אבלים: משפחות: רוזנצויג, מנדלוביץ, לוברבום, ברנד, רוזובסקי ודייטש.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבנו גרשום 3, קומה ב', ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי צאנז והיה בנו של רבי ישראל הלוי ז"ל.

אבלים: משפחות: זייברט, שלסר וארשטר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 19.08.17, בית עלמין קרית שאול, תל אביב.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב סעדיה גאון 7, בני ברק.
המנוחה הייתה אשתו של שאול דב, בתו של משה מאיר ארשטר ז"ל.

עיריית בני ברק, אברהם רובינשטיין, ממלא מקום ראש העירייה, אליהו דדון, סגן ראש העירייה, סגני ראש העירייה, חברי המועצה, העובדים וותושבי העיר בני ברק מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, והמשפחה על פטירת אמו.

חברת קוקה קולה מנחמת את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, על פטירת אמו.

איחוד מוסדות גור בארץ ישראל, ארגון רפואה וישועה, הנהלת איחוד מוסדות גור והנהלת ארגון רפואה וישועה למען הילד המיוחד מנחמים את חנוך העניך זייברט, ראש עיריית בני ברק, והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

הנהלת מכון מור מנחמים את הרב חנוך זיברט, ראש עיריית בני ברק, והמשפחה על פטירת יקירתם.

נחשון קויתי וקבוצת ב.ס.ר מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, והמשפחה על מות האם.

חברה קדישא גחש"א, יעקב שיינברג, יו"ר ההנהלה, אברהם מרדכי מנלה, מנכ"ל, חברי האסיפה הכללית, ההנהלה והעובדים מנחמים את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, והמשפחה על פטירת יקירתם.

תלמוד תורה דרכי אי"ש, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, והמשפחה על פטירת אמו.

בית ויזניץ וההנהלה המרכזית מנחמים את חנוך העניך זייברט, ראש עיריית בני ברק, והמשפחה על פטירת האם.

עלה, רשת מעונות ובתי ספר לחינוך מיוחד, יו"ר וחברי ההנהלה, יהודה מרמורשטיין, המנהל הכללי, העובדים והמתנדבים מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, על פטירת אמו.

איגוד מנהלי הסמינרים בית יעקב, הרב זאב וולף, יו"ר, הרב יצחק אוסטליץ, מזכ"ל, מנחמים את רבי חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק וחבר הנהלת איגוד הסמינרים, על פטירת אמו.

חניכי הישיבות ובית המדרש שם אבותי, הרב, הגבאים והקהילה מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק על פטירת האם.

מי ברק, תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ, ההנהלה והעובדים מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, והמשפחה על פטירת יקירתם.

ארגון בית חם, הרב אריה מונק, מנכ"ל, ההנהלה והעובדים מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק והמשפחה על פטירת האם.

תלמוד תורה תפארת בנים מונקאטש, ההנהלה, הצוות, התלמידים ופנחס מילר, מנהל, מנחמים את חנוך העניך זייברט, ראש עיריית בני ברק, על פטירת אמו ואת בעלה שאול דב שליט"א על פטירת רעייתו.

הנהלת חברת אפיקים מנחמת את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, והמשפחה על פטירת אמו.

ספרי אור החיים ויעקב ביבלה מנחמים את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק בעלה שאול דב והמשפחה על פטירת יקירתם.

מוסדות דחסידי בעלזא בני ברק, הרב ראובן ברייש, הנהלת המוסדות והרב ישראל משה פרידמן מנחמים את חנוך העניך זייברט, ראש עיריית בני ברק, והמשפחה על פטירת יקירתם.

ראשי הישיבות והמנהלים הרוחניים: ישיבת אלכסנדר – הרב שמואל שמעלקא הלפרט, הרב ברוך יעקב הורוביץ; ישיבת באבוב – הרב יוסף יצחק פרנס, הרב רפאל שטרנבוך; ישיבת ביאלא – הרב יואל דסקל; ישיבת בעזלא – הרב פישל רוטנר; ישיבת גור אמרי אמת – הרב יצחק חסיד; ישיבת גור מתיבתא – הרב דוד אדלר, הרב אברהם יצחק צישינסקי; ישיבת גור מאור ישראל – הרב אברהם מרדכי קופמן, הרב מיכל טראובה; ישיבת דאראג – הרב ירמיהו שוורץ; ישיבת ויזניץ ישועות משה – הרב שבח גרינפלד; ישיבת ויזניץ אמרי חיים – הרב אברהם חיים פרל; ישיבת ויזניץ – מרכז חסידי ויזניץ – הרב גדליה דוד מאיר; ישיבת חב"ד – הרב לוי יצחק רוזנברג; ישיבת חזון נחום – הרב נחמן יוסף וילהלם; ישיבת חכמי לובלין – הרב ישי מנדל; ישיבת טל תורה – הרב דוד הלברשטאם, הרב יצחק משה שטיין; ישיבת טשערנאביל – הרב נחמיה הורוביץ; ישיבת מודז'יץ – הרב אברהם ברוך ברונשטיין; ישיבת מרכז תורה – הרב איציק שטרן; ישיבת מכנובקא בעלזא – הרב יעקב יהושע אנגלנדר; ישיבת נדבורנה – הרב יוסף צבי רכניצר; ישיבת סדיגורא – הרב יוסף צלר; ישיבת סערט ויזניץ – הרב נפתלי שובקס; ישיבת פרמישלאן – הרב משה מרדכי רוזנבוים; ישיבת ערלוי מתיבתא דרבי יוחנן – הרב יהושע וייס; ישיבת צאנז – הרב יעקב רייך; ישיבת קוידינוב – הרב שלום וינברג; ישיבת שומרי אמונים – הרב חיים הירשמן; ישיבת תורת משה – הרב איזיק שטרנליכט מנחמים את בנה חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, בעלה שאול זייברט והמשפחה על פטירת יקירתם.

ישיבת אמרי אמת בני ברק, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, אביו שאול והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

בית מרגלית, ארגון נשות ויז'ניץ, הרבנית חנה הגר, הרבנית הינדא אנסטר ושרה הלפרט מנחמים את חנוך העניך זייברט על פטירת האם.

הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל, המרכז הארצי, מנחמת את חנוך העניך זייברט, ראש עיריית בני ברק ומזכ"ל אגודת ישראל, אביו שאול והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

אברכי בית החסידים צעירים דחסידי גור בני ברק מנחמים את חנוך העניך זייברט, ראש עיריית בני ברק והמשפחה על פטירת האם.

רשת כוללי ערב, כולל נר שמחה, נתן קנופף, יצחק מאיר פולק, יהושע לייב ארנרייך, הרבנים והתלמידים מנחמים את חנוך זייברט והמשפחה על פטירת אמו.

חברת קרית הרמ"א שיכון ויזמות בע"מ, יואב ברין, דוד ברין ואברהם מרדכי קלוגמן מנחמים את חנוך זייברט, ראש העיר בני ברק ומזכ"ל תנועת אגודת ישראל, את אביו רבי שאול דב והמשפחה על פטירת יקירתם.

היכלי הקודש דחסידי מכנובקה בעלזא מנחמים את חנוך זייברט והמשפחה על פטירת האם.

עיריית מודיעין עילית ויעקב גוטרמן, ראש העירייה, מנחמים את חנוך העניך זייברט, ראש עיריית בני ברק ומזכ"ל אגודת ישראל, והמשפחה על פטירת האם.

בית חינוך לבנות סערט ויז'ניץ בני ברק, ההנהלה, הצוות החינוכי והתלמידות מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, על פטירת האם.

