אבלים: משפחות: שטרנבוך, פייג, רבינוביץ, סטמפל, בורנשטיין, אויערבאך, אייכנשטיין, אריאלי, סולאוייציק וארנטרוי.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 15.07.17, בית עלמין שומרי שבת – זכרון מאיר בני ברק.
יושבים שבעה בבית טובי העיר, רחוב מלכי ישראל 36, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 22.30.
המנוח היה ראב"ד דק"ק מחזיקי הדת אנטווערפען, בנו של רבי אשר שטרנבוך ז"ל, נמנה על חסידי סערט ויזניץ.

אחדו"ת, איגוד חסידי ותלמידי סערט ויז'ניץ אבלים ומנחמים את בניו, חתניו והמשפחה על פטירת יקירם, ראב"ד אנטוורפן.

מרכז מוסדות סערט ויז'ניץ בארץ הקודש, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את בניו, חתניו והמשפחה על פטירת יקירם, ראב"ד אנטווערפען.

מוסדות שובו בנים דחסידי ברסלב, רבי אליעזר ברלנד, נשיא, הרבנים, התלמידים, הישיבה הגדולה, הישיבה הקטנה, תלמוד התורה, בית הספר והסמינר לבנות, מפעלי החסד, כוללי האברכים, בתי המדרש ובית דין צדק אבלים ומנחמים את רבי משה שטרנבוך שליט"א והמשפחה על פטירת אחיו.

אבלים: משפחות: כרמל, ליהמן וטרופר.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 04.02.16, בית עלמין שומרי שבת בני ברק.
יושבים שבעה בבית בתה, רחוב רשב"ם 10, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של משה העניך רעכלזון ז"ל, אלמנתו של רבי ישראל יוסף כרמל ז"ל, תושבת אוסטרובה, נווה אליעזר ובני ברק.

אבלים: משפחות: גרינבלט, סלומיאנסקי ופרידמן.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 24.01.17, בית עלמין שומרי שבת (הלפרין), בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי יוסי 8, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של אפרים זינדל ז"ל, בתו של יהודה צבי גלבמן ז"ל, תושבת בני ברק.

אבלים: משפחות: ראזנבוים, כהנא, רוזנבוים וראטה.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 30.10.16, בשעה 12.00, מבית המדרש ראחוב, רחוב ברקאי 20, רמת גן, בדרכה אל בית עלמין זכרון מאיר בני ברק, אהל ראחוב.
המנוחה הייתה בתו של מרן אדמו"ר מוהרח"מ מנדבורנה ז"ל, אשתו של מרן אדמו"ר מראחוב ז"ל.

אבלים: אשתו: לאה לנגנטל, בנו: נחום לנגנטל ובני ביתו, בנו: הרב שמואל טל ובני ביתו, בתו: יפי גליק ובני ביתה, בנו: ישי לנגנטל ובני ביתו, נכדיו וניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 04.10.16, במוצאי ראש השנה, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב גוטמכר 3, בני ברק.
המנוח היה בנו של אהרון דוד ז"ל.

לשכת עורכי הדין בישראל אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם, לשעבר חבר המועצה הארצית והועד המרכזי של הלשכה.

אבלים: משפחות: מאירוביץ, וייס וקליין.
ההלוויה תצא ביום ב' ה- 26.09.16, בשעה 09.30, מבית המדרש הגדול קרית ויזניץ בני ברק, בדרכה אל בית עלמין הלפרין שומרי שבת זכרון מאיר, בני ברק.
יושבים שבעה ביום ב' ה- 26.09.16 עד השעה 13.00, בבית משפחת מאירוביץ, רחוב האדמו"ר מגור 2/5, בני ברק, ומיום ג' עד יום ו' ה- 27-30.09.16 בוינה. בנו יעקב ישב ביום ו' ה- 30.09.16 ברחוב ירמיהו 42, ירושלים, בתו, הגב' קליין, תשב מיום ה' ה- 29.09.16 בשעה 17.00, ברחוב ירמיהו 42, ירושלים.
המנוח היה בנו של מנחם ז"ל, תושב וינה.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 30.08.16, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ישמח משה 3, קרית יואל, בני ברק.
המנוח היה תושב סאטמאר, טעמעשוואר ובני ברק, בנו של יצחק ז"ל.

