אבלים: משפחות: כהן, לב, רובינשטיין ולוינטל, נכדיו, ניניו ובני ניניו.
ההלוויה התקיימה ביום ב' ה- 28.08.17, בית עלמין ויז'ניץ.
יושבים שבעה בבית המנוח, רחוב ברסלב 2, בני ברק, בין השעות 10.00 – 13.30, 17.00 – 22.00.
המנוח נמנה על חסידי גור, היה בנו של מרדכי סיני הכהן ז"ל.

בית המדרש קוצק, האברכים והמתפללים אבלים ומנחמים את בניו: רבי יעקב, רבי מאיר דב, רבי חיים יהודה, חתניו: רבי מרדכי לב, רבי אביגדור רובינשטיין ורבי פנחס לוינטל על פטירת יקירם.

מוסדות התורה והחסד מאור ישראל, הנהלת הישיבה, הרבנים והתלמידים מנחמים את יעקב כהן, מייסד המוסדות ומנהלם והמשפחה על פטירת יקירם.

מוסדות יביע אומר בני ברק, הרב יגאל כהן, ראש בית המדרש, הרבנים והתלמידים מנחמים את יעקב כהן והמשפחה על פטירת האב.

כולל להוראה לאברכים מצוינים, בית החסידים דגור בני ברק, אברכי הכולל, ראש הכולל והנהלת הכולל מנחמים את יעקב כהן על פטירת אביו.

מערכת הוצאת הספרים פאר מקודשים מנחמת את מאיר דב כהן, יעקב אהרן כהן והמשפחה על פטירת יקירם.

המרכז הארצי של הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל מנחם את יעקב כהן, אחיו מאיר דב וחיים יהודה והמשפחה על פטירת כוהאב.

ארגון עזר לחיים, נתן צישנסקי, המשפחות והמתנדבים מנחמים את מאיר דב כהן ואחיו יעקב אהרן וחיים יהודה על פטירת יקירם.

מוסדות שפתי צדיק מחצור הגלילית, הרב אשר דב הנהן נייהוז, ראש הישיבה, חנוך איזנברג, מנהל הישיבה, הרבנים והתלמידים מנחמים את מאיר דב הכהן, אחיו יעקב אהרן וחיים יהודה והמשפחה על פטירת אביהם.

כולל בית ישראל דחסידי גור ירושלים, ההנהלה, הרבנים והתלמידים מנחמים את מאיר דב הכהן והמשפחה על פטירת האב.

ארגון ללמוד וללמד, ההנהלה, הצוות החינוכי והמתנדבים מנחמים את יעקב אהרן כהן ואחיו מאיר דב וחיים יהודה על פטירת אביהם.

מתיבתא להוראה, בית מדרש להכשר רבנים, הרבנים והתלמידים מנחמים את מאיר דב כהן, ממייסדי מתיבתא להוראה, והמשפחה על פטירת אביהם.

כולל לאברכים מצוינים, ההנהלה, ראש הכולל והאברכים מנחמים את יעקב כהן והמשפחה על פטירת אביהם.

כולל אברכים מצויינים שתילי אריה, ההנהלה, האברכים וראש הכולל, הרב משה ראובן גולדקנופף, מנחמים את יעקב כהן, מייסד ומנהל ישיבת מאור ישראל בני ברק, אחיו מאיר וחיים יהודה על פטירת אביהם.

חברה קדישא גחש"א חסידים מנחמת את יצחק גולדקנופף, חבר הנהלת החברה קדישא, והמשפחה על פטירת אמו.

משרד רודניק ורצל ושות', רואי חשבון, שמחה רודניק, משה וורצל והעובדים מנחמים את הרב יצחק גולדקנופף, מנכ"ל רשת החינוך גני ילדים ומעונות יום בית יעקב ומשפחתו על פטירת יקירתם, נשיאת הרשת.
המנוחה הייתה אלמנתו של הרב יהודה אריה גולדקנופף ממייסדי רשת החינוך.

חברי וועדת הרבנים למען קדושת השבת בארץ ישראל מנחמים את יצחק גולדקנופף, מזכיר הוועדה ומשפחתו על פטירת יקירתם.
המנוחה הייתה בתו של הרב משה מרדכי מרגליות ז"ל.

כולל לאברכים מצוינים שתילי אריה, הרמי"ם והתלמידים מנחמים את יצחק גולדקנופף, פטרון הכולל, על פטירת האם.
המנוחה הייתה נשיאת רשת מעונותיום בית יעקב ושתילי אריה.