ארגון שמעיה, הצוות, הרב שמעון לוי, מנהל, וההנהלה מנחמים את חנוך זייברט, ראש העיר בני ברק והמשפחה על פטירת אמו.

החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ, הדירקטוריון, שלום שמעון, מנכ"ל, יהודה מורגשנטרן, סמנכ"ל, והעובדים מנחמים את הרב חנוך זייברט, יו"ר דירקטוריון החברה וראש עיריית בני ברק, והמשפחה על פטירת אמו.

מרכז מוסדות בית מלכה בארץ ישראל, סמינר בעלזא, אברהם יהודה פיינר, מנהל הרשת, אריה יהודה זלצר, מנהל בית הספר בבני ברק, ההנהלה, צוותי החינוך, ההוראה והמינהל מנחמים את הרב חנוך העניך זייברט, ראש עיריית בני ברק על פטירת אמו.

מוסדות חסידי סלונים, קהילת סלונים בני ברק, הנהלת התלמוד תורה, המתפללים והלומדים בבית הכנסת נתיבות שלום מנחמים את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק על פטירת אמו.

סמינר למורות וגננות בית יעקב מנחם את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

בית החסידים דגור פא"י, הגבאים והמתפללים מנחמים את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק והמשפחה על פטירת האם.

עמותת היכלי ענ"ג, ההנהלה, הרכזות, המדריכות והמתנדבות מנחמות את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

גני  ילדים ומעונות יום בית יעקב, ההנהלה והעובדים מנחמים את הרב שאול דב זייברט, הרב חנוך זייברט, ראש העיר בני ברק והמשפחה על פטירת יקירתם.

הנהלת רשת יש חסד מנחמת את רבי חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, רבי שאול דב והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

קבוצת טללים, שלמה טייטל, ישראל יצחק כהן ויהודה הרשברג, מנכ"ל, מנחמים את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, שאול דב והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

צוות חברת דסקל מנחם את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, על פטירת אמו.

סמינר גור אשדוד, ההנהלה, המורות, התלמידות ומרכז ההכשרה וההשתלמויות מנחמים את חנוך העניך זייברט, שאול דב, גב' ר. שלסר, עובדת הסמינר והמשפחה על פטירת האם.

ישיבת חזון נחום בני ברק, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את חנוך העניך זייברט, ראש העיר בני ברק והמשפחה על פטירת אמו.

מוסדות נדבורנה, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, על פטירת האם.

מוסדות התורה פני מנחם דחסידי גור בני ברק, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, אביו שאול דב, מראשוני מייסדי הנהלת תלמוד התורה והמשפחה על פטירת האם.

תלמוד תורה זיו התורה, מאיר ווייסמאן, מנהל, רפאל פייגנבוים וחברי ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את חנוך העניך זייברט, ראש עיריית בני ברק על פטירת אמו.

הנהלת מוסדות חסידי דאראג מנחמת את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, אביו והמשפחה על פטירת האם.

בית המדרש קאליב בני ברק, הרב חיים בנימין קירשנבוים, הנהלת המוסדות, הרב יצחק ברונשטיין, הרב זאב שפירא, הגבאים והמתפללים מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, על פטירת אמו.

בית תלמוד להוראה דחסידי גור בני ברק, הנהלת הכולל, הר"מים, האברכים ומתתיהו גרינבוים מנחמים את שאול זייברט, משפחת זייברט, יצחק ארשטר וחנוך זייברט על פטירת יקירתם.

בית התבשיל, ישראל לייכטר ושמחה קרקובסקי מנחמים את רבי חנוך זייברט, אביו שאול דוב והמשפחה על פטירת יקירתם.

מוסדות התורה והחסד מאור ישראל, ישיבה קטנה, ישיבה גבוהה, ישיבה גדולה, כוללי האברכים, הנהלת הישיבה, הרבנים והתלמידים מנחמים את חנוך העניך זייברט, ראש עיריית בני ברק ומזכ"ל אגודת ישראל, והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

מוסדות בתי אבות פוניבז', הרב דוד משולם, מנהל הפנימיות והרב בועז בדיחי, מנהל תלמוד התורה, מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, אביו שאול דוב זייברט, מראשוני חניכי מוסדות בתי אבות פוניבז', והמשפחה על פטירת האם.

מתיבתא להוראה, בית מדרש להכשרת רבנים דחסידי גור בני ברק, הרבנים והתלמידים מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, אביו הרב שאול דב זייברט והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

רשת שתילים, הרב ישראל רייסנר, מנכ"ל, הצוות והתלמידים מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק והמשפחה על פטירת אמו.

בית ספר בית יעקב גור בני ברק אהל צביה, ההנהלה, המורות והתלמידות מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, בעלה רבי שאול דוב והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

מרכז התורה והחסד קוידינוב, הרבנים והתלמידים, ההנהלה וקרן הבנין מנחמים את בעלה שאול דוב, בנה הרב חנוך העניך זייברט, ראשי עיריית בני ברק ומזכ"ל אגודות ישראל, על פטירת יקירתם.

חברת מלכות וקסברגר מנחמת את העניך, ראש העיר בני ברק על פטירת אמו.

מרכז השלטון המקומי בישראל, פורום ראשי הרשויות החרדיות, חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין ויו"ר מרכז השלטון המקומי, הרב מאיר רובינשטיין, ראש עיריית ביתר עילית ויו"ר פורום הרשויות החרדיות, הרב משה אבוטבול, ראש עיריית בית שמש, הרב יעקב גוטרמן, ראש עיריית מודיעין עילית, הרב ישראל פרוש, ראש עיריית אלעד, הרב יצחק רייך, ראש מועצת רכסים, הרב אברהם רוזנטל, ראש מועצת קריית יערים והרב עזרא גרשי, ראש מועצת עמנואל מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק והמשפחה על פטירת האם.

שמעון רווח, קיוי הס וחברת שחור לבן מנחמים את חנוך העניך זייברט, ראש עיריית בני ברק, אביו שאול דוב והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

בית החסידים יביע אומר, הרב יגאל כהן ולומדי בית המדרש מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק על פטירת אמו.

עיתון המודיע מנחם את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, אביו שאול דוב והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

ארגון איחוד הצלה, משה טייטלבוים, מנכ"ל, אפי פלדמן, ראש סניף בני ברק, וועדת הרבנים והמתנדבים מנחמים את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק והמשפחה על פטירת האם.

כולל אור יהושע, ההנהלה והלומדים מנחמים את חנוך העניך זייברט, ראש עיריית בני ברק, אביו שאול דוב, מלומדי הכולל, והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

משרד רב העיר בני ברק מנחם את הרב חנוך זייברט על פטירת אמו.

ישיבת חידושי הרי"מ, הרבנים, התלמידים וההנהלה מנחמים את הרב שאול דב זייברט, בניו נתן י.א., יעקב יצחק, חנוך העניך, ראש עיריית בני ברק ויו"ר פורום בחכמה יבנה בית, שמעון, אברהם מרדכי, דוד, זאב ופנחס אליהו והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

בית החסידים דגור קול הדף, ועד קרן הבנין והמתפללים מנחמים את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק , ובעלה שאול דוב זייברט על פטירת יקירתם.

מרכז מוסדות אלכסנדר, ההנהלה, הרבנים ותלמידי הישיבות והכוללים מנחמים את חנוך זייברט, ראש העיר בני ברק על פטירת אמו.