אבלים: משפחות: דאווידאוויטש, לעווינגער, פרידמאן, טרייטל, פויגל ולנדאו.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 18.03.16, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר, בני ברק.
יושבים שבעה ברחוב ישמח משה 36, בני ברק, בין השעות 10.30 – 13.30, 17.00 – 21.00.
המנוח היה בנו של הרב יוסף דאווידאוויטש ז"ל, חתנו של הרב משה דוד טעלער ז"ל.

אבלים: משפחות: פולק, דרייפוס, הלוי, אסף, שוורץ, אורטנר ופלדמן.
ההלוויה תצא ביום א' ה- 13.03.16, בשעה 10.30, מבית המדרש הגדול בשיכון ויז'ניץ, לבית עלמין שומרי שבת הלפרין, בני ברק.
יושבים שבעה בבית בנה, רחוב רבנו תם 8, בני ברק, עד יום ג' ה- 15.03.16 בלילה ומיום ד' ה- 16.03.16 אחה"צ בבית המנוחה בלונדון HILL 101 London Stamford. אחיה, אפרים פלדמן ואחותה, גב' אורטנר, ישבו מיום ד' ה- 16.03.16 בבקר בשדרות האדמו"ר מויז'ניץ 14, בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של אברהם שמואל פולק ז"ל מלונדון ובתו של מרדכי פלדמן ז"ל.

אבלים: משפחות: טיגרמן, גרוס, ליברמן ומרקוס.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 01.12.15, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר בני ברק.
יושבים שבעה בבית בתה, משפחת גרוס, רחוב חידושי הרים 3, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00. אחיה, אהרון מרקוס, ישב בביתו, רחוב רמת הגולן 6, רמת אשכול, ירושלים, בין השעות 16.00 – 19.00.
המנוחה הייתה בתו של הרב מרדכי שרגא מרכוס ז"ל, אלמנתו של הרב שלמה זלמן ז"ל.

אבלים: משפחות: קרלבך, הופמן, ורהפטיג, כהן ורייזנר.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 14.10.15, בית עלמין שומרי שבת בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מהרש"ל 7, בני ברק. הבנים: הרב מאיר, הרב אברהם ישעיהו והרב יצחק ישבו ביום ו' ה- 16.10.15 ובמוצ"ש ה- 17.10.15 בבית משפחת קרלבך, רחוב פאטל 9, רמת שלמה, ירושלים.
המנוחה הייתה בתו של יעקב אדלר ז"ל, אלמנתו של נתן ז"ל.

אבלים: משפחות: גשטטנר, ברגר, טירר, וידר, אייכנשטיין והורוביץ.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 30.09.15, בית עלמין שומרי שבת בני ברק.
יושבים שבעה בימים ג'-ד' ה- 06-07.10.15 ברחוב בן יעקב 12, בני ברק (כניסה מחצר הבנין), מיום ה' עד יום ב' בבקר, ה- 08-12.10.15, בבית המשפחה, רחוב נהר הירדן 42, בית שמש, הוריו, אחיו ואחיותיו ישבו בביתם, רחוב טולידנו 4, בני ברק, בין השעות 10.00 – 14.00, 17.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של עקיבא שליט"א, חתנו של יקותיאל ליכטנשטיין שליט"א, מלמד וגבאי בית המדרש דחסידי ויז'ניץ בית שמש, נפטר ביום ג' ה- 29.09.15, א' בחול המועד סוכות.

אבלים: משפחות: מונדרי, גולדברג, איילנברג, בוך וקנופף.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 24.09.15, בית עלמין שומרי שבת בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב האדמו"ר מגור 6, בני ברק עד ערב חג הסוכות, יום א' ה- 27.09.15 בחצות. ביום א' ה- 27.09.15 ישבו הבנים מירושלים ברחוב מנחת יצחק 16.00, משעה 11.00 ועד 13.00, הבנים והבנות מאשדוד, ישבו ברחוב הרב לוין 25, משעה 10.00 עד 14.00, הבן מערד ישב ברחוב החרוב 24.
המנוח היה בנו של אברהם יצחק ז"ל, חתנו של יעקב נוסבוים ז"ל.

