לוין ז"ל, נמנה על חסידי גור.

בית המדרש והמרכז העולמי של חסידי גור בירושלים והנהלת בית המדרש אבלים ומנחמים את בניו שבתי הלוי ואברהם מרדכי הלוי, משפחת יעקב יצחק רובינשטיין ויצחק כץ על פטירת יקירם, חבר הנהלת בית המדרש מיום היווסדו.

סמינר בית יעקב למורות ולגננות תל אביב, ההנהלה, הצוות החינוכי והתלמידות אבלים ומנחמים את בניו שבתי ואברהם מרדכי, בנותיו גב' רובינשטיין וגב' כץ, מחנכת בסמינר, על פטירת יקירם.

הסתדרות אגודת ישראל בארץ ובעולם, סניף תל אביב, וועד החינוך שעל יד אגודת ישראל תל אביב אבלים ומנחמים את בניו שבתי הלוי, אברהם מרדכי הלוי ומשפחות רובינשטיין וכץ על פטירת יקירם, ממקימי מוסדות תורה וחסד וחתנו של נשיא אגודת ישראל העולמית לשעבר.

בית ספר בית יעקב המרכז, ח. וישניאק, המנהלת, ההנהלה, המורות והתלמידות אבלים ומנחמים את בניו: הרב שבתי והרב אברהם מרדכי, בנותיו: ר. רובינשטיין ופ. כץ, מחנכות לשעבר בבית הספר, והמשפחה על פטירת יקירם.

חברה קדישא גחש"א תל אביב יפו והמחוז, אלדד מזרחי, יו"ר ההנהלה ואברהם מ. מנלה, מנכ"ל, אבלים ומנחמים את בניו שבתי הלוי ואברהם מרדכי הלוי, חתניו, בנותיו, משפחות רובינשטיין וכץ על פטירת יקירם.

בורסת היהלומים הישראלית, יורם דבש, נשיא, ההנהלה, החברים והעובדים מנחמים את משפחת שינפלד על פטירת ראש המשפחה, חבר הבורסה.

אבלים: משפחות: גינזבורג והנדלס, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 21.06.18, בית עלמין צפת.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב צמח צדק 14 (שיכונים), כפר חב"ד.
המנוחה הייתה בתו של מנחם זאב חסידה ז"ל, אלמנתו של שלום יהודה לייב (אריה) גינזבורג ז"ל.

אבלים: משפחות: וייטמן, קוזליק, הנדלס ומילשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 20.06.18, בית עלמין ארץ החיים בית שמש.
יושבים שבעה בבית אחיו, שמעון וייטמן, רחוב זית רענן 2, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.30.
זמני תפילות: שחרית – 08.30, מנחה – 19.15, מעריב – 20.15.
המנוח היה בנו של מתתיהו שמואל צבי ז"ל.

אבלים: משפחות: זוננפלד, פיין, בארג, וולמרק, שכטר והרבסט.
ההלוויה התקיימה ביום ג' – 19.06.18, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב סורוצקין 47, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.30. בנה, הרב יעקב מאיר, ישב בביתו ברכסים ביום ו' ה- 22.06.18, בין השעות 09.00 – 13.15. בנה, נפתלי, ישב ברחוב סורוצקין 47, החל מהשעה 18.00, ובמוצ"ש ה- 23.06.18, ישב בביתו, רחוב מיכלין 23, בית וגן, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של שלמה זלמן ז"ל, בתו של מרדכי גימפל בארג ז"ל.