הנהלת מלון אריסטוקרט מנחמת את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק על פטירת אם המשפחה.

ישיבת חכמת שלמה דבאבוב בני ברק, קלמן ברונר, מנכ"ל, ראשי הישיבה, הרבנים והתלמידים מנחמים את חנוך העניך זייברט, ראש עיריית בני ברק, על פטירת אמו.

הנהלת מוסדות טשערנאביל מנחמת את חנוך העניך זייברט, ראש עיריית בני ברק על פטירת האם.

מוסדות התורה פרדס כץ והרב יוסף נח טולנפלד מנחמים את חנוך זייברט על פטירת אמו.

קבוצת סן חן מנחמת את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק על פטירת אמו.

בית המדרש באבוב 45, המתפללים, הלומדים, ההנהלה וועד קרן הבנין מנחמים את חנוך העניך זייברט, ראש עיריית בני ברק, על פטירת אמו.

סמינר בית יעקב גור ומרכז ההכשרה וההשתלמויות, ההנהלה, המורות, המזכירות והתלמידות מנחמים את חנוך העניך זייברט, ראש העיר בני ברק, אביו שאול דב והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

הוועדה הציבורית לטהרת וקדושת ישראל מנחמת את חנוך זייברט, ראש העיר בני ברק, ומשפחתו על פטירת האם.

מוסדות קוזמיר, ההנהלה, הרבנים, התלמידים ואברכי הכוללים מנחמים את חנוך העניך זייברט, ראש העיר בני ברק, אביו שאול דב זייברט והמשפחה על פטירת יקירתם.

מאיר כהן מנחם את ידידו חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, אביו שאול זייברט והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

תלמוד תורה דחסידי באבוב בני ברק מנחם את חנוך ה. זייברט, ראש עיריית בני ברק והמשפחה על פטירת האם.

ישיבת תורה לשמה, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, על פטירת אמו.

מלון צפורי בכפר, שמואל יוגרייז, מנכ"ל, ואליעזר צפורי, יו"ר, מנחמים את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק על פטירת אמו.

הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים בחברת דן מנחמים את הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק על פטירת אמו.

תנועת בית יעקב בתיה, ההנהלה, המרכזות, המדריכות, החניכות וסניפי התנועה בעיר בני ברק מנחמים את רבי חנוך זייברט והמשפחה על פטירת יקירתם.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירתם תתקיים עליה לקברה ביום ב' ה- 18.09.17, בשעה 10.30, בית עלמין קרית שאול.

מרכז מוסדות זוועהיל בארץ הקודש אבל.
ארונו יגיע ביום א' ה- 23.07.17.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 23.07.17, מבית המדרש הגדול בשכונת בית ישראל בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים, חלקת אדומור"י בית זוועהיל. פרטים על מועד ההלוויה בטלפון: 077-2611126, שלוחה 11.
יושבים שבעה בבית אחיו, ישראל גולדמן, רחוב עץ הדר 6 (מול סדיגורא), ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 07.30, מנחה – רבע שעה לפני השקיעה, מעריב במועד.
המנוח היה בנו של רבי מרדכי מזוועהיל ז"ל, חתנו של הארמו"ר מצאנז ז"ל.

איגוד חסידי צאנז אבל.

מוקיריו מודיעים כי במלאות שלושים לפטירת יקירם תתקיים עליה לקברו להקמת מצבה ביום ב' ה- 21.08.17, בשעה 18.15, בית עלמין הר הזיתים.
תחבורה תצא בשעה 17.45 מכיכר זוועהיל, רחוב שמואל הנביא, ירושלים.

אבלים: משפחות: הערשקאוויטש, פייג, מייעס, אונסדארפער וזילבערמאן.
ארונו יגיע ביום ב' ה- 29.05.17, בשעה 12.45, בטיסת אל על 002.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 29.05.17, בשעה 14.15, מבית המדרש צאנז קלויזענבורג, רחוב הרב כהנמן 70, בני ברק ובשעה 17.00 מהיכל המתיבתא בקרית צאנז נתניה, בדרכה אל בית עלמין שיכון וותיקים נתניה. עדכונים בטלפון: 073-7963411.
הסעות ללוויה בקרית צאנז יצאו בשעה 14.30, מרחוב שמגר (מול רב שפע), ירושלים.
יושבים שבעה: הבנים רבי שלמה ממאנסי, רבי דוד יהודה מנתניה ורבי אברהם יהושע מירושלים בבית משפחת הרשקוביץ, רחוב האדמו"ר מגורליץ 8, קרית צאנז, נתניה, עד כניסת חג השבועות ביום ג' ה- 30.05.17. הבן אברהם יהושע ישב ביום ג' ה- 30.05.17 עד כניסת החג, בביתו, רחוב אלקנה 14 א', כניסה ב', ירושלים.
המנוח היה גאב"ד האליין וחבר הביד"צ צאנז קלויזנבורג בארה"ב, בנו של רבי שלמה ז"ל.

אגודת חסידי צאנז אבלים על פטירת גאב"ד האליין ודיין הקהילה בארה"ב.

מוסדות וקהילה קדושה צאנז קלויזענבורג והנהלת המוסדות אבלים על פטירתו של גאב"ד האליין וחבר ביד"צ הקהילה קרוב ל- 70 שנים.

משרד הפנים, סגן השר, המנהל הכללי, הנהלת המשרד והעובדים מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, על פטירת אמו.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 05.05.17, בית עלמין גבעת שאול הספרדי.
יושבים שבעה באולם בית הכנסת יחוה דעת, רחוב אגסי 1, הר נוף, ירושלים.

מרכז השלטון המקומי בישראל, שלמה דולברג, מנהל כללי, וחיים ביבס, ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי, אבלים ומנחמים את אריה מכלוף דרעי, שר הפנים ומשפחתו על מות אמו.

סגן שר הפנים, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ועובדי הרשות מנחמים את אריה דרעי, שר הפנים, על פטירת אמו.

יושב ראש הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין, חברי הכנסת, חברי הכנסת לשעבר, עובדי הכנסת ואנשי משמר הכנסת מנחמים את השר אריה מכלוף דרעי והמשפחה על מות אמו.

 הקרן הקיימת לישראל, דני עטר, יושב ראש הדירקטוריון, חברי הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את שלמה דרעי, סגן יו"ר הדרקטוריון, על מות אמו.

עיריית מעלה אדומים, בני כשריאל, ראש העיר, סגניו, חברי מועצת העיר, הנהלת העיריה והתושבים אבלים ומנחמים את אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, על מות אמו.

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, המנהל הכללי, הנהלת המשרד והעובדים מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, על פטירת אמו.

תנועת ש"ס העולמית, חברי הכנסת, המנכ"ל, נציגי התנועה והפעילים מנחמים את הרב אריה דרעי, יו"ר תנועת ש"ס, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, על פטירת אמו.

עיריית חיפה, יונה יהב, ראש העיר וחברי מועצת העיר מנחמים את הרב אריה דרעי, יו"ר תנועת ש"ס, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, ומשפחתו על פטירת האם.

מועצת חכמי התורה בארץ ישראל מנחמים את הרב אריה דרעי על פטירת אמו.

העיר אלעד, ישראל פרוש, ראש העיר, צוריאל קריספל, סגן ראש העיר וחברי מועצת העיר מנחמים את הרב אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, והמשפחה על פטירת האם.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובינשטיין, ממלא מקום ראש העיר, אליהו דדון, סגן ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי המועצה מנחמים את הרב אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ויו"ר תנועת ש"ס העולמית, על פטירת אמו.