בית החסידים דגור אור החיים והחברים מתפללי בית החסידים מנחמים את דוד דב מונדרי והמשפחה על פטירת האב.

ארגון זק"א מחוז תל אביב אבל ומנחם את המשפחה על פטירת יקירם.

אבלים: משפחות: אדלר, טאבאק, נייהוז, גרינברגר, פולק, שיין ושרף.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 12.09.15, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב תורת חיים 1, קרית ויז'ניץ.
המנוחה הייתה בתו של הרב לייבל שטאנגר ז"ל מצפת, אלמנתו של הרב יצחק אייזיק אדלר מחסידי ויז'ניץ.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 29.05.15, בית עלמין זכרון מאיר, בני ברק.
יושבים שבעה בבית בתה, גב' הורביץ, רחוב מתתיהו 30, בני ברק, בין השעות 10.30 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוחה הייתה בתו של רבי שמואל לאופר ז"ל, אלמנתו של אברהם ז"ל.

אבלים: משפחות: שטרנבוך, פייג, רבינוביץ, סטמפל, בורנשטיין, אויערבאך ואייכנשטיין.
ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 14.05.15, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר, חלקת ויזניץ, בני ברק.
יושבים שבעה בבית טובי העיר, רחוב מלכי ישראל 36, קומת כניסה, דירה 71, ירושלים, בין השעות 10.00 – 13.00, 17.00 – 21.30, טלפונים: 02-5343401, 02-5669736.
המנוחה הייתה אשתו של רבי אליהו שטרנבוך שליט"א ובתו של האדמו"ר מסערט ויזניץ.

מרכז מוסדות סערט ויז'ניץ, ההנהלה, הרבנים והתלמידים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירתם.

המשפחה אבלה.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב הלפרן 13, בני ברק, בין השעות 09.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.

ישיבת חכמי לובלין אבלה על פטירתו.

עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ראש העיר, אברהם רובינשטיין, מ"מ ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר והתושבים אבלים על פטירתו.
המנוח היה ראש ישיבת חכמי לובלין ומחבר שו"ת שבט הלוי.

בית התבשיל הרעב דפק על דלתך פתחנו לו, שמחנה קרקובסקי וישראל לייכטר אבלים על פטירתו.

ארגון קופת העיר אבל על פטירתו.
המנוח היה נשיא ומייסד קופת העיר.

מפעל שונה הלכות אבל על פטירתו.

עיריית ביתר, מאיר רובינשטיין, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, סגניו, חברי מועצת העיר והתושבים אבלים על פטירתו.

עיריית אלעד, ישראל פרוש, ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, סגניו, חברי מועצת העיר והתשובים אבלים על פטירתו.

צוות משרד רב העיר בני ברק אבל ומנחם את בנו, רבי חיים מאיר וואזנר, ראש ישיבת חכמי לובלין וגבא"ד זכרון מאיר והמשפחה על פטירת יקירם.

 מרכז התורה, ועד הישיבות בארץ ישראל, אבל על פטירתו.

 עיריית בית שמש, לשכת הדובר, משה אבוטבול, ראש העיר, סגניו וחברי מועצת העיר אבלים ומנחמים את בנו, רבי בן ציון, רב קהל שבט הלוי בבית שמש, על פטירת אביו.

ועדת הרבנים לענייני תקשורת אבלה על פטירתו.

היכל הוראה ירושלים, החכמים, הרבנים וההנהלה אבלים ומנחמים את בנו, חיים מאיר, ראש ישיבת חכמי לובלין והמשפחה על פטירת יקירם.

קהל שבט הלוי בבני ברק, מודיעין עילית, ירושלים, ביתר, אשדוד ואלעד אבל על פטירתו.

ארגון הצלה גוש דן, רבי שמאול אליעזר שטרן, רב הארגון, ההנהלה והמתנדבים אבלים על פטירתו.
המנוח היה נשיא ארגון הצלה גוש דן.

