אבלים: שמואל לב – 054-6678631, רועי לב – 054-8041123, רני וחלי לב – 054-2474602, אורית ואורי לב פארי – 050-6205458 והנכדים.
עקב המצב ההלוויה תתקיים בחוג המשפחה.
ביקורי ניחומים בשבעה בתאום מראש.

בלהה ויוסי גילאור, עדית (גילאור) ורענן רביץ, משה וכנרת גילאור ובני ביתם אבלים ומנחמים את משפחת לב, שמואל, דני וחלי, אורי ואורי, רועי והנכדים על פטירת יקירתם הציירת.

העובדים בלשכת הפרסום הממשלתית מנחמים את אורית לב פארי על פטירת אמה.

אבלים: אשתו: שרה, בניו וכלותיו: אורי ואילנית, עמי ואליזבט, נכדותיו, אחותו: שלומית כץ ומשפחתה.
המנוח נפטר ביום ד' ה- 17.04.19 ותרם את גופו למדע.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבין 84, קומה 4, דירה 17, גבעתיים, החל מהשעה 15.00.

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין וסגל בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר מנחמים את משפחת ויזל על מות יקירם, החוקר והאמן.

העובדים בלשכת הפרסום הממשלתית מנחמים את שרה ויזל על מות בעלה.

העובדים בלשכת הפרסום הממשלתית לפמ אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירתם.
המנוחה עבדה בלפמ.

שר התקשורת, המנהל הכללי, עובדי משרד התקשורת ולשכת הפרסום הממשלתית מנחמים את משפחת אמגר על פטירת יקירתם.

בנק מזרחי טפחות מנחם את מנשה אמגר, עובד חטיבת הטכנולוגיה, על פטירת אשתו.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 21.08.15.
יושבים שבעה ברחוב יעקב חזן 13, ראשון לציון.

אבלים: בנו: ישי ואדווה גולדברג, בתו: מיקה וירון בלוך, נכדיו: שחר, קרן, תומר ויואב.
ההלוויה תתקיים בחוג המשפחה.
יושבים שבעה החל מיום ו' ה- 13.06.14, בבית בתו, מיקי בלוך, רחוב זלמן שניאור 36 ג', הרצליה.

ההנהלה והעובדים בלשכת הפרסום הממשלתית מנחמים את מיקה בלוך, עובדת לשכת הפרסום, על מות אביה.

אבלים: בעלה: וילי, בנה: ישי ואדוה גולדבר, בתה: מיקה וירון בלוך, נכדיה: שחר, קרן, תומר ויואב.
ההלוויה תתקיים בחוג המשפחה.
יושבים שבעה החל מה- 28.06.12 בבית בתה, מיקה בלוך, רחוב זלמן שניאור 38 ג', הרצליה.

ההנהלה והעובדים בלשכת הפרסום הממשלתית מנחמים את מיקה בלוך, עובדת לשכת הפרסום, על מות אמה.

אבלים: האשה: אתי אוהד, הבן: גיל אוהד, הבת: רוית אוהד והנכדים. ההלוויה תצא ביום ו' ה- 12.11.10, בשעה 11.00 מרחבת בית הכנסת במושב בלפוריה לבית העלמין במושב.

משטרת ישראל מנחמת את המשפחה על מותו.

הנהלת לשכת הפרסום הממשלתית והעובדים מנחמים את עובד החברה, אלי גוטליב, על מות אחיו.

משרד ראש הממשלה, הנהלת המשרד והעובדים מנחמים את אלי גוטליב על מות אחיו.

עיתון הארץ מנחם את אלי גוטליב על מות אחיו.