עיריית בית שמש, לשכת הדובר, משה אבוטבול, ראש העירייה וסגן יו"ר מרכז השלטון המקומי, מנחמים את הרב אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה על פטירת אמו.

ארגון אחוד הצלה, משה טייטלבוים, מנכ"ל, אלי ביר, נשיא, ועדת ההלכה והמתנדבים אבלים ומנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, יו"ר תנועת ש"ס ושר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ואת רבי יהודה דרעי, רב העיר באר שבע, על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה אלמנתו של אליהו דרעי ז"ל.

מרכז המועצות האזוריות, עמיר ריטוב, יו"ר, וראשי המועצות האזוריות בישראל מנחמים את שר הפנים אריה מכלוף דרעי על מות אמו.

ראש הממשלה וממשלת ישראל מנחמים את אריה מכלוף דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב והגליל, והמשפחה על מות אמו.

המועצה האזורית גזר, פטר וייס, ראש המועצה, נבחריה ועובדיה מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, על מות אמו.

עיריית אופקים, איציק דנינו, ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי המועצה ותושבי אופקים מנחמים את חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, על מות אמו.

פורום ה- 15, רון חולדאי, יו"ר הפורום וראש עיריית תל אביב יפו, עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל הפורום וראשי הערים חברי הפורום מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, ומשפחתו על פטירת אמו.

מועצה אזורית תמר ודב ליטבינוף, ראש המועצה, מנחמים את אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, על מות אמו.

מבצר התורה, רשת כוללי האברכים דחסידי צאנז, הרבנים, התלמידים, ההנהלה ואהרן הופמן מנחמים את רבי נסים דרעי, רב שכונת בית וגן, ראש כולל ומכון ראש פינה והרב אריה דרעי ומשפחתם על פטירת אם המשפחה.

עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין, ראש העיר, יהודה עוביידי, סגן ראש העיר ויו"ר סיעת ש"ס, ממלא מקום ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי המועצה מנחמים את הרב אריה דרעי, יו"ר תנועת ש"ס העולמית, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, והמשפחה על פטירת האם.

קהילת קודש שובו בנים נחמת ציון דחסידי ברסלב, הרבנים, התלמידים, הנהלת המוסדות, כוללי האברכים, הישיבות, תלמוד התורה נחמת ציון, בתי המדרש, בית דין צדק, היכל הוראה, מפעלי חסד ובית ספר וסמינר לבנות מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ויו"ר תנועת ש"ס העולמית ואת הרב יהודה דרעי, הרב הראשי של העיר באר שבע והמשפחה על פטירת האם.

העיר רחובות, רחמים מלול וחברי מועצת העיר מנחמים את רבי אריה דרעי, שר הפנים, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ויו"ר תנועת ש"ס העולמית על פטירת אמו.

המועצה הדתית והרבנות הראשית באשדוד, הרבנים הראשיים: הרב יוסף שיינין והרב חיים פינטו, רבני השכונות, הרב עובדיה דהן, יו"ר המועצה הדתית וחברי המועצה, ההנהלה והעובדים מנחמים את הרב אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, והמשפחה על פטירת אמו.

הנהלת רשת יש חסד מנחמת את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, ומשפחתו על פטירת אמו.

עיריית מודיעין עילית ויעקב גוטרמן, ראש עיריית מודיעין עילית, מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, יו"ר תנועת ש"ס, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה והגליל על פטירת אמו.

ארגון בית חם, אריה מונק, מנכ"ל, המטפלים והעובדים מנחמים את הרב אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה על פטירת אמו.

עיריית קרית גת, אבירם דהרי, ראש העיר, חברי מועצת העיר, רבני העיר והתושבים מנחמים את הרב אריה דרעי, יו"ר תנועת ש"ס העולמית, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, והמשפחה על פטירת האם.

חברה קדישא גחש"א תל אביב יפו והמחוז, עו"ד יעקב שינברג, יו"ר ההנהלה, אברהם מנלה, מנכ"ל ומיכאל פנחסי, מ"מ יו"ר ההנהלה מנחמים את הרב אריה דרעי והמשפחה על פטירת האם.

החברה למשק וכלכלה, אביקם בלר, מנכ"ל, חיים ביבס, יו"ר הדירקטוריון, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש העיר מודיעין מכבים רעות, הנהלת החברה למשק וכלכלה והעובדים מנחמים את שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, הרב אריה דרעי ומשפחתו על מות האם.

מרים פיירברג איכר, ראש העיר נתניה, סגניה, חברי מועצת העיר, עובדי העירייה ותושבי העיר נתניה מנחמים את הרב אריה מכלוף דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, על פטירת אם המשפחה.

הישיבה הגדולה עץ חיים ד'באבוב, ההנהלה, הרבנים, התלמידים וועד הידידים בארה"ב אבלים ומנחמים את בנה יחיאל ממקימי הישיבה והמשפחה על פטירת יקירתם.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 21.02.17, בשעה 15.00, מרחבת בית המדרש הגדול בקרית צאנז נתניה בדרכה אל בית עלמין שיכון וותיקים, חלקת צאנז.
המנוחה הייתה אשתו של אברהם ישי רוזנברג שליט"א.

קרית צאנז טבריה, מוסדותיה וההנהלה אבלים ומנחמים את בעלה רבי אברהם ישי ראזנבערג ממונטיראול קנדה , מקים המרכז הגדול לתורה בקרית צאנז טבריה, בניה יחיאל מיכל ראזנבערג ושמואל ברוך ראזנבערג על פטירת יקירתם.
בנה יחיאל מיכל ישב שבעה ביום ג' ה- 21.02.17 עד השעה 22.00, ברחוב דברי חיים 1, קרית צאנז, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של יחזקאל שרגא ז"ל.

אבלים: משפחות: בריכטא, מאטיאש, איצקוביץ, לוסטיג, סיגלר, ברזל, רכס, קראוס, בורנשטיין, איייזנבאך וויינר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה' 24.12.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דברי חיים 22, קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 19.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי צאנז, היה בנו של מנחם חיים מנדל בריכטא ז"ל, חתנו של ברוך דוד לידר ז"ל.

אבלים: משפחות: שמרלר, הרשקוביץ, טהלר, הרשקוביץ, גפנר, קויפמאן (וויזניצר), ווגשל, ראטה וגולדברג.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 17.12.16, בית עלמין שיכון וותיקים, נתניה.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב מיכאל 5, חיפה. בנה, רבי יעקב ישראל, ישב ביום ו' ה- 23.12.16 בביתו, רחוב החוזה מלובלין 15, קרית צאנז, נתניה. בנה רבי חיים ישב ביום ה' ה- 22.12.16, ברחוב דוד 43, ירושלים, עד השעה 22.00, בנה רבי דוד ישב ביום ה' ה- 22.12.16 משעה 19.00 וביום ו' ה- 23.12.16 משעה 10.00 בביתו, רחוב ברכת אברהם 26, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של רבי אליהו שמואל שמרלר, ראש ישיבת צאנז, שליט"א, בתו של רבי מנדל גפנר ז"ל.

ישיבת אורייתא, התלמידים, אברכי הכולל, הרבנים, רמ"י הישיבה וההנהלה אבלים ומנחמים את בעלה והמשפחה על פטירת יקירתם.

ארגון קול הדף, ההנהלה והמאזינים מנחמים את רבי חיים שמרלר על פטירת אמו.