תלמוד תורה חתם סופר זכרון מאיר אבל על פטירתו.
המנוח היה נשיא תלמוד התורה.

צדקת רבי מאיר בעל הנס, כולל שומרי החומות, ההנהלה בארץ ובעולם אבלים על פטירתו.
המנוח היה נשיא כולל שומרי החומות.

מועצת גדולי התורה בארץ ישראל אבלים על פטירתו.

הועדה לענייני שמיטה, הרב משה יהודה ליב לנדא, ראש הועדה, חברי הועדה וההנהלה אבלים על פטירתו ומנחמים את בניו על פטירת יקירם.

הנהלת מוסדות בית לפליטות, קרית בנות ובית החלמה ליולדות אבלה על פטירתו.

חברת מלכות וקסברגר אבלה על פטירתו.

הנהלת בנק פועלי אגודת ישראל אבלה על פטירתו.

מכון מעינות הלוי, ההנהלה, הרבנים והצוות אבלים על פטירתו.

חברת תנובה אבלה ומנחמת את המשפחה, קהילת קהל שבט הלוי ותלמידיו בישיבת חכמי לובלין על פטירת יקירם.

ארגון פעילים יד לאחים והנהלת הארגון אבלים ומנחמים את בנו חיים מאיר הלוי ואזנר, רב ואב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין והמשפחה על פטירת יקירם.

ארגון מאורות הדף היומי אבל על פטירתו.

קרן שביעית אבלה ומנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

המרכז הרפואי מעייני הישועה, ועד ההלכה, נשיא המרכז הרפואי, ההנהלה והדירקטוריון אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח שימש כיו"ר ועד ההלכה במרכז הרפואי.

ארגון אחיה אבל ומנחם את בנו ר' חיים הלוי והמשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה נשיא ארגון אחיה.

בית מדרש, בד"ץ ובית הוראה שבט הלוי-בית יעקב מודיע כי ביום ה' ה- 16.04.15, תתקיים עצרת מספד במעמד אדמו"רים ורבני העיר, בבית המדרש, רחוב נחל שורק 25, רמת בית שמש א'.
בשעה 18.45 תתקיים תפילת מנחה.
יספדו למנוח בעצרת: רבי זושא הורביץ, רב קהילות החסידים באלעד, רבי חזקיהו מישקוביסקי, משגיח ישיבת ארחות תורה ורבי בן ציון יעקב וואזנר, בן המנוח.
תפילת מעריב תתקיים בסיום העצרת.
ניחום אבלים בבית המדרש יתקיים ביום ה' ה- 16.04.15 בין השעות 08.00 – 12.00, 14.30 – 17.00, 20.30 – 23.00 וביום ו' ה- 17.04.15, בין השעות 07.00 – 08.30.

המרכז הארצי למען טהרת המשפחה בישראל וההנהלה אבלים ומנחמים את בנו רבי חיים מאיר, נשיא המרכז הארצי, ומשפחתו על פטירת יקירם.

הנהלת מבשלות בירה לאומיות אבלה ומנחמת את בנו הרב אברהם אליהו וואזנר, חבר בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה ומשפחתו על פטירת יקירם.

הנהלת מכבי שירותי בריאות מנחמת את המשפחה על פטירת יקירם.

קרן אברהם הכהן, אברהם הכהן קאהן, יו"ר, שלמה הכהן קאהן, סגן יו"ר, ועד רבני הקרן וחתני הקרן אבלים ומנחמים את בנו, ר' חיים, מאיר הלוי ואחיו על פטירת יקירם.
המנוח היה נשיא הקרן.

הנהלת דרשו, קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה, הרבנים והתלמידים אבלים על פטירתו.

ועד הכשרות בד"צ חוג חתם סופר פתח תקווה, רבני הבד"ץ, המפקחים והמשגיחים אבלים ומנחמים את בנו, אחד מרבני בד"צ חוג חתם סופר ומשפחתו על פטירת יקירם.