מרכז איגוד התתי"ם, ההנהלה, מועצת המנהלים והעובדים מנחמים את הרב יצחק גולדקנופף, המנהל הכללי של מרכז איגוד התתי"ם, ומשפחתו על פטירת יקירתם.

מגדל חברה לביטוח בע"מ מנחמת את הרב יצחק גולדקנופף על מות אמו.

פתחיה, מוסדות לחינוך מיוחד, ההנהלה והעובדים אבלים ומנחמים את בנה יצחק גולדקנופף, יו"ר פתחיה, והמשפחה על פטירת יקירתם.

מרכז פדגוגי שתילי אריה, ההנהלה וצוות המרכז מנחמים את הרב יצחק גולדקנופף ומשפחת גולדקנופף על פטירת יקירתם.

חברת מישו"ר חשבות וייעוץ עסקי בע"מ ומשרד אביגיל שקוביצקי רואי חשבון מנחמים את הרב יצחק גולדקנופף, מנכ"ל רשת גני ילדים ומעונות יום בית יעקב, על פטירת אמו.

גני ילדים ומעונות יום בית יעקב והמשפחה מודיעים כי במלאות שלושים לפטירת יקירתם תתקיים עלייה לקברה להקמת מצבה ביום ד' ה- 20.07.16, בשעה 17.15, בית עלמין הר המנוחות, חלקת החסידים.
תחבורה תצא בשעה 17.00 מרחוב תכלת מרדכי 8, טלפון: 02-6268860.

אבלים: משפחות: כהן, לב, רובינשטיין, לוינטל ומילשטיין.
המנוחה נפטרה ביום שבת ה- 07.06.14.
ההלוויה התקיימה במוצ"ש ה- 07.06.14, בית עלמין ויזניץ.
יושבים שבעה בבית המנוחה, רחוב נחמיה 17, בני ברק.
המנוחה הייתה אשתו של ר' יחזקאל שליט"א, בתו של ר' דוד יוסף הלוי מונצ'נג ז"ל.

בית המדרש יביע אומר, הרב יגאל כהן, המתפללים והאברכים מנחמים את הרב יעקב כהן שליט"א ומשפחת כהן על פטירת יקירתם.

בית מדרש יחיאל קאצק, נאמני ההקדש, המתפללים ולומדי הכולל בהשכמה מנחמים את ר' יחזקאל כהן, ר' מאיר דוב כהן, מייסד הכולל בהשכמה, והמשפחה על פטירת יקירתם.

מכירות החסד איש את רעהו בני ברק, המארגנים והמתנדבים מנחמים את ר' יעקב כהן על פטירת אמו.

מוסדות התורה והחסד מאור ישראל דחסידי גור, ישיבה קטנה, ישיבה גבוהה, הכוללים והאברכים, הנהלת המוסדות, הרבנים, התלמידים, הנהלת הישיבה, הרמ"ים, המשגיחים, אברכי הכוללים, תלמידי הישיבה הקטנה ותלמידי הישיבה הגדולה מנחמים את הרב יעקב כהן, מנהל המוסדות, ר' יחזקאל כהן והמשפחה על פטירת יקירתם.

ישעיה מורגנשטרן ואברכי הכולל לפנה"צ, אחה"צ וכולל ערב מנחמים את ר' יעקב כהן שליט"א והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

כולל אברכים למצויינים, אברכי הכולל, הרב בן ציון בבצ'יק ונתן דריימן מנחמים את ר' יעקב כהן שליט"א והמשפחה על פטירת האם.

כולל אברכים מצויינים שתילי אריה, פטרוני הכולל, ראשי הכולל ולומדי הכולל מנחמים את ר' יעקב כהן שליט"א, ר' יחזקאל שליט"א והמשפחה על פטירת אם המשפחה.

פורום מנהלים מנחם את ר' יעקב הכהן, מנכ"ל מוסדות מאור ישראל בני ברק, והמשפחה על פטירת אמו.

רשת גני ילדים ומעונות יום בית יעקב, מוסדות לחינוך מיוחד, שתילי אריה, סגל הפיקוח, עובדי המינהל והאחזקה וצוות ההוראה מנחמים את מלכה גולדקנופף, נשיאת הרשת, ומשפחתה על מות אחיה. המנוח היה בנו של ר' משה מרדכי מרגליות ז"ל.