מרכז התורה וועד הישיבות בארץ ישראל, הרבנים והתלמידים מנחמים את רבי אליהו שמואל שמרלר, ראש ישיבת צאנז וחבר נשיאות מרכז התורה, ומשפחתו על פטירת יקירתם.

בית המדרש היכל צבי דחסידי צאנז ירושלים, המתפללים והלומדים מנחמים את בעלה ראש יציבת צאנז, את בנה רבי חיים, מורה בבית המדרש, והמשפחה על פטירת יקירתם.

 אבלים: משפחות: גנגר, קאהן, טירהויז, שפיץ, אשרי וניישלאס.
ארונו יגיע ביום ב' ה- 08.08.16, בשעה 12.00. פרטים על מועד מדוייק של הגעת הארון וההלוויה בטלפון 052-7652976.
ההלוויה תצא בשעה 14.30 מבית המדרש ברחוב אביתר הכהן 8, ירושלים, בדרכה אל בית עלמין הר הזיתים, חלקת גאליציה.
יושבים שבעה בבית המנוח בבורו פארק, טלפון: 1718-8513539. בנו לייב שליט"א ישב בביתו, רחוב יוסף זיו 7, גוש 80, ירושלים.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה – 19.15, מעריב – 21.00.
המנוח היה בנו של דוד ז"ל, נמנה על חסידי צאנז.

הנהלת קהילה קדושה ומוסדות צאנז קלוייזענבורג בארץ הקודש אבלים על פטירתו.

אבלים: משפחות: קראוס, נויבירט, פולק, קופמן, פרנקל, קליין, וידר, פרידמן ומרמורשטיין.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 31.07.16, בשעה 10.00, מבית המנוחה, רחוב רוזובסקי 7, בני ברק, תעבור דרך בית המדרש לובלין, רחוב אלישע 2, בדרכה אל בית עלמין זכרון מאיר בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, בית השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של יצחק דניאל הרטמן ז"ל מחסידי ויז'ניץ, אשתו של יחיאל יום טוב קראוס שליט"א מחסידי צאנז.

בית המדרש שבט מיהודה לובלין, בית כ"ק אדמו"ר שליט"א, לומדי ומתפללי בית המדרש והגבאים מנחמים את הגאון יחיאל יום טוב קראוס, בניו, בנותיו וחתניו על פטירת יקירתם.

מוסדות חסד לכל, הכנסת אורחים, ביקור חולים וחברת תהילים מנחמים את הרב יחיאל יום טוב קראוס, בניו, בנותיו וחתניו על פטירת יקירתם.

המשפחה מודיעה כי טקס הקמת מצבה ועלייה לקברה יתקיימו ביום ה' ה- 23.02.17, בשעה 17.00, בית עלמין זכרון מאיר בני ברק.
המנוחה הייתה בתו של יצחק דניאל הרטמן מחסידי ויזניץ חיפה, אשתו של הרב יחיאל יום טוב קראוס שליט"א.

אבלים: משפחות: יונגרייז, צין, בלומנטל ולמברגר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 23.07.16, בית שיכון וותיקים, חלקת צאנז, נתניה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי עקיבא 12, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 23.00.
המנוח היה בנו של רבי יעקב צבי הלוי ז"ל, אב"ד פעהערדיארמאט.

עיתון המודיע ואגף השיווק מנחמים את שרגא יוגרייז, מנהל תיקי לקוחות בחברת ברילאנט, והמשפחה על פטירת ראש המשפחה.

אבלים: משפחות: ברנשטיין, רייזנר, לוסטיג, לוין, זייבלד, הולצמן, שפיצר, ברנדווין, בוימל וקרויזר.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 10.04.16, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב בירנבוים 5 (פינת רחוב דוד ילין 10), שכונת זכרון משה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 12.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב יעקב חנניה ז"ל, חתנו של הרב משה יהודה לייב אייכנשטיין ז"ל.

בצער רב מבכים אנו את הסתלקותו של אבינו ואחינו, מזקני וחשובי חסידי צאנז בירושלים מגזע אראלים ותרשישים, מאיר פנים לכל אדם
הרה"ח ר' ישראל ברנשטיין ז"ל
בן הרה"ג ר' יעקב חנניה זצ"ל – ראש מוסדות חיים עולם
וחתן הרה"ג ר' משה לייב אייכנשטיין זצ"ל
אשר נתבקש לבית עולמו ביום ראשון פ' מצורע, ב' ניסן תשע"ו
לאחר שנזדכך בייסורים קשים ומרים
יושבים שבעה בביתו רח' בירנבוים 5 בירושלים עד יום שישי פר' מצורע

אבלים: משפחות: וייסברגר, שנק, דונט, פריינד, בלך ופרקש.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 08.04.16, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב האדמור מסדיגורא 17, רמת שלמה, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00, הוריו ואחיותיו ישבו ביום ג' ה- 12.04.16 בביתם, רחוב הר"ן 13/10, ביתר עילית.
המנוח נמנה על חסידי צאנז, תושב רמת שלמה ירושלים, בנו של הרב משה טוביה וייסברגר שליט"א, חתנו של יהודא אריה כ"ץ שליט"א.

המשפחה אבלה.
ההלוויה תצא ביום ג' ה- 15.03.16, בשעה 14.30, מבית המדרש המרכזי קרית צאנז, רחוב דברי הים 4, נתניה ותתקיים בבית עלמין שיכון וותיקים, חלקת צאנז.
יושבים שבעה בבית המנוחה בניו יורק.
המנוחה הייתה תושבת בארא פארק, ארה"ב, אשתו של הרב שלום הורוויץ ז"ל, בתו של הרב יחזקאל שרגא ראזענפעלד ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 09.12.15, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב מנחת יצחק 11, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 17.30, 19.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של הרב מאיר ז"ל, מחסידי צאנז קלויזענבורג.

בית המדרש להוראה זכרון שבתי, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את בנו הרב אשר וייס, נשיא בית המדרש, והמשפחה על פטירת אביו.

הישיבה הגדולה למצויינים בני עליה תורה חיים, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את בנו, ראש הישיבה, אחיו, הרב חיים אלעזר, מראשי הישיבה והמשפחה על פטירת יקירם.

נפשרגש, מרכז מידע, אבחון, הפניה לטיפול, ליווי והדרכה, קויתי, מידע וסיוע רגשי, CBT צישינסקי, מרכז חרדי לטיפול קוגניטיבי התנהגותי, הרב שמחה צישינסקי, יו"ר המרכז והמטפלים מנחמים את הרב מרדכי דוד וויס, מרבני לונדון וראש מוסדות התורה וההוראה אורייתא, על פטירת אביו.

מתפללי בית המדרש להוראה אורייתא מנחמים את הרב מרדכי דוד וויס על פטירת אביו.

מוסדות חינוך וחסד דיסקין, נאמני בית דיסקין, הרבנים, התלמידים וקרן היתומים אבלים על פטירתו.
המנוח היה נאמן בית דיסקין וחבר הנהלת המוסדות.

נטע ליפשיץ ומשפחתו מנחמים את אלמנתו ובניו על פטירת יקירם.

קהילה קדושה ומוסדות צאנז קלויזענבורג בארץ הקודש, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

הנהלת ישיבת לומדי תורה דחסידי מכנובקא בעלזא אבלה ומנחמת את הרב מרדכי דוד ווייס, רב ור"מ דק"ק "אורייתא" לונדון, והמשפחה על פטירת אביו.

בית המדרש והכולל המרכזי להוראה דחסידי גור אשדוד, אברכי הכולל, ראש הכולל והנהלת הכולל מנחמים את הרב מרדכי דוד וייס, ראש מוסדות התורה וההוראה אורייתא ומרבני לונדון והמשפחה על פטירת יקירם.