הנהלת קהילת משכנות יעקב ובית מדרש גדול בית פנחס אבלים על פטירתו.
ביום ה' ה- 16.04.15, בתום השבעה, תתקיים עצרת חיזוק והתעוררות בבית המדרש, רחוב האדמו"ר מסדיגורא 25, רמת שלמה, ירושלים, מיד לאחר תפילת מנחה בשעה 19.00. בעצרת ישאו דברים: רבי שמחה רבינוביץ, רבי שמואל אליעזר שטרן, מתלמידי המנוח, רבי אהרון הלוי ואזנר, ראש כולל שארית יוסף ומו"צ בבית הוראה נתיבות חיים בירושלים.

קהל מחזיקי תורה באלטימאר וכולל אברכים תפארת משה אריה באלטימאר אבלים על פטירתו.

החכמים והרבנים במוסדות עוז והדר בארץ ובחו"ל אבלים על פטירתו.

חברת רוזנר'ס פיש אבלה ומנחמת את משפחתו ותלמידיו על פטירת יקירם.

תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל והמרכז הארצי אבלים על פטירתו.

במלאות שנה לפטירתו תתקיים עלייה לקברו ביום ה' ה- 07.04.16, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר, בני ברק.
הסעות יצאו מרחוב רבי עקיבא – חזון איש החל מהשעה 10.00 בכל שעה עגולה וחזור כל חצי שעה ובין השעות 13.00 – 19.00 כל חצי שעה הלוך ושוב.

אבלים: משפחות: פולק, דרייפוס, הלוי, אסף, שווארץ ובעער.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 17.03.15, בית עלמין שומרי שבת הלפרין, בני ברק.
יושבים שבעה ביום ד' ה- 18.03.15, בבית משפחת פולק, רחוב רבינו תם 8, בני ברק ומיום ה' ה- 19.03.15 ועד יום ב' ה- 23.03.15, בבית משפחת דרייפוס, רחוב תכלת מרדכי 2, דירה 61, ירושלים.
המנוח היה תושב לונדון, בנו של ר' חיים יעקב פולק ז"ל, חתנו של ר' מרדכי פלדמן ז"ל.

אבלים: משפחות: קאהן, לוי ושנק.
ההלוויה התקיימה ביום א' ה- 15.02.15, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר בני ברק.
יושבים שבעה בבית משפחת לוי, רחוב נחמיה 14, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.00 – 22.00. הבן, הרב אברהם קאהן, ישב ביום ג' ה- 17.02.15, בין השעות 07.00 – 11.00, בביתו, רחוב פנים מאירות 2, ירושלים.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר' משה קאהן ז"ל, בתו של הרב צבי שענק ז"ל מוינה.

אבלים: משפחות: שכטר, ברסקי, הירשלר, לייזר, דז'לובסקי, קופלוביץ וקליר.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 10.02.15, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר.
יושבים שבעה בבית המנוח.
המנוח היה בנו של ר' יצחק ז"ל.

בית החסידים דגור חסדי יצחק, המתפללים, הגבאים וועד קרן הבנין אבלים ומנחמים את אלמנתו ובנו, ר' ישעיהו יונה, ממתפללי בית החסידים, על פטירת יקירם.

ידיד המשפחה: משה יצחק אוסדיטשר ומשפחתו מנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.

בורסת היהלומים הישראלית בע"מ, שמואל שניצר, נשיא, ההנהלה, החברים והעובדים מנחמים את משפחת שכטר על פטירת ראש המשפחה.

בית החסידים דגור אשדוד, הגבאים, ועד קרן הבניין והמתפללים מנחמים את ר' אפרים שכטר והמשפחה על פטירת אחיו.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ד' ה- 24.12.14, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב מקור ברוך 12, רמת ויז'ניץ, חיפה, בין השעות 10.00 – 13.30, 16.30 – 21.30. בנה, ר' ישראלי אליעזר, ישב במוצ"ש ה- 27.12.14 בביתו, רחוב גבעת משה 7, ירושלים, בנותיה, הרבניות לבית כץ ופלדמן, ישבו ביום א' ה- 28.12.14, ברחוב אהבת שלום 24, בני ברק, בין השעות 17.00 – 23.00.
המנוחה הייתה בתו של רבי חיים מנחם דוד הורוביץ ז"ל מדז'יקוב, רעייתו של ר' משה ז"ל, ראש ישיבת סערט ויז'ניץ.