אבלים: משפחות: פינטער, אלפאנט, לבקוביץ, וועבער, שטרנבוך, ברקוביץ, פרנס וצויבל.
ארונו יגיע ביום ו' ה- 15.06.18, בשעה 13.20, בטיסת אל על 006 מלוס אנג'לס.
ההלוויה תצא ביום ו' ה- 15.06.18, בשעה 15.15, מבית הלוויות סנהדריה, תעבור דרך בית המדרש הגדול קרית בעלזא, בדרכה אל בית עלמין הר המנוחות, חלקת קהל מחזיקי הדת. טלפון לברור שעת הלוויה המדויקת: 079-5283316.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אוהל יהושע 3 (פתח תקווה 33), ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00. הוריו, הרב והרבנית פינטר ואחיותיו: גב' ברקוביץ, גב' פרנס וגב' צויבל ישבו בימים ג'-ד' – 19-20.06.18 ברחוב הלפרין 8, בני ברק. אחותו גב' שטרנבוך תשב ביום ג' ה- 19.06.18 בבני ברק.
המנוח היה בנו של רבי שמואל שליט"א, חתנו של רבי מאיר גראסקאפ ז"ל, נמנה על חסידי בעלזא ירושלים.

אבלים: משפחות: בורנשטיין, פשיטיק, פיקרסקי, אייגר ואולבסקי.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 13.06.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דברי חיים 1, ירושלים, פקס: 077-3183359, בין השעות 09.30 – 13.30, 16.30 – 22.00. בתו, גב' פיקרסקי, תשב בארה"ב, טלפון: 17183315909+.
זמני תפילות: שחרית – 07.45, מנחה – 19.30, מעריב – 20.25.
המנוח היה בנו של רבי אברהם, חתנו של רבי אברהם שלמה קובלסקי, נמנה על חסידי גור והיה תושב לודז', ציריך וירושלים.

בית המדרש והמרכז העולמי של חסידי גור, איחוד מוסדות גור בארץ ישראל, הנהלת בית המדרש והנהלת איחוד המוסדות אבלים ומנחמים את אלמנתו, בנו ישראל מרדכי בורנשטיין, חבר מועצת הנשיאות העולמית של איחוד מוסדות גור, בנו יונתן בורנשטיין, חבר הנהלת בית המדרש , חתניו, בנותיו והמשפחה על פטירת יקירם.

בית החסידים דגור כנרת ירושלים, המתפללים והגבאים מנחמים את ישראל מרדכי בורנשטיין, ממתפללי בית החסידים ומשפחתו על פטירת אביו.

ז'ק בר והנהלת חברת טמפו אבלים ומנחמים את בנו יונתן ומשפחתו על פטירת יקירם.

בית החסידים דחסידי גור ציריך, המתפללים ולומדי השטיבל אבלים ומנחמים את בנו ישראל מרדכי ומשפחתו על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: וילהלם, אייזן, וינר, לעפקאוויטש, לוריא ורוזנפלד, נכדיה וניניה.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 13.06.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית משפחת לעפקאוויטש, רחוב בני ברית 12, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של יהודה דב זרחיה (בערל) וילהלם ז"ל, בתו של נפתלי הירצקא קנופף ז"ל. אחותה רבנית מפינסק קארלין תשב ממוצ"ש ה- 16.06.18 ועד יום ב' 18.06.18 בביתה, רחוב הרב שך 50, בני ברק.

אבלים: משפחות: שכטר, פרידמן, ישראלי, אונגר, גרינוולד, גרינוולד ווייס.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 11.06.18, בית עלמין ויז'ניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אהבת שלום 11, קומה ג', בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.30.
זמני תפילות: שחרית – 08.30, מנחה – 19.30, ערבית – 21.00.
המנוח היה בנו של טוביה שליט"א, חתנו של אבדק"ק טשאבא לונדון ז"ל.

אבלים: משפחות: פביאן, פישמן ושפירא.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 08.06.18, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב הרב ורנר 4, בני ברק. אחיה, הרב יצחק אהרן, ישב בביתו, רחוב בן פתחיה 12, בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של יואל שפירא ז"ל, אלמנתו של שמואל פביאן ז"ל.

אבלים: משפחות: קצנשטיין ובנדיקט.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 08.06.18, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אגרות משה 8, רמת שלמה, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של מרדכי ביסטריצקי ז"ל, אלמנתו של הרב יהודה יוסף קצנשטיין ז"ל.