 מרכז התורה באר מים חיים קרית צאנז ירושלים מודיע כי במלאות שלושים לפטירתו תתקיים עצרת מספר והתעוררות ביום ה' ה- 07.01.16 בשעה 20.45, בהיכל בית המדרש, רחוב דברי חיים 4, ירושלים.
בעצרת ישאו דברים: הרב משה שטרנבוך, ראב"ד ירושלים, הרב שמואל רוזנגרטן, ראש ישיבת בעלזא, הרב דניאל חיים אלתר, הרב מנשה ישראל רייזמן, ר"מ בית המדרש בית יהושע ואחד מבני המשפחה.
עליה לקברו תתקיים ביום ה' ה- 07.01.16, בשעה 13.45, בית עלמין הר המנוחות. תחבורה תצא בשעה 13.15, מרחוב מנחת יצחק 11, ירושלים.

אבלים: משפחות: טויב, שמואל, שכטר ופרנקל.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 19.09.15, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית בתה, גב' שכטר, עד ערב יום הכיפורים, 22.09.15, רחוב דסלר 2, בני ברק.
המנוחה היתה תושבת ברוקלין ניו יורק, אלמנתו של יעקב טויב ז"ל מחסידי צאנז קלויזנבורג, בתו של ברוך פרנקל ז"ל.

אבלים: משפחות: הרשקוביץ, שטורבל, כ"ץ, חרז וקליין.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 02.03.15, בית עלמין שיכון ותיקים, חלקת צאנז.
יושבים שבעה עד יום א' ה- 08.03.15 בבקר, בבית המנוח, רחוב החוזה מלובלין 24, קומת קרקע, קרית צאנז, נתניה, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח היה תושב רומניה, אזור וקרית צאנז בנתניה.

אבלים: משפחות: לנדאו, גרין, אייזנברגר ומילר.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גורליץ 4, קרית צאנז, נתניה, עד יום ב' ה- 09.02.15. החל ממוצ"ש ה- 07.02.15, ישבו האחים: הרב טוביה, ברחוב הירדן 23, בני ברק, הרב ראובן יואל, ברחוב הרב שך 58, בני ברק, הרב דוד, ברחוב עונג שבת 2, ירושלים והרב שלום ברוך, ברחוב רבי עקיבא 26, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר' ישראל ז"ל וחתנו של ר' יעקב דייטש ז"ל.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 09.11.14, בית עלמין שיכון וותיקים, נתניה.
יושבים שבעה בבית משפחת רייך, רחוב רבי עקיבא 23, קרית צאנז, נתניה.
המנוח היה בנו של ר' יחזקאל רייך ז"ל, מחסידי צאנז, תושב ירושלים וקרית צאנז, נתניה.

קבוצת אימג'סטור מערכות בע"מ, הנהלת החברה והעובדים מנחמים את בן ציון, משה ואפריים, מנהלי החברה, על פטירת אביהם.

אבלים: משפחות: פרוש, זייבלד, דייטש וקרליץ.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 29.07.14, בית עלמין הר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב קהילות יעקב 2, מודיעין עילית.
המנוח היה בנו של ר' דוד פרוש שליט"א מבית שמש, מחבר "באר דוד" על הש"ס, חתנו של ר' אהרון זאב חשין שליט"א מקרית צאנז ירושלים.

אבלים: משפחות: פרידמן, נאה, פרל ונוסנצוויג.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 22.06.14, בית עלמין נתניה, חלקת ק"ק צאנז.
יושבים שבעה בבית המנוח, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.30, מנחה גדולה – 13.30, מנחה – 19.20, מעריב – 20.30.
המנוח היה בנו של ר' לוי יצחק ז"ל יליד קלויזנבורג, תושב באר שבע ובני ברק.

אבלים: משפחות: צימר, טאוב, קופל, אברמוביץ, פרי, וקס, דויד, אנדרי וטוביאס.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 27.05.14, בית עלמין נתניה, חלקת צאנז.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי עקיבא 10, קרית צאנז, נתניה, האחיות לבית טאוב ואברמוביץ ישבו בימים ו' ה- 30.05.14 וביום א' ה- 01.06.14, ברחוב האדמו"ר מנדבורנה 68, קרית נדבורנה, בני ברק.
המנוח היה בנו של ר' אברהם מרדכי ז"ל, תושב יאסי, ירושלים וקרית צאנז נתניה.

אבלים: משפחות: שווארץ, באכנער, גאלדהירש ופרנס.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 08.03.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב אהלי יוסף 22, גוש 80, ירושלים.
המנוחה הייתה אשתו של ר' ירמי שווארץ שליט"א מחסידי צאנז ירושלים, בתו של ר' שלום באכנער יבדל"א מחסידי באבוב ארה"ב.

אבלים: משפחות: בינדר, קריצלר, טסלר, טויסיג, וסרמן, הורונצ'יק, מרמורשטיין ואליעזורב.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 23.02.14, בית עלמין נתניה, חלקת צאנז.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב אהבת שלום 9, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 22.00.
זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב במועד.
המנוח היה בנו של ר' נפתלי דוד הכהן ז"ל, חתנו של ר' ישראל אריה גרשטנקורן ז"ל.

סמינר גור אור ברכה, המנהלת, הסגנית, המורות, המזכירות והתלמידות מנחמים את גב' ל. בינדר, מורה בסמינר, ואת רחל, תלמידה בסמינר, ואת משפחת בינדר על פטירת ראש המשפחה.

אבלים: משפחות: שמרלר, וינברג, רייכמן, גוטליב ושוורץ.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 19.02.14, בית עלמין הר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב זית רענן 2, כניסה א', קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 14.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר' משה מאיר ז"ל, בתו של ר' חיים יוסף גוטליב ז"ל.

ת"ת תורה תמימה קרית אתא, ת"ת תורת אמת חיפה, ת"ת בית יוסף טבריה, ת"ת כפר גדעון, ת"ת נתיבות משה נהריה, ת"ת תורה ודעת כרמיאל, ת"ת מסורת ישראל גור חיפה, ת"ת יסודי התורה עכו, ת"ת שערי תורה חיפה, ת"ת ובי"ע קול מנחם חצור, ת"ת ובי"ס נתיבות משה קרית שמואל, ת"ת אור חדש יסודי תורני רכסים, בי"ע מרכז חיפה, בי"ע רכסים, בי"ע קרית אתא, עמיחי כרמיאל, בי"ע מאור חיים צפת, בי"ע שערי שמחה נהריה ובית יוסף טבריה עילית מנחמים את ברינדה וינברג, מנהלת מחלקת ארגון ותקן בחינוך העצמאי, על פטירת אמה.

מרכז החינוך העצמאי בארץ ישראל, בתי הספר היסודיים, המפקחים, המפקחות, המנהלים והמנהלות בבתי הספר באיזורי ירושלים, ביתר, בית שמש, אגן האיילות ותל ציון מנחמים את גב' ב. ויינברג, מנהלת אגף כח אדם בהוראה בחנהע"צ, על פטירת אמה.

בי"ע אוהל אסתר ויז'ניץ אשדוד, בי"ע גור אידיש אשדוד, בי"ע גור רובע ז' אשדוד, בי"ע האיחוד החסידי אשדוד, בי"ע החדש אשדוד, בי"ע ורשביאק גור ח' אשדוד, בי"ע חורב אשדוד ובי"ס עילית שובו אשדוד מנחמים את גב' ב. וינברג, מנהלת מחלקת ארגון ותקן במרכז החינוך העצמאי, על פטירת אמה.