הנהלת מרכז מוסדות סערט ויז'ניץ אבלה על פטירתה.

הנהלת ארגון נשי סערט ויז'ניץ אבלה ומנחמת את בנותיה: הרבנית כץ והרבנית פלדמן והמשפחה על פטירת יקירתם.

בית חינוך לבנות תורת אמך אשת חיל, ההנהלה, הצוות והתלמידות אבלים ומנחמים את הרבנית כץ, הרבנית פלדמן והמשפחה על פטירת יקירתם.

אבלים: משפחות: הורוביץ, ברגר, לנדאו ופרידמן.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 09.12.14, בית עלמין שומרי שבת, זכרון מאיר, בני ברק.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב דמשק אליעזר 29, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.00, 16.00 – 22.00.
המנוח היה בנו של ר' מרדכי אריה ז"ל, מראשי אגודת ישראל ויו"ר רשת הגנים של אגודת ישראל.

תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל והמרכז הארצי אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה סגן יו"ר אגודת ישראל בארץ ישראל.

רשות הגנים של אגודת ישראל, הרב יצחק רייך, מנכ"ל, ההנהלה, חברי העמותה, צוות המשרד, הגננות והסייעות אבלים ומנחמים את משפחתו על פטירת יקירם.
המנוח כיהן כיו"ר העמותה והיה חבר העמותה מיום היווסדה.

בית חסידים דגור תולדות יוסף צבי אבל על פטירתו.
ההלוויה התקיימה במוצאי שבת ה- 09.08.14, בית עלמין זכרון מאיר, בני ברק.
המנוח היה ניצול שואה, בנו של ר' משה בנימין ז"ל, מתלמידי הרב מאמסטוב ומחבר הספר תולדות יוסף צבי על הש"ס.

המשפחה מודיעה כי במלאות שבעה למותו תתקיים עלייה לקברו ביום א' ה- 17.08.14, בשעה 11.00, בית עלמין שומרי שבת, בני ברק.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירם יתקיימו עלייה לקברו והקמת מצבה ביום ב' ה- 08.09.14, בשעה 18.00, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר, בני ברק.

בית החסידים תולדות יוסף צבי מודיע כי במלאות שנה לפטירת בונה ומייסד בית החסידים, תתקיים סעודת סיום ואזכרה ביום ג' ה- 28.07.15, בהיכל בית החסידים.
תפילת ערבית תתקיים בשעה 20.15.
עלייה לקברו תתקיים ביום ד' ה- 29.07.15, בשעה 10.00, בית עלמין זכרון מאיר בני ברק.
הסעה תצא מרחוב רשב"י 3, אשדוד בשעה 09.20.

המשפחה אבלה.
ההלוויה התקיימה ביום ו' ה- 11.07.14, בית עלמין זכרון מאיר – שומרי שבת, בני ברק.
יושבים שבעה ברחוב אהבת שלום 24, בני ברק, עד יום ב' ה- 14.04.14, בשעה 13.00, ואחר כך בלונדון.
המנוח היה בנו של ר' יוסף אריה שליט"א מלונדון, תלמיד ישיבה לצעירים אמרי חיים, שיכון ויז'ניץ.

המשפחה מודיעה כי במלאות שלושים לפטירת יקירתם יתקיים טקס הקמת מצבה ביום ו' ה- 24.01.14, בשעה 10.00, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר בני ברק.

המשפחה מודיעה כי במלאות שנה לפטירת יקירתם יתקיימו עלייה לקברה ואזכרה ביום ד' ה- 14.01.15, בשעה 09.00, בית עלמין זכרון מאיר בני ברק.
המנוחה הייתה אלמנתו של ר' יוסף גולדפינגר ז"ל.

אבלים: בניה: פנחס וויסבורד ובני ביתו, יצחק וויסבורד ובני ביתו, בתה: אסתר גולדפרב ובני ביתה, נכדיה, ניניה וחברת מ. וויסבורד ובניו בע"מ.
ההלוויה התקיימה ביום ג' ה- 03.04.12.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב ירושלים 53, בני ברק.