אבלים: משפחות: גליק, לוי, זיגלמן, ברנשטיין, כהן, ברגר, ברנפלד, וייס וקסטנר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 09.06.18, בית עלמין הר המנוחות, ירושלים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב יצחק מאיר הכהן 1, פינת רח' פוברסקי, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של הרב אברהם שמואל ברנפלד ז"ל, אלמנתו של רבי ישעיהו יששכר גליק ז"ל מחסידי בעלזא.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ה' ה- 07.06.18, בשעה 10.45, מבית המדרש הגדול של האדמו"ר מויז'ניץ, רחוב תורת חיים פינת רחוב צמח צדיק, קרית ויז'ניץ, בני ברק, בדרכה את בית עלמין ויז'ניץ.
המנוחה הייתה אשתו של מרדכי שליט"א, בתו של צבי אליהו שטראוס ז"ל, תושבת מלבורן, אוסטרליה.

אבלים: משפחות: ברנדוויין, הרשקוביץ, ווקסמן, רייניץ, ברים, רייכמן וברנדוויין.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 06.06.18, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה ברחוב אמרי בינה 16, קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של רבי יהודה צבי (הערש) ברנדוויין ז"ל ונמנה על חסידי באיאן.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 03.06.18, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה ברחוב חנינא שיף 3, ירושלים, עד יום ג' ה- 05.06.18 בצהריים, וברחוב רבי טרפון 6, נתניה, החל מיום ג' ה- 05.06.18 בצהריים.
המנוח היה בנו של הרב יואל אשכנזי ז"ל, רב בית המדרש תפארת שמואל בניו יורק למעלה מ- 50 שנים, תושב יאס, קווינס, נתניה וירושלים ונמנה על חסידי גור.

הנהלת בית המדרש והמרכז העולמי של חסידי גור ועדת חסידי גור אבלים ומנחמים את משפחתו על פטירת  יקירם, ממייסדי הרחבת בניין בית המדרש החדש.

איחוד מוסדות גור בארץ ישראל, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

ישיבת אמרי אמת בני ברק, ההנהלה, הרבנים, התלמידים וצבי גולומב, ידיד מנוער, אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: גרליץ, לנדוי ומנדלסון.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 02.06.18, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב האדמו"ר מנדבורנה 55, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.30, מנחה ומעריב – במועד, מעריב ר"ת – 21.00.
המנוחה הייתה בתו של מאיר שרגא גרדין ז"ל, אשתו של המחנך יחיאל משה גרליץ שליט"א מחסידי נדבורנה, תושבת בני ברק, ירושלים וביתר.

אבלים: משפחות: וקשטוק, הולצמן, פריד, וייטמן, שוויד ושוורץ.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 03.06.18, בשעה 01.30, בית עלמין קרית שאול, חלקת החסידים.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב נועם אלימלך 4/1, הקריה החסידית, חצור הגלילית, טלפונים: 04-6934501, 052-7665677. בתה גב' וייטמן תשב בביתה, רוב מעון 11/9, ערד, טלפון: 054-8436998, ביום ג' ה- 05.06.18. אחותה, גב' שוורץ, תשב בביתה, רחוב מנחת יצחק 20/6, ירושלים, טלפון: 02-5000583.
המנוחה הייתה אשתו של שלמה צבי שליט"א, בתו של דוד פניגשטיין ז"ל, תושבת ירושלים, תל אביב וחצור הגלילית.

בית ספר בית יעקב קרית הרי"מ לוין, תל אביב, ההנהלה, המורות והתלמידות מנחמים את גב' ח. הולצמן, מזכירת בית הספר, ומשפחתה על פטירת האם.

אבלים: משפחות:  זילברברג, מאיר, חזן וזיו.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 27.05.18.
יושבים שבעה בבית משפחת מאיר, רחוב האדמו"ר מרוז'ין 7, דירה 17, יפה נוף, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 07.00, מנחה – 20 דקות לפני השקיעה וערבית במועד.
המנוחה הייתה בתו של הרב ראובן הלוי מנדלבוים ז"ל, אשתו של הרב ישראל יצחק שליט"א.