המשפחה אבלה.
ההלוויה יצאה ביום א' ה- 29.01.12 מתלמוד תורה הדר ציון בירושלים לחלקת סלונים בבית העלמין בהר הזיתים.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב זית רענן 16, קרית צאנז, ירושלים.
המנוח היה מחסידי סלונים, בנו של רבי דוד הכהן ז"ל.

תלמוד תורה הדר ציון ירושלים, הצוות הרוחני, התלמידים והרב מרדכי מילר, מנכ"ל, מנחמים על פטירתו.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב זית רענן 16, קרית צאנז, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר' דוד הכהן ז"ל, ממייסדי תלמוד התורה ומנהלו הרוחני שנים רבות.

המשפחה אבלה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב זית רענן 16, קרית צאנז, ירושלים, עד יום ו' ה- 03.02.12. האחיות: הרבנית רבינוביץ, הרבנית טורנהם, הרבנית רוזנצוויג והרבנית קובלסקי תשבנה בימים ג' ה-31.01.12 ו-ד' ה- 01.02.12, אצל משפחת רבינוביץ, רחוב בתי נייטין 48, ירושלים, בין השעות 16.00 – 20.00.

אבלים: אמו, אשתו, אחיו, אחותו, בניו ובנותיו, משפחות: הורביץ, גריינמן, וינבך, רוזובסקי, גנוט, מונק, לוי ווינברג.
ההלוויה תצא ביום ו' ה- 27.01.12, בשעה 12.00, מבית המדרש הגדול "אהבת תורה", רחוב תורת חסד 1, קרית צאנז, ירושלים לבית העלמין בהר המנוחות.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דברי חיים 1, קריית צאנז, ירושלים.
המנוח היה בנו של ר' יוסף ז"ל וחתנו של הרב אליעזר רקובסקי ז"ל, משגיח הישיבה הגדולה ביתר עלית.

עיתון המודיע מנחם את ת. הורביץ, בעלת משרד פרסום תור, והמשפחה על פטירתו.

אבלים: משפחות: בריכטא, הולס, כהן, קראסניאנסקי, וינשטוק, קרויס, בורנשטיין, בלומנטל, מייזליש, אייזנבך וויינר.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 15.12.11, בבית העלמין בהר המנוחות.
יושבים שבעה עד יום ד' ה- 21.12.11, בבית המנוח, רחוב זית רענן 2 ב', קרית צאנז, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בן ר' מנחם חיים מנדל בריכטא ז"ל וחתנו של ר' צבי שכטר ז"ל.

אבלים: משפחות: רוזנברגר, בריל, שפירא, שלומון וטהלר. ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 02.10.11 בבית העלמין בהר המנוחות. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב פנים מאירות 11, ירושלים. הבנים והאח, ר' ישראל ,ישבו מיום ה' ה- 06.10.11 ברחוב אבן גבירול 19, בני ברק. האחות, גב' טהלר, תשב ברחוב עזרא 48, רחובות. הבת, גב' בריל, תשב ברחוב רבי טרפון 13 ב', צאנז, נתניה. המנוח היה בנו של ר' אלעזר תושב קרית מטרסדורף, ירושלים.

מרכז מוסדות אונגוואר בארץ הקודש מנחמים על מותו. ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 28.09.11 בבית העלמין העתיק בצפת.

קהילה קדושה אונגוואר, בית המדרש הגדול מנחמים על מותו. ההלוויה יצאה ביום ד' ה- 28.09.11 מבית המדרש לחלקת "מחוקק ספון" בבית העלמין העתיק בצפת, ליד קברו של הרב עמרם חסידא ז"ל וסמוך למערת האלשיך ז"ל.

קהילה קדושה אונגוואר, ארה"ב מנחמת על מותו. המנוח חיבר את "משנה הלכות".

מוסדות לעלוב, ארה"ב מנחמים על מותו. המנוח חיבר את "משנה הלכות" והיה חותנו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

במלאות שבעה ימים לפטירתו תתקיים עצרת התעוררות מרכזית ביום ג' ה- 04.10.11, בשעה 20.30 בכולל חזון איש בבני ברק. בעצרת ישתתפו: הגראי"ל שטיינמן, ראש הישיבה, רבי נסים קרליץ, רבי גרשון אידלשטין, מרן אדמו"ר מצאנז, רבי יעקב אידלשטין, רבי דב פוברסקי, רבי יצחק זילברשטין ואדמו"ר מאלכסנדר. המנוח היה בעל ה"משנה הלכות".

קרית אונגוואר ומוסדותיה מודיעות כי במלאות שבעה ימים לפטירתו תתקיים עצרת התעוררות מרכזית ביום ד' ה- 05.10.11, בשעה 20.00, בבית המדרש הגדול קרית אונגוואר רמות. העצרת תתחיל בתפילת מעריב ותהיה במעמד מרן אדמו"ר מערלוי, רבי פנחס שינברג, זקן ראשי הישיבות, רבי יצחק טוביה וייס, גאב"ד ירושלים, אדמו"ר תולדות אהרן, אדמו"ר מסאווראן, רבי יוסף ליברמן, מחבר "משנת יוסף", רבי יצחק שיינר, ראש ישיבת קמניץ ורבי יעקב הלל, ראש ישיבת אהבת שלום. המנוח חיבר את "משנה הלכות".

מפעל הש"ס העולמי, ההנהלה הרוחנית וההנהלה הכללית מנחמים את זוגתו והמשפחה על פטירתו. המנוח היה מראשוני הנשיאים של מפעל הש"ס העולמי, אבדק"ק אונגוואר, ומחבר "משנה הלכות".

אבלים: משפחות: קרוטהמר, שוומנפלד, דיקמן, הולצמן, חרך, שוורץ, פריד, שלזינגר ונוישטט. ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 27.09.11 בבית העלמין בהר המנוחות, ירושלים. יושבים שבעה ביום ד' ה- 28.09.11 עד לכניסת החג בבית המנוח, רחוב אמרי בינה 12, קרית צאנז, ירושלים. המנוח היה בנו של ר' זאב ז"ל מטבריה, חתנו של ר' יהודה הס ז"ל, חסיד סלונים.

אבלים: משפחות: אייזנברגר, וייצנר ופיליפ. ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 08.07.11. יושבים שבעה בבית בנה, ר' שלום אייזנברגר, רחוב זית רענן 4, קריית צאנז, ירושלים, ובבית בנה, ר' מרדכי שבתאי אייזנברגר, רחוב גורליץ 8, קריית צאנז, נתניה. המנוחה הייתה אלמנתו של ר' יעקב ז"ל וביתו של ר' אהרן יוסף מרקוביץ ז"ל.

אבלים: משפחות: קריבוס, ליצמן, גרינבוים, הוכהייזר, קלאר, רוזנגרטן. ההלוויה התקיימה ביום ג' ה-12.04.11 בבית העלמין בהר הזיתים. יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב ארזי הבירה 50/14, ירושלים, בין השעות 10.00-13.30, 16.30-22.00. המנוחה הייתה ביתו של ר' משה ליצמן ז"ל ואישתו של ר' יעקב אליעזר קריבוס מחסידי סלונים.