משפחות: וויסבורד וגולדפרב מודיעות כי טקס אזכרה וגילוי מצבה ליקירתם יתקיים ביום ד' ה- 02.05.12, בשעה 16.14, בית עלמין שומרי שבת זכרון מאיר בני ברק.

אבלים: המשפחה ובית הכנסת לדרמן. ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 15.10.11 בבית העלמין שומרי שבת זכרון מאיר. זמני ניחום אבלים בבית קניבסקי: יום ו' ה- 21.10.11 בין השעות 10.00 – 14.00, מוצ"ש ה- 22.10.11, עד השעה 21.00, שאר הימים משעה 10.00 ועד מנחה גדולה ובין השעות 16.30 – 21.00. במוצ"ש ה- 22.10.11 יתקיים מספד בבית הכנסת לדרמן, רחוב רשב"ם 19, בני ברק, בהשתתפות: ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן, רבי יצחק זילברשטיין ורבי יצחק קולדצקי. נשים מתרכזות במעלה רחוב רשב"ם לכיוון דבורה הנביאה. לא תתאפשר גישה לעזרת נשים בבית הכנסת לדרמן לאחר השעה 20.30.

עיריית בני ברק, יעקב אשר, ראש העיר, מנחמים את רבי חיים קנייבסקי ורבי יוסף שלום אלישיב על פטירתה.

קופת העיר מנחמת את אביה, בעלה, בניה, בנותיה, אחיה ואחיותיה על פטירתה. המנוחה הייתה בתו של הרב אלישיב ואשתו של רבי חיים קנייבסקי, מייסד ונשיא קופת העיר.

רבני ועד הרבנים לעניני צדקה בארץ הקודש מנחמים את אביה, הרב אלישיב, מייסד ועד הרבנים, את בעלה, רבי חיים קניבסקי, את בניה רבי אברהם ישעי', רבי שלמה ורבי יצחק שאול ואת אחיה רבי שלמה, רבי משה, רבי בנימין ורבי אברהם על פטירתה.

הועד העולמי למען הנזקקים בארץ ישראל, הועדה הרוחנית, ההנהלה והמתנדבים מנחמים על פטירתה. המנוחה הייתה אשתו של רבי חיים קניבסקי ובתו של רבי יוסף שלום אלישיב.

מוסדות קבר רחל מנחמים את אביה, הרב אלישיב, את בעלה, רבי קנייבסקי ואת בניה ואחיה על פטירתה.

מוסדות קרית בנות, בית לפליטות, בית החלמה ליולדות, הנהלת המוסדות, הצוות, החניכות ואברהם ישעי' שטרן, מנכ"ל קרית בנות מנחמים את אביה, בעלה, בניה: רבי אברהם ישעי', רבי שלמה ורבי יצחק שאול, בנותיה: הרבנית שטיינמן, הרבנית קולדצקי, הרבנית צביון, הרבנית ברוורמן והרבית עפשטיין, אחיה ואחיותיה על פטירתה. המנוחה הייתה בתו של הגרי"ש אלישיב ואשתו של רבי חיים קנייבסקי.

כולל דרך אמונה, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מודיעים כי במלאות שלושים ימים לפטירתה תתקיים עצרת מספד והתעוררות ביום ה' ה- 10.11.11, בהיכל הכולל בבית המדרש תכלת מרדכי, רחוב בעל השאילתות 30, גבעת שאול, ירושלים. תפילת ערבית תתקיים בשעה 20.00. בעצרת ישתתפו בניה, אחיה וחתניה ויישאו בה דברים לאחר תפילת הערבית: ר' עזריאל אויערבך, בנה: ר' שלמה קניבסקי, חתנה: ר' זליג ברוורמן ור' ישראל מאיר שושן. המנוחה הייתה אשתו של הגר"ח קניבסקי ובתו של הגרי"ש אלישיב.

