אבלים: אייבי ושושי לוי, יהושע וברכה לוי, אירית ובוקי ברט, בעז וחנה לוי, שמשון ונודליה לוי וקיבוץ שדה אליהו.
ההלוויה תתקיים ביום א' ה- 04.03.18, בשעה 15.00, בית עלמין קיבוץ שדה אליהו.
יושבים שבעה בבית המשפחה בקיבוץ שדה אליהו.
המנוח היה אבי החקלאות האורגנית בישראל.

ההנהלה וצוות הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל אבלים על פטירתו של מקים הארגון.

אבלים: בעלה: יוחנן ד'קאסטרו, בנותיה: דגנית כהן, הגר קינסבורסקי רוזנטל, חתניה, גיסותיה, נכדיה, ניניה וקיבוץ שדה אליהו.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 27.02.17, בית עלמין קיבוץ שדה אליהו.
יושבים שבעה בבית המנוחה בקיבוץ שדה אליהו.

אבלים: יונתן ונעמי בשיא, מרב ועקיבא פלק, אלדד ושלומית בשיא, הנכדים, הנינים  וקיבוץ שדה אליהו.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 08.07.13.
יושבים שבעה בקיבוץ שדה אליהו.

הנהלת חברת מהדרין והעובדים מנחמים את יונתן בשיא והמשפחה על מות אמו.

ארגון תגלית, ההנהלה והעובדים מנחמים את יונתן בשיא ומשפחתו על פטירת האם.

אבלים: בניו: מישאל וייל ובני ביתו, נתנאל וייל ובני ביתו, חברון וייל ובני ביתו וקיבוץ שדה אליהו.
ההלוויה התתקיים ביום א' ה- 14.04.13, בשעה 16.00, בית עלמין קיבוץ שדה אליהו.
המנוח היה חבר הקיבוץ.

חברת אל על מנחמת את הקברניט מישאל וייל על מות אביו.

אבלים: בתה: אורה ויוסי הבר, נכדיה, ניניה וקיבוץ שדה אליהו.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 14.10.12, בית עלמין קיבוץ שדה אליהו.
בתה תשב שבעה בימים א'-ג' ה- 14-16.10.12 בקיבוץ שדה אליהו ובימים ד'-ו' ה- 17-19.10.12 בירושלים. פרטים בטלפון 054-7610224.

אורה ויוסי הבר, המשפחה והחברים מודיעים כי במלאות שלושים לפטירת יקירתם יתקיים טקס גילוי מצבה ביום ב' ה- 12.11.12, בשעה 15.45, בית עלמין קיבוץ שדה אליהו.
בשעה 16.45 יתקיימו אזכרה ולימוד בבית מורפורגו.

החברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ, יו"ר הדירקטוריון, חברי הדירקטוריון והעובדים מנחמים את גדעון שמיר, מנכ"ל החברה, על פטירת אמו. ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 23.09.11, בבית העלמין בקיבוץ שדה אליהו. יושבים שבעה החל מיום א' ה- 25.09.11 בשעה 10.00, בדיור מוגן רמת תמיר, מול הר חוצבים, ירושלים.