משרד הבריאות, מערכת הבריאות בישראל, הנהלת המשרד והעובדים מנחמים את הרב יעקב ליצמן, סגן שר וחבר כנסת, על מות אחותו. ההלוויה יצאה ביום ג' ה- 12.04.11, בשעה 12.30מבית הלוויות שמגר, דרך בית המדרש סלונים ורח' סלנט לבית העלמין בהר הזיתים. יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב ארזי הבירה 50, ירושלים. פרטים : חיה: 050-6242061, חיים: 050-4121212, מוטי: 050-4151111.

ליאון קופלר וליאור רייטבלט מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על מות אחותו.

הכללית, אלי דפס, מנכ"ל הכללית, ההנהלה והעובדים מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על פטירת אחותו.

שיח סוד, מנהלי היחידה למקצועות הבריאות, מנהלי היחידה להתפתחות הילד, מנהלי היחידה לשיקום רפואי התפתחותי ושמעון לוי, מנכ"ל, מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על פטירת אחותו.

יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין, חברי הכנסת והעובדים מנחמים את סגן שר הבריאות, חבר-הכנסת יעקב ליצמן והמשפחה על מות אחותו.

עלי שיח, עמותה לשיקום, חינוך ודיור לבעלי צרכים מיוחדים, הרב חיים פרנקל, מנכ"ל וההנהלה מנחמים את הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על פטירת אחותו.

מאוחדת, הרב ירחמיאל בויאר, יו"ר הדירקטוריון מאוחדת, מ"מ המנכ"ל, משה מאירי, מנהל אגף שיווק, פרסום וממונה על קובץ החברים במאוחדת מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על פטירת אחותו.

בית החולים ביקור חולים, הנהלת בית החולים מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות והמשפחה על פטירת אחותו.

מכבי שירותי בריאות, פרופ' אהוד קוקיה, מנכ"ל, פרופ' משה רוח, מ"מ יו"ר ההנהלה והנהלת מכבי שירותי בריאות מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על פטירת אחותו.

מרכז רפואי צאנז, בית חולים ע"ש לניאדו, חיים המרמן, מנכ"ל, ההנהלה וועד הנאמנים העולמי מנחמים את הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על פטירת אחותו.

לאומית שירותי בריאות, הדירטוריון, ההנהלה והעובדים מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על פטירת אחותו.

א.ב.א., איגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל, ההנהלה מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על פטירת אחותו.

פרופ' רפי ביאר והנהלת המרכז הרפואי רמב"ם מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על מות אחותו.

עיריית בני ברק, הרב יעקב אשר, ראש העיר, הרב חנוך זייברט, מ"מ ראש העיר וחברי מועצת העירייה מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על מות אחותו.

איחוד מוסדות גור בישראל, רפואה וישועה, ההנהלה המרכזית ירושלים מנחמים את ר' יעקב ליצמן, חבר כנסת וסגן שר הבריאות, על מות אחותו.

מי שמש. תאגיד המים של בית שמש, ההנהלה, ישעיהו ארנרייך, יו"ר הדירקטוריון מנחמים את הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, ומשפחתו על מות אחותו.

זק"א מחוז תל אביב, הרב יעקב רוז'ה, רב זק"א ת"א, חיים נוגלבלט, מפקד זק"א ת"א, צבי חסיד, מנכ"ל, הרבנים והמתנדבים מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על פטירת אחותו.

שמעיה, הרב מרדכי בלוי, יו"ר הנהלת שמעיה מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על פטירת אחותו.

חברה קדישא גחש"א תל אביב יפו והמחוז, אלדד מזרחי, יו"ר ההנהלה, אברהם מנלה, המנהל הכללי, ההנהלה והעובדים מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, ומשפחתו על פטירת האחות.

עיריית קריית גת, אבירם דהרי, ראש העיר, חברי מועצת העיר, עובדי העירייה והתושבים מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על מות אחותו.

בית חולים אסותא, אסותא מרכזים רפואיים, יו"ר מועצת המנהלים, פרופ' שוקי שמר, ההנהלה והעובדים מנחמים את הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות על מות אחותו.

מגן הלב, רשת מוסדות לחינוך מיוחד, חנוך זייברט וישראל קורניק מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על פטירת אחותו.

מדינת ישראל, משרד הבריאות, בית החולים לגליל המערבי-נהריה, הנהלת הית החולים והעובדים מנחמים את הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על מות אחותו.

מסילות, העמותה לקידום הילד, משה קורניק, יו"ר, ההנהלה והצוות המקצועי מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, על פטירת אחותו.

הנהלת המרכז הרפואי מעייני ישועה מנחמת את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על פטירת אחותו.

שראל, פרופ' משה רוח, מ"מ יו"ר עמותת בתי חולים ציבוריים, שלמה גרופמן, יו"ר וחברי דירקטוריון ישראל, אבי בוסקילה, מנכ"ל וכל בית שראל מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על מות האחות.

ארגון "איחוד הצלה" בא"י, זאב קשש, יו"ר, ההנהלה והמתנדבים מנחמים את הרב יעקב ליצמן, ח"כ וסגן שר הבריאות, על פטירת אחותו.

מגן – מרכז גוף ונפש, ההנהלה והצוות המקצועי מנחמים את ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות, על פטירת האחות.

אבלים: משפחות: ראטה, ברכר, פרידמן, הלפרן וליבוביץ. ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 31.03.11, בחלקת צאנז בבית העלמין בנתניה. יושבים שבעה בבית ביתה, משפחת ברכר, רחוב גוטמכר 4, בני ברק, עד יום ד' בבקר, בין השעות 10.00-14.00, 17.00-23.00, פקס 03-5795999. המנוחה הייתה אלמנתו של ר' חיים אלטר ראטה ז"ל וביתו של ר' יצחק ליבוביץ ז"ל, תושבת קריית צאנז-נתניה ובני ברק. (01.04.11)

מוסדות התורה והחינוך "צמח צדיק" ויז'ניץ אלעד, הנהלת המוסדות, מנחמים את ר' חיים דוד ברכר, חבר הוועדה המייעצת למוסדות, ומשפחתו על פטירת אם המשפחה. המנוחה הייתה רעייתו של ר' חיים אלטר ראטה ז"ל, נשיא קהילות צאנז בארץ. (04.04.11)

09.01.11 – אבלים: משפחות: גפנר, קירשנבוים, אדלר, הימל, שמולר, ברנדויין, וגשל, קויפמן, רוט, אליאס, בורנשטיין וגולדברג. ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 08.01.11, בהר המנוחות. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב תורת חסד 3, זית רענן 5, קריית צאנז, ירושלים. תפילת שחרית ב- 08.00, מנחה וערבית בזמן. המנוח היה בנו של ר' מנחם מנדל ראובן ז"ל וחתנו של ר' דוב בעריש גוטליב ז"ל.

16.01.11 – מזכירות בין דין צדק של אגודת ישראל מנחמת את הרב צבי ארי' גפנר ומשפחתו על מות אחיו. המנוח היה בנו של ר' מנחם מנדל גפנר ז"ל.

12.12.10 – אבלים: משפחות: לנדוי, דייטש, שמעיה, בורד, לייטנר ושוורץ. ההלוויה התקיימה במוצאי שבת ה- 11.11.0, בהר הזיתים. יושבים שבעה בבית משפחת לנדוי, רחוב הרב בלוי 12, כניסה ד', סנהדריה, ירושלים. המנוחה הייתה אלמנתו של ר' בצלאל ז"ל, ביתו של ר' משה שמעיה ז"ל מחסידי צאנז.

12.12.10 – עיתון המודיע מנחם את בניה, הרב יעקב אהרן, הרב אברהם ישעיהו וביתה, הגב' דייטש ואת המשפחה על מותה.