אבלים: משפחות: הלפרין, גל-גלסטר, אפינגר ושטוב. ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 20.08.11 בבית העלמין שומרי שבת זכרון מאיר. יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב רבי טרפון 15, בני ברק. זמני תפילות: שחרית – 08.00, מנחה ומעריב במועד. המנוח היה בנו של ר' חיים יעקב ז"ל, מחבר הספרים: אטלס עץ חיים, אנציקלופדיה לבית ישראל, אנציקלופדיה תנ"ך וחז"ל, רש"י חייו ופירושיו, במחיצת החזון איש, דרכי הקב"ה ודיוקים בתורה.

מינהלת עתון המודיע מנחמת את משפחת הלפרין על פטירת אב המשפחה.

אבלים: רעייתו: ברטי, בניו: יעקב, משה, שמואל, דוד ויהודה, בנותיו: חיה גל, אתי אפינגר, נכדיו וניניו. ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 20.08.11. יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב רבי טרפון 15, בני ברק, בין השעות 09.30 – 14.00, 16.00 – 22.00. המנוח היה אלוף העולם לשעבר בהיאבקות חופשית, מחבר "אטלס עץ החיים" וספרים נוספים והבעלים של רשת "אופטיקה הלפרין".

נכדיהם של ר' חיים יעקב וחיה הלפרן ז"ל מנחמים את בני דודם: יצחק ויהודית רותם, ישראל הלפרן ומשפחתו, מאיר ונילי יונגרייז ושמשון הלפרן ומשפחתו ואת דודתם פרידה בן ציון שטוב לרר לבית הלפרן על פטירתו. יושבים שבעה ברחוב פרל 13, בני ברק. המנוח היה בנו של ר' חיים יעקב הלפרן ומייסד זכרון מאיר.

חברת אופטיפלס מנחמת את משפחת הלפרין על פטירת אב המשפחה.

SDEMA GROUP, דרור, דני, שלמה, טל, עוזי, עמי ושי מנחמים את משפחת הלפרין על פטירת אבי המשפחה.

אלון פילץ וצוות דיזנגוף סנטר מנחמים את משפחת הלפרין על מות אב המשפחה.

עיתון מעריב מנחם את משפחת הלפרין על פטירתו.

בית מדרש לדיני ממונות "זכרון משה" ע"ש ר' משה שטוב ז"ל, בראשות בנו ר' יהודה אלכסנדר שטוב, הרבנים והאברכים מנחמים את פרידה שטוב, בתו של ר' יעקב הלפרין ז"ל ומייסדת בית המדרש, על פטירת אחיה.

מרכז לתורה וחסידות לעלוב, הרבנים, התלמידים וההנהלה מנחמים את בניו: ר' יעקב הלפרין, ר' משה הלפרין, ר' שמואל הלפרין, ר' דוד הלפרין, ר' יהודה הלפרין, רעייתו והמשפחה על פטירתו. המנוח היה בנו של ר' חיים יעקב ז"ל.

עיתון הארץ מנחם את יעקב ומשפחת הלפרין על מותו.

במלאות שלושים לפטירתו תתקיים עצרת התעוררות וזכרון ביום ב' ה- 19.09.11, בשעה 20.30, בישיבת "אוהל יעקב", רחוב הלפרין 14, בני ברק. ישאו דברים: רבי ברוך מרדכי אזרחי, רבי מרדכי גרוס, רבי רפאל אבוחצירא והרב מנחם פרוש. לפני העצרת, בשעה 20.00, תתקיים תפילת ערבית. עליה לקברו תתקיים בשעה 18.15, בבית העלמין שומרי שבת זכרון מאיר, בני ברק.

אבלים: משפחות: אופנהיים, רושגולד וגולדפלם. ההלוויה התקיימה ביום ה' ה- 27.07.11, בבית העלמין שומרי שבת זכרון מאיר. יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב רבי יהודה הלוי 19, בני ברק. המנוחה הייתה בתו של ר' אפרים פישל בלום ז"ל מפולין ובני ברק. (28.07.11)

מוסדות "נזר ישראל" דחסידי גור ראשון לציון, ההנהלה, קרן הבנין, הרבנים והתלמידים מנחמים את ר' מנחם מאיר אופנהיים והמשפחה על מות האם. (31.07.11)